Personel Hesap İzleme

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Finans Yönetimi > Finans Listeler > Hesap İzleme Ekranları >

Personel Hesap İzleme

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

 

Personel Hesap İzleme (Ödeme Planı Bazında) işlemi için F.Ödeme/F.Tahsilat modüllerinden Listeler alanında bulunan Hesap İzleme simgesine tıklanarak Personel Hesap İzleme seçeneğine ulaşılır.

F.Ödeme menüsünden Personel Hesap İzleme ; exp_collapse

F.Tahsilat menüsünden Personel Hesap İzleme ; exp_collapse

 

tog_minusPersonel Hesap İzleme Ekranı

Personel Hesap İzleme ekranı Başlık Bilgileri, Satır Bilgileri, Arama Kriterleri ve Satır İşlemleri (düğmeler) olarak anlatılacaktır.

 

tog_minus_sev2Başlık Bilgileri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Personel Alanı

Bu alanda izlenilecek olan personel seçimi yapılır. Seçim alanında iki seçenek "Tek Hesap, Hesap Aralık" mevcuttur. Tek Hesap seçimi yapıldığında, kullanıcıdan personelin Kodu, Adı bilgisi istenir. Kodu seçimi yapıldığında Adı, Adı seçimi yapıldığında kodu alana otomatik olarak doldurulur. Adı alanının yanındaki "..." simgesine tıklandığında ilgili personele ait personel kartı açılır. "Avans" alanında personelin hangi tip avans aldığı bilgisi seçimi yapılır. Ayrıca Tek Hesap seçili iken ">>" ve "<<" düğmeleri ile bir sonraki veya bir önceki cariye geçilerek, cariye ait hareketler izlenebilir.

 

Eğer seçim alanında Hesap Aralık seçilirse Adı-Kodu alanları seçilmez hale gelir ve yeni bir ekran görüntülenir, bu ekranda hangi personellerin  izleneceği belirlenir:

 

personleizlemearalık

 

Devreden Alanı

personeldevreden

 

Listelemesi yapılan personelin borç alacak hareketleri bilgilerini gösterir. Eşittir simgesine tıklandığında Devreden Hareketler bilgisi görüntülenir.

personeldevreden2

 

tog_minus_sev2Satır Bilgileri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Personele ait hareketlerin listelendiği alandır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Yukarıda da görüldüğü gibi hareketlere ait Tarih, Tür, Hesap Kodu, Açıklama, Borç-Alacak Tutarı, Bakiye gibi bilgilerini gösterir. Ayrıca hareketlerden incelenmek istenilen olursa, hareketin yer aldığı satır üzerinde çift tıklanarak, yada satır seçili iken Hareketi Düzelt denilerek hareket ekranına gidilebilir.

 

Satır alanı altında ise listelemesi yapılan personelin belirlenen zaman aralığında ki borç toplamı, alacak toplamı gibi genel bakiye bilgileri bulunmaktadır.

 

personeltoplam

 

tog_minus_sev2Arama Kriterleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

personelaramakriterleri

Tarih: Seçilen cari yada carilere ait hareketlerin belirli bir zamanda gerçekleşmiş olanlarının listelenmesi isteniliyorsa bu alandan faydalanılır. Başlangıç ve Bitiş tarihleri seçim kontrolü yardımıyla takvimden seçilebilir, yada kaydırma çubuğu ile aralık ayarlanabilir. Yada buton yardımı ile 1 hafta, 1 ay, tüm dönem seçimlerinden istenilen seçilebilir.

Tutar: Hareketlerin tutar türüne göre listelenmesi isteniyorsa bu alandan faydalanılır. Tutar türü(Yerel Para Birimi, Hareket Dövizi, Sistem Dövizi,Hesap Dövizi) belirlenir ve en az ve en fazla olarak miktar aralığı belirlenir ve listeleme buna göre gerçekleştirilir.

 

tog_minus_sev2Satır İşlemleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Listelenen hareketler ile ilgili işlemler buradan gerçekleştirilir.

 

personelsatır1

 

Gelir/Gider Hareketlerini Göster: Bu seçenek işaretlendiğinde satırlarda gelir/gider hareketleri de gösterilecektir.

İcmal: İcmal düğmesine tıklandığında İcmal ekranı görüntülenir. Bu ekranda belirlenen aralığa göre borç alacak bilgileri İş Avansı, Özel Avans, Normal bilgilerine göre listelenir. Değerlerin yerel para birimi ya da sistem dövizi cinsinden gösterilmesi pnecerenin altındaki sekmeden seçilmelidir.

 

personelicmal

 

Kriterler: Bu butona basıldığında kriterler ekranı açılacaktır. Personel avans tanımları hareket döviz türü ile bu ekranda ilgili satırlara girilir.

 

personelkriterler

 

personelsatır2

Yeni Borç Hareketi: Yeni Borç Hareketi düğmesine tıklandığında borç hareketi olarak kayıt edilebilcek 12 seçenek sıralanır, bunlar içerisinden yapılmak istenilen seçilir.

Yeni Alacak Hareketi: Yeni Alacak Hareketi düğmesine tıklandığında alacak hareketi olacak şekilde 12 ayrı işlem girişi yapılabilir. Seçilen işlem ekranı görüntülenir ve buradan yeni kayıt hareketi gerçekleştirilir.

Hareket Düzelt: Hareket Düzelt düğmesine tıklandığında seçili satırda ki işlem ekrana gelir ve hareket üzerinde istenilen değişiklik yapılabilir.

Ek Bilgiler: Ek Bilgiler düğmesine tıklandığında Hareket Ek Bilgileri ekranı görüntülenir. Harekete ait bilgiler buradan izlenebilir.

Gönder: Gönder düğmesine tıklandığında Elektronik Posta, Panoya Kopyala ve Cari Hareket Listesinin Raporlanması seçenekleri gelir. Yapılmak istenen belirlenerek işleme devam edilir.