Personel Tediye Makbuzu

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Finans Yönetimi > Finans Hareketleri > Kasa Tediye Hareketleri >

Personel Tediye Makbuzu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

 

Kasanın, personele yaptığı ödemenin kaydedilebileceği bölümdür. Personel Tediye makbuzu ekranı Alıcı/Satıcı tediye makbuzu ekranı ile aynı işlemleri içermektedir. Aralarındaki tek fark Alıcı/Satıcı Tediye’de Cari Hareket Detayı alanı bulunurken Personel Tediye’de böyle bir alan yoktur bunun yerine “Avans Türü” alanı bulunmaktadır ve buradan personele verilecek olan avans türü seçimi yapılır. Likom Gusto ERP Yazılımı'nda, Personel Tediye, Finans Ödeme modülü altında, Ödemeler menüsünde, Tediye ikonu altında bulunur. exp_collapse

Tediye ikonuna tıkladıktan sonra Personel seçildiğinde aşağıda ekran görüntüsü bulunan Tediye Makbuzu penceresi açılacaktır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

tog_minusPersonel Tediye Makbuzu

Seri: Yapılan hareketin hangi seriye ait olduğunun belirlenebilmesi için, açılan kutu düğmesine tıklanarak “Seri” seçimi yapılmalıdır. Seri alanında listelenen serilerin tanımlarının daha önce Likom Gusto ERP Yazılımı'nda yapılmış olması gerekir. Likom Gusto ERP Yazılımı'na kaydedilen herhangi bir hareketin düzeltmesi yapılacaksa, seçilecek “Seri”, kaydedilen hareketin serisi ile aynı olmalıdır.

No: Seçilen seride yapılacak hareketin numarası bu alanda “Yeni” düğmesine tıklanarak belirlenir. “Yeni” düğmesine tıklandığında, program “No” alanına, seçilen seriye ait sıradaki numarayı yazar. Daha önce kaydı yapılan bir hareketi açmak için, "No" alanındaki açılan kutudan hareket numarası seçilerek, "Aç" düğmesine tıklanmalıdır.

Referans No: İlgili harekete ait referans numarasının girilebileceği bölümdür. Daha önce kaydedilmiş olan bir Personel Tediye Makbuzu referans numarası ile aranmak isteniyorsa "Ref No." alanının yanında bulunan “Ara” düğmesi tıklanır ve aşağıda ekran görüntüsü bulunan referans numarasına göre arama penceresi açılır.

Bu pencerede bulunan “Referans No” alanına aranılan referans numarası yazılır ve “Ara” düğmesine tıklanır. Satırda ilgili referans numarasına sahip hareket listelenir ve “Seç” düğmesine tıklanarak  seçim yapılır.      

Tarih: Yapılan hareketin tarihi bu alanda belirlenmelidir. Hareket penceresi ekrana açıldığında “Tarih” alanında sistemin (içinde bulunulan günün) tarihi program tarafından yazılır. Eğer hareket tarihi sistemin tarihinden farklı ise, bu durumda tarih düğmesine tıklanıldığında açılan takvimden hareket tarihi seçimi yapılmalıdır.

Valör Tarihi: Yapılan hareket valör tarihi bu alanda belirlenmelidir. Hareket penceresi ekrana açıldığında “Valör Tarihi” alanında sistemin (içinde bulunulan günün) tarihi program tarafından yazılır. Tarihi değiştirmek için bu alandaki aşağı ok düğmesine tıklandığında açılan takvimden tarih seçimi yapılabilir.

Personel Kodu: Tanımlı personel kartları bu alanda kodlarına göre listelenir. Ödeme yapılan personel kodu bu alanda açılan kutu düğmesine tıklanarak seçilmelidir. Kod seçimi sonrası, ilgili kodun adı Personel Adı alanına program tarafından yazılır.

Personel Adı: Tanımlı personel kartları bu alanda adlarına göre listelenir. Ödeme yapılan Personel adı bu alanda açılan kutu düğmesine tıklanarak seçilmelidir. Ad seçimi sonrası, ilgili adın kodu Personel Kodu alanına program tarafından yazılır.

Kasa Kodu: Tanımlı kasa kartları bu alanda kodlarına göre listelenir. Ödeme yapan Kasa kodu bu alanda açılan kutu düğmesine tıklanarak seçilmelidir. Kod seçimi sonrası, ilgili kodun adı A. Kasa Adı alanına program tarafından yazılır.

