Potansiyel Cari

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Finans Yönetimi > Finans Kartları >

Potansiyel Cari

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

 

Potansiyel Alıcılar/Satıcılar (Aktif Olmayan Cari Hesaplar), tanımlı firmanın çalışılmakta olan döneminde, aktif olarak firmanın Müşteri/Satıcısı olmayan cariler Potansiyel Alıcılar/Satıcılar kartlarından tanımlanır. Potansiyel cariler, Cari Hesaplara geçtiğinde hareket girişi yapılabilir. Örneğin; herhangi bir iş nedeniyle teklif verilen ya da teklif alınan cariler, Gusto’da Potansiyel Alıcılar/Satıcılar bölümünden tanımlanır ve bu carilere hareket girişi yapılamaz. Çünkü henüz firmanın aktif olarak müşteri/satıcısı değildirler. Daha sonra ilgili cari ile çalışılmaya başlanırsa, cari hesaplar bölümüne kayıt edilerek hareket girişleri yapılabilir. Potansiyel Alıcı/Satıcı kartları da Satınalma/Satış modülünden Potansiyel Satıcı/Alıcı simgesinden yapılmaktadır.     exp_collapse

exp_collapse

 

tog_minusKart İşlemleri

Potansiyel Alıcılar/Satıcılar menüsü açıldığında ekranda var olan Potansiyel Alıcı/Satıcı kartları listelenecektir. Üzerinde değişiklik yapmak istenilen karta buradan ulaşılabilir ya da ekran üzerinde boş bir yere sağ tıklanarak yeni kart açılabilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Üzerinde işlem yapmak istenilen karta tıklandığında karta ait 'İşlemler' ekranı açılacaktır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minus_sev2Genel Sekmesi

Potansiyel Alıcılar/Satıcılar kartının, Genel sekmesindeki bilgi alanları 7 ana gruptan oluşur.

Üst Müşteri/Satıcı: Bilgi amaçlı olan bu alan seçilemez olarak görüntülenir ve 2 bölüme ayrılır.

fnspotüstkod

Kodu-Adı: Tanımlanan cari kart herhangi bir üst cari karta bağlı bir kartsa, bağlı olduğu üst cari kart kodu ve adı bu alanda görüntülenir ve kullanıcı müdahalesine izin verilmez.

Müşteri/Satıcı: Tanımlanan cari karta ait kodun ve adın girileceği bu alan 2 bölümden oluşur.

fnspotkod

Kodu: Tanımlanan cari karta verilecek kod bu alanda tanımlanır. İlgili kırınım altına açılan cari kart için sistem otomatik olarak sıra numarası verecektir.

Adı: Tanımlanan cari karta verilecek ad bu alanda tanımlanır.

Müşteri/Satıcı Grubu: Tanımlanan cari kart herhangi bir cari grubuna bağlanacaksa, ilgili cari grup bu alanda seçilmelidir.

fnspotmüsgrubu

Kodu: Tanımlanan cari kart herhangi bir cari gruba bağlı ise, bağlı olduğu cari grup kartı, açılan kutu düğmesine tıklandığında listelenen cari gruplardan seçilebilir. Eğer Alıcı/Satıcı Grupları alanında herhangi bir cari grup bilgisi tanımlanmamış ise, açılan kutu boş gelir. Bu durumda tanımlanan cari kartı, cari hesap grubu ile ilişkilendirmek için Alıcı/Satıcı Grupları bölümünden cari grup tanımı yapılmalıdır.

Adı: Cari grup kodu alanında, herhangi bir cari grup seçildiğinde, ilgili cari grubun adı bu alanda görüntülenir ve kullanıcı müdahalesine izin verilmez.

Vergi: Tanımlanan carinin vergi dairesi ve numarası, TC Kimlik No veya yabancı uyruklular için pasaport no, kendi ülkesine ait vergi no bilgileri bu alanda girilir.

Dairesi: Tanımlanan carinin bağlı olduğu vergi dairesi bu alana yazılmalıdır.

Num: Tanımlanan carinin vergi numarası bu alana yazılmalıdır.

Fatura: Tanımlanan carinin fatura bilgileri bu alanda girilir.

Adresi: Tanımlanan carinin fatura adresi bu alana yazılmalıdır.

