Repo

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Finans Yönetimi > Finans Hareketleri >

Repo

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

 

Repo

Repo işlemi yapabilmek için öncelikle ‘Hesap Türü’ Repo olan bir banka tanımlanmalıdır. Repo’ya Likom Gusto ERP Yazılımı'nda Finans Ödeme modülünde bulunan Ödemeler menüsü altında Repo simgesine tıklanarak ulaşılır. exp_collapse

Repo seçimi yapıldığında aşağıda ekran görüntüsü bulunan Repo penceresi açılacaktır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minusRepo Ekran Özellikleri

Seri: Yapılan hareketin hangi seriye ait olduğunun belirlenebilmesi için, açılan kutu düğmesine tıklanarak “Seri” seçimi yapılmalıdır. Seri alanında listelenen serilerin tanımlarının daha önce Likom Gusto ERP Yazılımı’nda yapılmış olması gerekir. Likom Gusto ERP Yazılımı’na  kaydedilen herhangi bir Repo hareketinin düzeltmesi yapılacaksa, seçilecek “Seri”, kaydedilen hareketin serisi ile aynı olmalıdır.

No: Seçilen seride yapılacak hareketin numarası bu alanda “Yeni” düğmesine tıklanarak belirlenir. “Yeni” düğmesine tıklandığında, program “No” alanına, seçilen seriye ait sıradaki numarayı yazar. Daha önce kaydı yapılan bir hareketi açmak için, No alanındaki açılan kutudan hareket numarası seçilerek, Aç düğmesine tıklanmalıdır.

Ref No: Referans numarası bu alana klavye yardımıyla yazılmalıdır. Var olan bir ref no ile işlem yapılacaksa ARA düğmesine tıklanarak işleme devam edilir. Açılan ekranda tarihlerden faydalanılarakta arama yapılabilir.Tarih aralığı belirlendikten sonra ARA düğmesine tıklanarak Repo işlemlerinin listelenmesini sağlar böylece gerekli olan seçilebilir. exp_collapse

Repo Tarihi: Repo işleminin, repo tarihi bu alanda belirlenmelidir. Mevduat İşlemleri penceresi ekrana açıldığında “Repo Tarihi” alanına sistemin (içinde bulunulan günün) tarihi program tarafından yazılır. Eğer işlemin tarihi sistemin tarihinden farklı ise, bu durumda tarih düğmesine tıklanıldığında açılan takvimden tarih seçimi yapılmalıdır.

Dönüş Tarihi: Mevduat İşlemleri dönüş tarihi  bu alanda belirlenmelidir.Repo  penceresi ekrana açıldığında “Dönüş Tarihi” alanına sistemin (içinde bulunulan günün) tarihi program tarafından yazılır. Dönüş Tarihi, bu alandaki tarih düğmesine tıklanıldığında açılan takvimden seçilebilir.

Alacaklı Türü: Banka / Kasa  seçimi bu alanda yapılmalıdır. Eğer alacaklı türü Kasa seçilmişse Alacaklı Kodu alanında Kasalar listelenir, eğer Banka seçilmişse alacaklı kodu alanında Bankalar listelenir.

Alacaklı Kodu: Mevduat İşleminin alacaklısına ait kod bu alanda açılan kutu düğmesine tıklanarak seçilmelidir. “Alacaklı Türü” alanında yapılan seçime göre, açılan kutu düğmesinde  Kasalar/ Bankalar  listelenir. İstenilen seçim buradan yapılabilir.

Alacaklı Adı: Alacaklı Kodu seçimi sonrası otomatik olarak gelir. Mevduat işlemlerinin alacaklısına ait seçim bu alandan da yapılabilir.Bu durumda da Alacaklı Kodu alanı otomatik olarak gelir. Buradaki açılan kutuda Kasalar/ Bankalar  alfabetik sıra ile adlarına göre listelenir.İstenilen seçim buradan yapılabilir.

Banka: Bu alanda banka adı veye kodu alanından var tanımlanmış bankalardan uygun olanı seçilir. Alanlardan birinde yapılan seçim sonrası diğer alan otomatik olarak doldulur.

 

 

 

 

A_caution_128

Hesap Türü Repo olan banka tanımlı değilse repo işlemleri banka seçiminde diğer hesap türüne ait bankalar seçilemez olarak listeleneceği için bu ekranda işlem yapılamaz.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Açıklama : Bu alana  repo işlemi  ile ilgili açıklama girilebilir. Bu alanda girilen aynı tür açıklamaları  her hareket girişi sırasında  yeniden yazmak yerine, Tanımlar/Genel/Açıklamalar alanından tanımlanarak, hareket sırasında seçilebilir.

Döviz: Mevduat işlemi tutarı dövizli ya da döviz üzerinden takip edilmek isteniyorsa “Döviz” düğmesine tıklanarak, dövize ilişkin bilgiler girilmelidir. Bu düğmeye tıklanıldığında ekrana “Döviz Cinsi”, “Döviz Yeri” ve “Kur Türü” bilgilerinin girilebileceği pencere açılır. Bu penceredeki alanlarda yapılacak seçimler, her bir alanın yanındaki açılan kutu düğmesine tıklanarak gerçekleştirilebilir.