Kasa Adı: Tanımlı kasa kartları bu alanda adlarına göre listelenir. Ödeme yapan Kasa adı bu alanda açılan kutu düğmesine tıklanarak seçilmelidir. Ad seçimi sonrası, ilgili adın kodu A. Kasa Adı alanına program tarafından yazılır.

Avans Türü: İnsan Kaynakları Modülünün altında, İnsan Kaynakları tanımlarını tıkladığınızda karşınıza çıkan listeden "İnsan Kaynakları Genel Tanımları"  seçilir.

exp_collapse

Açılan ekranın sol tarafındaki listeden "Personel Avans Tanımları" seçilir. Tabloya Avans Türleri girilir. Avans Türleri firma tarafından belirlenir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Tüm bu işlemler yapıldıktan sonra Personel Tediye Makbuzundan Avans Türü seçilebilir.

clip0604

Tutar: Bu alana yapılan hareketin tutarı el ile klavyeden yazılabileceği, hesap makinesi düğmesine tıklandığında açılan hesap makinesinden yazılabilir.

Döviz: Yapılan hareket dövizli bir hareketse ya da döviz üzerinden takip edilmek isteniyorsa “Döviz” düğmesine tıklanarak, dövize ilişkin bilgiler girilmelidir. Bu düğmeye tıklanıldığında ekrana “Döviz Cinsi”, “Döviz Yeri” ve “Kur Türü” bilgilerinin girilebileceği pencere açılır. Bu penceredeki alanlarda yapılacak seçimler, her bir alanın yanındaki açılan kutu düğmesine tıklanarak gerçekleştirilebilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Likom Gusto ERP Yazılımı'nda dövizli hareketlerin 1- Dövizden Yerel Paraya, 2- Yerel Paradan Dövize, 3-Serbest olarak takip edilebildiği Yevmiye Fişi bölümünde anlatılmıştır. Aynı çalışma sistemi hareket ekranları için de geçerlidir.

Dövizden Yerel Paraya: Döviz’den TL’ye çevirme şekli kullanılmak istenildiğinde, öncelikle “Döviz” düğmesine tıklanarak döviz bilgileri girilmelidir. Daha sonra “Döviz” düğmesinin sağ tarafında bulunan alana dövizli tutar girişi, el ile klavyeden ya da bu alanda bulunan hesap makinesi düğmesine tıklanarak yapılmalıdır. Tanımlanan dövizin kur değerine göre, girilen döviz tutarı üzerinden TL tutarı, “Tutar” alanına program tarafından yazılır.

Yerel Paradan Dövize: TL’den Döviz’e çevirme şekli kullanılmak istenildiğinde, TL Tutarı girişi sonrası “Döviz” düğmesine tıklanarak döviz bilgileri girilmelidir. Tanımlanan dövizin kur değerine göre, girilen TL üzerinden döviz tutarı, “Döviz” düğmesinin sağ tarafındaki dövizli tutar alanına program tarafından yazılır.

Serbest: Serbest çevirme şekli kullanılmak istenildiğinde, TL Tutarı girişi sonrası, döviz bilgileri girilir. Daha sonra da döviz tutarı girişi yapılır. Program, TL tutarı ve döviz tutarına göre kur değerini kendisi hesaplar. Ancak kur değeri, hareket ekranlarında yevmiye fişinden farklı olarak kullanıcının bilgisine sunulmaz.

Düzenleyen: Girişi yapılan hareketi düzenleyen bilgisi bu alanda girilir. “Düzenleyen” alanında bulunan açılan kutu düğmesine tıklanarak, Kartlar/İnsan Kaynakları/Personel bölümünden tanımları yapılan personel isimlerine ulaşılabilir. Bu alanda yapılan personel seçimi sonrası ilgili personelin ismi, “Düzenleyen” alanının sağ tarafında bulunan alana program tarafından yazılır.

Veznedar: Girişi yapılan hareketi veznedar bilgisi bu alanda girilir. “Veznedar” alanında bulunan açılan kutu düğmesine tıklanarak, Kartlar/İnsan Kaynakları/Personel bölümünden tanımları yapılan personel isimlerine ulaşılabilir. Bu alanda yapılan personel seçimi sonrası ilgili personelin ismi, “Veznedar” alanının sağ tarafında bulunan alana program tarafından yazılır.

Teslim Alan: Girişi yapılan harekete ait makbuzu alan kişinin adı, soyadı bu alana klavye yardımıyla yazılabilir.