Posta Kodu: Tanımlanan carinin fatura adresine ait posta kodu bu alana yazılmalıdır.

Ülke: Tanımlanan carinin fatura adresine ait ülke bilgisi, açılan kutu düğmesine tıklanarak seçilir. Açılan kutuda listelenen ülkelerin tanımlarının daha önce Gusto Sistem’de Ülkeler/Şehirler alanında yapılmış olması gerekir.

Şehir: Tanımlanan carinin fatura adresinin ülke bilgisine göre, ilgili şehir, açılan kutu düğmesine tıklanarak seçilir. Açılan kutuda listelenen şehirlerin tanımlarının daha önce Gusto Sistem’de Ülkeler/Şehirler alanında yapılmış olması gerekir.

İletişim: Tanımlanan cari ile iletişim kurulmak gerektiğinde yararlanılacak telefon, faks ve teleks bilgileri bu alandan girilir.

Ülke Kodu: “Ülke” alanında seçilen ülkenin telefon kodu bu alana otomatik olarak gelir ve kullanıcı müdahalesine izin verilmez. Ancak Gusto Sistem’de Ülkeler/Şehirler alanında ülke bilgisi tanımlanırken, ilgili ülkenin telefon kodu bilgisi girilmemişse, bu alana herhangi bir şey yazılmayacaktır.

Alan Kodu: “Şehir” alanında seçilen şehrin alan kodu bu alana otomatik olarak gelir ve kullanıcı müdahalesine izin verilmez. Ancak Gusto Sistem’de Ülkeler/Şehirler alanında şehir bilgisi tanımlanırken, ilgili şehrin alan kodu bilgisi girilmemişse, bu alana herhangi bir şey yazılmayacaktır.

Tel 1-2-3: Tanımlanan carinin telefon numaraları bu alana yazılmalıdır.

Faks 1-2: Tanımlanan carinin faks numaraları bu alana yazılmalıdır.

Teleks: Tanımlanan carinin teleks numarası bu alana yazılmalıdır.

Internet Adresleri: Tanımlanan carinin internet adreslerine ait bilgiler bu alandan girilir.

Email: Tanımlanan carinin e-mail adresi varsa, bu alana yazılmalıdır.

Web: Tanımlanan carinin web adresi varsa, bu alana yazılmalıdır.

Ayrıca Bu alanda bir cari için birden fazla müşteri/satıcı grubu seçimi yapılabilir. Birden fazla müşteri/satıcı grubu seçimi yapmak için Potansiyel Müşteri/Satıcı kartında bulunan Müşteri/Satıcı Grubu alanında “Müşteri/Satıcı Grubu Çoklu Seçim” butonuna tıklanır.

fnspotmüsçoklu

 

Bu pencere aracılığı ile bir cariye birden fazla müşteri/satıcı grubu tanımlanabilmektedir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minus_sev2Çalışma Koşulları Sekmesi

Çalışma Koşulları sekmesinden tanımlanan cariyle dönem içinde yapılacak çalışmanın şartları belirlenmelidir. Çalışma şekli sekmesindeki bilgi alanları 6 gruptan oluşur.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

hmtoggle_arrow1Bakiye Şekli

fnspotbakiye

Tanımlanan carinin bakiye şeklinin belirlenebileceği bu alan 4 bölümden oluşur.

Borç Bakiyesi Verir: Tanımlanan cari, muhasebe sistemine göre borç bakiyesi veriyorsa, bu seçeneğin yanındaki radyo düğmesine tıklanmalıdır. Örneğin, firmanın mal aldığı satıcılar, borç bakiyesi verir.

Alacak Bakiyesi Verir: Tanımlanan cari, muhasebe sistemine göre alacak bakiyesi veriyorsa, bu seçeneğin yanındaki radyo düğmesine tıklanmalıdır. Örneğin, firmanın mal sattığı alıcılar, alacak bakiyesi verir.

Tümü: Tanımlanan cari muhasebe sistemine göre borç ya da alacak bakiyesi verebiliyorsa, Tümü seçeneğinin yanındaki radyo düğmesine tıklanmalıdır.

Hatalı Bakiye Durumunda Uyar: Cari kartın tanımı sırasında belirlenen bakiye şeklinin dışında bir bakiye oluştuğunda, programın uyarması istenilirse, bu seçeneğin yanındaki onay kutusuna tıklanmalıdır.

hmtoggle_arrow1Ödeme

fnspotödeme

Nakit: Yapılan ödemelerde nakit kabul ediliyorsa bu alanda bulunan onay kutusu işaretlenmelidir.