Döviz ekranında gerekli yapılandırma yapıldığında ve Faiz Türü alanında Net seçili olduğu zaman Yatırılan Tutar,  Faiz Tutarı, GVK Tutarı, SSDF Tutarı,Özel İşlem Vergisi, Dönüş Tutarı alanları doldurulur. Faiz Türü alanı Net seçili iken, bizden sadece Faiz Oranını belirlememizi ister.

Sil: Repo sekmesinin alt bölümünde bulunan Sil düğmesi, yapılan hareketin silinmesi amacıyla kullanılır.

Vazgeç: Mevduat işlemlerininsekmesinin alt bölümünde bulunan Vazgeç düğmesi, içinde bulunulan mevduat işlemlerinin  programa kaydı yapılmadan, Ödeme Emri penceresinden çıkmayı sağlar.

Kaydet: Mevduat işlemleri sekmesinin alt bölümünde bulunan Kaydet düğmesi, içinde bulunulan mevduat işlemlerinin  programa kaydedilmesini sağlar.

RepoKaydetSonrası

Muhasebe Kaydı: Başlangıçta pasif gelen bu düğme Kaydet işleminden sonra aktif hale gelir. Burada 2 durum söz konusudur. Eğer Çekme emri yapılmamış ise Muhasebe Kayıt düğmesine tıklanıldığında "Yatırma Hareketini Muhasebeye Kaydet" seçeneği mevcuttur. Eğer Çekme işlemi gerçekleştirilmiş ise Muhasebe Kaydı düğmesine tıklanıldığında bize 2 seçenek sunar "Yatırma Hareketini Muhasebeye Kaydet" ve"Çekme Hareketini Muhasebeye Kaydet" diye.

 

Mevduat işlemleri sekmesinde yapılan işlemlere ek olarak Notlar, Ek Alanlar, OLE Nesnesi, İşaretler, Kullanıcı Tanımlı, Diğer alanlarda da gerekli istenilen düzenlemeler yapılarak işlemi sonlandırabiliriz.

 

tog_minusRepo Girişi Nasıl Yapılır?

1)

Repo  girişi yapmak için menü çubuğunda Finans Ödeme modülünde bulunan Ödemeler menüsünden Repo seçeneğini tıklayınız.

2)

Seri alanında seri seçimi yapın.

3)

Yeni düğmesine tıklayın.

4)

Program tarafından otomatik olarak gelen tarih bilgisinde değişiklik yapmak istiyorsanız, Tarih alanında seçim yapın.

5)

Program tarafından otomatik olarak gelen dönüş tarihi bilgisinde değişiklik yapmak istiyorsanız, Dönüş Tarihi alanında seçim yapın.

6)

Hareket penceresinin sol tarafında yeralan Banka  alanında repo yapılacak olan bankanın seçimini yapın.

7)

Hareket penceresinin sağ tarafında yeralan Alacaklı Türü alanında  seçim yapın. Yaptığınız seçime göre Alacaklı Kodu, Adı seçiminizi yapın.Banka seçerseniz repo geri dönüşünüz banka hesabına , Kasa seçerseniz kasa hesabına yapılacaktır.

8)

Tutar alanına, klavye yardımıyla ya da bu alandaki hesap makinesi yardımıyla tutar girişi yapın.

9)

Faiz Türü seçiminizi yapın.Faiz oranını girin.Likom Gusto ERP Yazılımında Sistem Genel Öndeğerler Finans'da tanımlanan repo kesinti oranları otomatik olarak satırlara gelir.Bu oranlara göre hesaplanan vergi miktar tutarları ve repo geri dönüş tutarı da otomatik olarak ekrana gelir.

10)

Açıklama alanında ilgili harekete ait açıklamayı klavye yardımıyla yazınız ya da açılan kutuda listelenen tanımlı açıklamalardan seçim yapın.

11)

Harekete ait Notlar, Ek Alanlar vb. bilgileri ilgili sekmelerden girin.

12)

Kaydet düğmesine tıklayın.

13)

Hareketi muhasebeye kaydetmek istiyorsanız Hareket penceresinin alt tarafında bulunan Muhasebeye Kaydı düğmeyina tıklayın.

14)

Repo Girişi hareket penceresinden çıkabilirsiniz.

15)

Çekme düğmeyi, Repo Hesabından Para Çekme işlemi yapıldıktan sonra Çekme iptal düğmeyina dönüşecektir.Kaydet düğmesine tıklayıp çıkın.

16)

Kaydetme işleminden sonra değişiklik yapmak isterseniz hareket penceresinin alt tarafında bulunan Çekme İptal  düğmeyina tıklayın.  ' Repo Çekme Silinecektir.Emin misiniz? ' sorusuna Evet düğmesini tıklayın.Çekme İptal silinip Çekme düğmeyina geri dönülür.