Açıklama: Girişi yapılan harekete ait açıklama bu alanda klavyeden el ile girilebileceği gibi, Tanımlar menüsü “Açıklamalar” bölümünden Açıklama tanımlamaları yapılmış ise, bu alanda bulunan açılan kutu düğmesine tıklanarak seçilebilir.

Teminat: İlgili hareket Teminat Hareketi ise “Teminat” kutucuğu işaretlenir.

Avans: İlgili hareket Avans Hareketi ise “Avans” kutucuğu işaretlenir.

Sürekli Giriş: Personel Tediye makbuzunda sürekli giriş seçeneği işaretlenerek yanında bulunan “…”tıklandığında aşağıda ekran görüntüsü bulunan sürekli giriş penceresi açılacaktır;

clip0202

Yeni oluşturulacak olan yeni belge için ekranda bulunan seçimlerden yapılması istenen değişiklik seçimi yapılır ve “Tamam” butonuna tıklanarak çıkıldığında bu ekranda yapılan seçim makbuza yansıyacaktır.

“Muhasebe” butonuna tıklandığında ekrana Muhasebeye Kayıt penceresi açılır. Bu pencerenin amacı, kullanıcıya yapılan hareket için yeni fiş oluşturması ya da daha önce oluşturulan herhangi bir fişe ekleme yapabilmesi için alternatif sağlamaktır.

Eğer yapılan hareket yeni bir fişte gösterilmek isteniyorsa, “Yeni Bir Yevmiye Fişi Oluştur” düğmesine tıklanmalıdır. Bundan sonra program yeni fişi oluşturarak, yevmiye fişini ekrana getirir.

Yapılan hareket daha önce oluşturulan bir yevmiye fişine eklenmek isteniyorsa, bu durumda Tüm İşlemleri Seçilecek Bir Yevmiye Fişine Ekle düğmesine tıklanarak, daha önce kaydedilen fiş seçilmelidir. Bundan sonra program, yapılan hareketi daha önce oluşturulan fiş üzerine ekleyerek, yevmiye fişini ekrana getirir.

A_caution_128

Daha önce oluşturulan bir fiş üzerine eklenen harekete ait yevmiye fişi ekrana geldiğinde, fişin eklenen sekmesi aktif halde olur ve eski fişe ait satırlar görünmez. Eski ve yeni oluşturulan satırların görülebilmesi için, ilgili yevmiye fişinde Tümü sekmesine tıklanmalıdır.

 

Alt bölümde bulunan “G/G Hrk” butonuna tıklayarak, ilgili hareket gelir/gider yeri/türüne dağıtılabilir. Bu düğmeye tıklandığında ekrana açılan Gelir/Gider Hareketleri penceresinde tanımlamaların nasıl yapılacağı yevmiye fişinin çoklu gelir/gider alanında anlatılmıştır. Bkz. Yevmiye Fişi.

Alt bölümde bulunan “Sil” düğmesi, yapılan hareketin silinmesi amacıyla kullanılır. Ancak yevmiye fişi kaydı yapılan bir hareketin silinmesi, yevmiye fiş kaydını etkilemez. Bu harekete bağlı yevmiye fişi kullanıcı tarafından silinmelidir.

Alt bölümde bulunan “Vazgeç” düğmesi, içinde bulunulan hareketin programa kaydı yapılmadan, hareket penceresinden çıkılmasını sağlar.

Alt bölümde bulunan “Kaydet” düğmesi, içinde bulunulan hareketin programa kaydedilerek, hareket penceresinden çıkılmasını sağlar.

Faiz Sekmesi : Personel Tediye penceresinin “Faiz” sekmesi, vadeli hareketlerde uygulanacak dönemlere özgü faize ait bilgilerin girilmesi amacıyla kullanılır. “Başlangıç- Bitiş Tarihi” kolonlarında, içinde bulunulan satırda uygulanacak faiz oranlarının hangi dönem için geçerli olduğu belirlenmelidir. Tarih aralığı, bu kolonlarda bulunan takvim düğmesine tıklanıldığında açılan takvimden seçilebilir.

“Döviz / TL” kolonunda, uygulanacak faizin döviz ya da TL üzerinden hesaplanabilmesi için, bu alanda bulunan açılan kutu düğmesine tıklanarak seçim yapılmalıdır.