Çek: Yapılan ödemelerde çek kabul ediliyorsa bu alanda bulunan onay kutusu işaretlenmelidir.

En Uzun Vade.: Çek ile yapılan ödemede belirli bir maksimum vade süresi varsa, bu alandaki onay kutusu işaretlenmelidir. Onay kutusu işaretlendiğinde, maksimum vade süresinin girilebilmesi için bu alanın sağ tarafında bulunan alan seçilebilir olarak görüntülenir. Maksimum vade süresi girişi 'Gün' olarak yapılmalıdır.

Senet: Yapılan ödemelerde senet kabul ediliyorsa bu alanda bulunan onay kutusu işaretlenmelidir.

En Uzun Vade.: Senet ile yapılan ödemede belirli bir maksimum vade süresi varsa, bu alandaki onay kutusu işaretlenmelidir. Onay kutusu işaretlendiğinde, maksimum vade süresinin girilebilmesi için bu alanın sağ tarafında bulunan alan seçilebilir olarak görüntülenir. Maksimum vade süresi girişi 'Gün' olarak yapılmalıdır.

Eğer yapılan ödemelerde üç seçenekte (Nakit, çek ve senet) kabul ediliyorsa, bu durumda üç seçeneğin yanındaki onay kutusu da işaretlenmelidir.

hmtoggle_arrow1Tahsilat

fnspottahsilat

Nakit: Yapılan tahsilatlarda nakit kabul ediliyorsa bu alanda bulunan onay kutusu işaretlenmelidir.

Çek: Yapılan tahsilatlarda çek kabul ediliyorsa bu alanda bulunan onay kutusuna işaretlenmelidir.

En Uzun Vade: Çek ile yapılan tahsilatta belirli bir maksimum vade süresi varsa, bu alandaki onay kutusu işaretlenmelidir. Onay kutusu işaretlendiğinde, maksimum vade süresinin girilebilmesi için bu alanın sağ tarafında bulunan alan seçilebilir olarak görüntülenir. Maksimum vade süresi girişi 'Gün' olarak yapılmalıdır.

Senet: Yapılan tahsilatlarda senet kabul ediliyorsa bu alanda bulunan onay kutusu işaretlenmelidir.

En Uzun Vade: Senet ile yapılan tahsilatta belirli bir maksimum vade süresi varsa, bu alandaki onay kutusu işaretlenmelidir. Onay kutusu işaretlendiğinde, maksimum vade süresinin girilebilmesi için bu alanın sağ tarafında bulunan alan seçilebilir olarak görüntülenir. Maksimum vade süresi girişi 'Gün' olarak yapılmalıdır.

Eğer yapılan tahsilatlarda üç seçenekte (Nakit, çek ve senet) kabul ediliyorsa, bu durumda üç seçeneğin yanındaki onay kutusu da işaretlenmelidir.

hmtoggle_arrow1Vade

fnspotvade

Vade Faiz %: Tanımlanan carinin borç ya da alacak ödemesinin gecikmesi durumunda uygulanacak faiz yüzdesi borç ve alacak olarak bu alana yazılmalıdır. Örneğin faiz yüzdesinin “% 10” olması durumunda bu alana “10” yazılır. Kullanıcı, bu rakamı el ile klavyeden girebileceği gibi, hesap makinesi düğmesine tıklayarak da giriş yapabilir.

Faizin Uygulandığı Dönem: Uygulanacak faizin, günlük, aylık, yıllık ya da özel dönem olarak belirlenebileceği alandır. Bu alanda girilen döneme göre faiz yüzdesi dikkate alınarak hesaplamalar program tarafından yapılır. Faizin uygulandığı dönem, bu alanda açılan kutu düğmesine tıklandığında listelenen seçeneklerden belirlenebilir.

