Satış Fatura Ödemeleri Listesi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Finans Yönetimi > Finans Listeler > Fatura Ödemeleri Listeleri >

Satış Fatura Ödemeleri Listesi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

 

Likom Gusto ERP Yazılımında Satış Fatura Ödemeleri Listesini görmek için, F.Ödeme veya F.Tahsilat modüllerinin altından Finans Listeleri sekmesinde Satış Faturaları Ödemelerine tıklanmalıdır.

 

exp_collapse

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minusBaşlık Bilgileri

liste13

Alıcı Türü: Listelenecek ödemelerin alıcı türünün seçilediği alandır. Tüm Hesaplar, Tek Cari veya Tek Diğer Cari seçilebilir.

Kodu: Tek Cari veya Tek Diğer Cari seçilmesi durumunda aktif hale gelir. Seçilecek olan Alıcı'nın kodu belirlenir. Kodun belirlenmesinden sonra Adı alanı otomatik olarak dolar.

Adı: Tek Cari veya Tek Diğer Cari seçilmesi durumunda aktif hale gelir. Seçilecek olan Alıcı'nın adı belirlenir. Adın belirlenmesinden sonra Kodu alanı otomatik olarak dolar.

 

tog_minusArama Kriterleri

liste16

Tarih: Listelenecek fatura ödemelerinin tarih aralığının belirlendiği bölümdür. İlk kutu başlangıç tarihini, ikinci kutu bitiş tarihini gösterir. Hemen yanındaki sürgülü çubuk da aynı görevi üstlenebilir.

Ödeme Türü: Listelenecek ödemelerin türünün seçildiği alandır. Karşılanmayanlar, kısmen karşılananlar veya tamamen karşılananlar seçilebilir.

 

tog_minusGenel İşlemler

liste18

Faturayı Düzelt: Seçili faturanın ekranına götürür. İsteniyorsa gerekli düzeltmeler bu ekran üzerinden yapılabilir.

İşlemler: Listenin satırlarından tümünü seçmeye veya tümünü bırakmaya yarar. Bunun yanında toplu beklenen ödeme oluşturmak için buraya girmek gerekmektedir.

Gönder: Ekrana bağlanmış olan raporlar görülebileceği gibi, bu raporların önizlemesi, raporun yazdırılması ve ekrana yeni rapor tanımlama işlemleri de Gönder butonu aracılığı ile yapılabilmektedir.