“Faiz Türü” kolonunda, uygulanacak faizin türü, açılan kutu düğmesine tıklanarak seçilmelidir. Likom Gusto ERP Yazılımı'nda faiz hesaplamaları, Tefe (Toptan Eşya Fiyat Endeksi), Tüfe (Tüketici Fiyat Endeksi) üzerinden yapılabilir.

“+ / -“ kolonunda, uygulanacak faiz oranının “+” ya da “-“ olması durumu seçilebilir.

“Faiz %” kolonunda, uygulanacak faizin yüzde (%) oranı belirlenmelidir. El ile klavyeden yazılan ya da bu alanda bulunan hesap makinesi düğmesine tıklanarak belirlenen faiz yüzdesi hesaplamalarda kullanılır.

“Dönem” kolonunda, hesaplanacak faizin dönem bilgisi girilmelidir. Likom Gusto ERP Yazılımı'nda, “Yıl”, “Ay”, “Gün” ya da “Özel Dönem” üzerinden faiz hesaplamaları yapılabilir. “Özel Dönem” kullanıcının kendisinin belirleyeceği süreyi kapsar.

“Gün Sayısı” kolonu, “Dönem” kolonunda “Özel Dönem” seçildiği takdirde kullanılabilecek bir alandır. Bu alana özel dönemin süresi gün olarak yazılmalıdır.

Hareket pencerelerinin diğer sekmeleri (Adlar, Notlar, Kullanıcı Tanımlı vb.), kartlarla aynı özelliğe sahiptir. Kartlardan farklı olarak, bu alanlarda tanımlanan detay bilgiler hareketler için geçerlidir.

 

tog_minusPersonel Tediye Makbuzu Girişi Nasıl Yapılır?

1. Personel Tediye Makbuzu girişi yapmak için menü çubuğunda Hareketler - Finans - Ödemeler/Tahsilatlar seçeneğine tıklayın.

2. Seri alanında seri seçimi yapın.

3. Yeni düğmesine tıklayın.

4. Program tarafından otomatik olarak gelen tarih bilgisinde değişiklik yapmak istiyorsanız, Tarih alanında seçim yapın.

5. Program tarafından otomatik olarak gelen valör tarihi bilgisinde değişiklik yapmak istiyorsanız, Valör Tarihi alanında seçim yapın.

6. Hareket penceresinin sol tarafında yeralan Personel Kodu veya Adı alanında seçim yapın.

7. Hareket penceresinin sağ tarafında yeralan Kasa Kodu veya Adı alanında seçim yapın.

8. Tutar alanına, klavye yardımıyla ya da bu alandaki hesap makinesi yardımıyla tutar girişi yapın. Eğer içinde bulunulan satıra ait tutar, doğrudan döviz üzerinden girilmek isteniyorsa, bu maddeyi atlayarak 9. maddeye geçiniz.

9. Hareket döviz üzerinden takip edilmek isteniyorsa, Döviz düğmesine tıklayarak, açılan iletişim kutusundan, döviz bilgilerini girin.

10. Düzenleyen, Veznedar alanlarında açılan kutudan ilgili personel seçimi yapın.

11. Teslim Eden alanında teslim alan şahıs adını klavye yardımıyla yazın.

12. Teminat, Avans kutucuklarından ilgili olanı seçin.

13. Açıklama alanında ilgili harekete ait açıklamayı klavye yardımıyla yazınız ya da açılan kutuda listelenen tanımlı açıklamalardan seçim yapın.

14. Harekete dönem bazında uygulanacak faiz varsa, Faiz sekmesine tıklayarak faiz bilgilerini girin.

15. Harekete ait Notlar, Ek Alanlar vb. bilgileri ilgili sekmelerden girin.

16. Kaydet düğmesine tıklayın.

17. Hareketin Gelir/Gider Hareketi ile ilişkilendirilmesini,G/G Hrk düğmesine tıklayarak ekrana açılan Gelir/Gider Hareketleri penceresinden yapın.

18. Personel Tediye Makbuzu hareket penceresinden çıkabilirsiniz.

19. Hareketi hemen muhasebeye kaydetmek istiyorsanız "Hareket muhasebeye kaydedilsin mi?" sorgulamasında Evet düğmesine tıklayın. Ekrana açılan Muhasebe Kayıt diyalog kutusundan muhasebe kaydı işlemlerini seçiniz. Eğer muhasebe kayıt işlemini daha sonra yapmak istiyorsanız, bu sorgulamada Hayır düğmesine tıklayın.