Özel Dönem: Faizin Uygulandığı Dönem alanında, “Özel Dönem” seçildiği taktirde, bu alan, giriş yapılabilir olarak görünür. Eğer “Faizin Uygulandığı Dönem” alanında günlük, aylık ya da yıllık seçilmişse, bu alanda kullanıcı müdahalesine izin verilmez. Özel Dönem, tanımlanan cariye uygulanacak gecikme faizinin hangi dönem itibariyle belirlenebileceği alandır. Bu alana girilen süre program tarafından gün olarak kabul edilir ve hesaplamalar buna göre yapılır. Örneğin; herhangi bir müşteri için vade faizi 45 günlük dönemler halinde uygulanacaksa, “Faizin Uygulandığı Dönem” alanında “Özel Dönem” seçilmeli ve bu alanda 45 gün girilmelidir.

Vade Farkı Ops. Gün: Tanımlanan cari için, borç ya da alacak durumunda, vade faizi uygulamasının kaç günlük gecikme sonrası başlayacağı bu alanda belirlenir. Bu alana girilen süre dikkate alınarak, son ödeme tarihinden sonra belirlenen gün kadar opsiyon tanınır ve daha sonra faiz uygulamaya başlanır.

hmtoggle_arrow1Fatura

fnspotfatura

Satış Vade: Tanımlanan cariye düzenlenen satış faturasının ödemesi için tanınan vade süresi bu alana girilir. Vade süresi 'Gün' olarak girilmelidir.

Alış Vade: Tanımlanan cariye düzenlenen alış faturasının ödemesi için tanınan vade süresi bu alana girilir. Vade süresi 'Gün' olarak girilmelidir.

Kapanış: Tanımlanan cariye düzenlenen açık faturaların yapılan ödemelerle ne şekilde kapatılacağı bu alanda belirlenmelidir. Program bu alanda tanımlanan kapanış şeklini dikkate alarak fatura tutarlarını yapılan ödemeler doğrultusunda günceller.

FIFO: Tanımlanan carinin yaptığı ödemelerin FIFO yani “İlk giren ilk çıkar” prensibine göre kapatılması isteniyorsa, bu alanda bulunan radyo düğmesi işaretlenmelidir. Bu durumda yapılan ödemenin tutarına göre öncelikle ilk düzenlenen faturanın bakiyesi kapanır, daha sonra ikinci, üçüncü ve diğerlerinin bakiyesi kapatılır.

LIFO: Tanımlanan carinin yaptığı ödemelerin LIFO yani “Son giren ilk çıkar” prensibine göre kapatılması isteniyorsa, bu alanda bulunan radyo düğmesi işaretlenmelidir. Bu durumda yapılan ödemenin tutarına göre öncelikle son düzenlenen faturanın bakiyesi kapanır, daha sonra son tarihten ilk tarihe doğru diğer faturaların bakiyesi kapatılır.

Bakiye: Tanımlanan carinin yaptığı ödemelerin, düzenlenen faturalarla kıyaslanarak kapatılması isteniyorsa, bu alanda bulunan radyo düğmesi işaretlenmelidir. Bu durumda program, yapılan ödemeye karşılık gelen faturayı kontrol eder ve o faturayı kapatır.

hmtoggle_arrow1Tarih

fnspottarih

Son Mektup: Tanımlanan cariye gönderilen son mektubun tarihi bu alandan izlenebilir. Kullanıcının müdahalesine izin verilmeyen bu alan, mektup sekmesinde girilen son mektubun tarihine göre program tarafından otomatik olarak güncellenir.

Mutabakat Tarihi: Tanımlanan cari ile yapılan mutabakatın tarihi, bu alanda bulunan tarih düğmesine tıklandığında açılan takvimden girilebilir.

hmtoggle_arrow1KDV Oranı

fnspotkdv

Bu alanda KDV oranları gerektiği doğrultuda girilir.

hmtoggle_arrow1Sözleşme

fnspotsözleşme

Bu alan sözleşme ile çalışılma durumunda kullanılır. Alış kuru ile çalışılacaksa 'Alış', satış kuru ile çalışılacaksa 'Satış' seçeneği işaretlenir. İki kutucuğun ihtiyaç olması halinde aynı anda seçilme şansı da vardır.

 

tog_minus_sev2Yetkili Kişiler Sekmesi

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Cari kartların Yetkili Kişiler sekmesinden, ilgili cari ya da firma ile irtibat kurulduğunda görüşülecek yetkili kişilere ait bilgileri kayıt etmek amacıyla kullanılır. Tanımlanacak Yetkili adı için fare ile ilgili hücreye tıklandıktan sonra, yetkilinin adı girilmelidir. Yetkilinin adı girildikten sonra, görevi, açıklama vb. hücrelere klavyeden “Tab” tuşu ile ya da fare yardımıyla ulaşılarak gerekli bilgiler girilmelidir. Girilen herhangi bir satır silinmek istendiğinde, ilgili satır seçilerek, pencerenin altında görülen “Satır Sil” düğmesine tıklanabilir.

 

tog_minus_sev2Sevk Adresi Sekmesi

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

İlgili cari için düzenlenen sevk irsaliyelerinin gönderileceği adresi tanımlamak amacıyla kullanılır. Eğer carinin fatura adresi ile sevk adresi aynı ise, “Fatura Adresinden Kopyala” alanındaki onay kutusuna tıklanmalıdır. Bu durumda irsaliye bilgilerine ait adresi, posta kodu vb alanlar seçilemez olarak görünür ve kullanıcı müdahalesine izin verilmez. Çünkü “Fatura Adresinden Kopyala” alanı işaretlendiği için program irsaliyeleri Genel sekmesinden girilen fatura adresine göre düzenler. Fatura adresi ile irsaliye gönderilecek adres farklı olduğu durumlarda bu onay kutusu işaretlenmeden, irsaliye için gerekli adres, posta kodu vb. bilgi alanları doldurulmalıdır.

 

fnspotsevk2

 

Sevk adresleri sekmesi altında cariye ait banka hesapları tanımlama ekranı da mevcuttur. Bu kısımda, carinin bildirmiş olduğu banka hesabı, IBAN no yazılabilir.

fnspotsevk3

 

Cariye ait sevk adresi veya banka hesap numarası silinmek istendiğinde, alt tarafta bulunan “Sevk adresleri satır sil” veya “Banka hesap numaraları satır sil” tuşları ile silinebilir.

fnspotsevk4

 

tog_minus_sev2Mektup Sekmesi

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Cariye dönem içinde gönderilen yazışmalar bu alanda tanımlanabilir. Ayrıca, gönderilen mektuplar OLE Nesnesi olarak bağlanarak, daha sonra incelenebilir. Mektup Tarihi alanında girilen son mektuba ait tarih, Çalışma Koşulları sekmesindeki Son Mektup Tarihi alanına program tarafından yansıtılır.

Nesne Etkinleştir : Herhangi bir satıra bağlanan OLE Nesnesi incelenmek istendiğinde ilgili satır seçilerek, bu düğmeye tıklanmalıdır. Bu durumda program OLE Nesnesini açarak incelenmesine olanak sağlar.

Nesne Değiştir : Herhangi bir satıra bağlanan OLE Nesnesi değiştirilmek istendiğinde ilgili satır seçilerek, bu düğmeye tıklanmalıdır. Bu durumda program yeni OLE Nesnesinin seçilebilmesine olanak sağlar.

Nesne Bağla : Herhangi bir satıra OLE Nesnesi bağlanmak istendiğinde ilgili satır seçilerek, bu düğmeye tıklanmalıdır. Bu durumda program bağlanmak istenilen OLE Nesnesinin seçilebilmesine olanak sağlar.

Nesne Çöz : Herhangi bir satıra bağlanan OLE Nesnesi kaldırılmak istendiğinde ilgili satır seçilerek, bu düğmeye tıklanmalıdır. Bu durumda program ilgili OLE Nesnesi kaldırır.

 

tog_minus_sev2Çoklu Grup Kodu Seçimi Sekmesi

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Carinin ait olduğu birden fazla grubun seçilmesi için kullanılır. Bu ekrana Genel sekmesinden Müşteri/Satıcı Grubu Çoklu Seçim'den de ulaşılır.

 

tog_minus_sev2Adlar/Notlar/Ek Alanlar/İşaretler/Kullanıcı Tanımlı

Hesap ile ilgili Adlar/Notlar/Ek Alanlar/İşaretler/Kullanıcı Tanımlı tanımlamalar yapılmak isteniyorsa Likom Gusto ERP Yazılımı’nda ilgili tanımlamalar yapıldıktan sonra bu alanlara girilmesi istenilen veriler girilebilecektir. OLE Nesnesi kısmında ise hesaba ait herhangi bir doküman bağlama işlemi yapılabilir.