Satış Faturası

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Finans Yönetimi > Finans Hareketleri > Fatura >

Satış Faturası

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

 

Satış Faturası Satış modülü altında bulunmaktadır.z

 

exp_collapse

 

tog_minusBaşlık Bilgileri

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Belge

Satış faturası başlık bilgilerinin ilk alanı belge bölümüdür. Bu alanda faturaya ait Tarih, Seri ve numara girilmektedir.

clip1061

Tarih: Satış faturasına ait tarihin girildiği alandır. Varsayılan tarih, ekranın açıldığı güne ait olan tarihtir. Tarih combosundan faturaya ait tarih seçilerek girilebilmektedir.

Seri: Seri seçimi yapılırken ilgili dönem için Satış Fatura’sına tanımlanmış seriler seri combosuna gelecektir.

clip1062

Burada belirtmek gerekir ki her şube sadece kendi şubesi için tanımlanmış olan serileri bu comboda görebilecek ve burada yetkileri dâhilinde görebileceği serilerden seçim yapabilecektir.

 

No: Satış Faturasına ait numaranın girildiği bölümdür. Burada varsayılan olarak, seri seçimi yapıldıktan sonra “Yeni”  butonu ile faturaya en son kaydedilmiş alış faturası numarasının bir üstünü verecektir.  Ayrıca, “” butonu ile de daha önce kaydedilmiş olan bir alış faturasının seri ve numarası girildiği takdirde ilgili fatura açılacaktır.

 

Müşteri Satıcı Bilgileri

Satış faturasının geldiği satıcının türüne göre Cari, Diğer Cari, Kasa, Banka veya Personel kartlarında tanımlanmış olan adı ve kodunun girildiği bölümdür. Şayet faturaya ait seri ve numara girilmez ise Müşteri/Satıcı Bilgileri alanı aşağıda ekran görüntüsünde görüldüğü üzere pasif gelecektir. Bu alanların aktif hale gelmesi için öncelikle seri ve numaranın girilmiş olması gerekmektedir.

 

 

clip1063

Müşteri/Satıcı Bilgileri girilirken öncelikle aşağıda görüşdüğü gibi Tür seçimi yapılmalıdır.

clip1064

Burada seçilen müşteri/satıcı türü doğrultusunda Müşteri/Satıcı Bilgileri alanında Kodu/Adı alanlarına seçilen türe göre Gusto’da tanımlaması yapılmış olan kod ve adlar gruplanacaktır. Örneğin; Tür “Cari” olarak seçilmiş ise Kodu/Adı alanlarında Alıcı/Satıcı kartlarında tanımlanmış Cari kodları ve adları listelenecektir.

 

tog_minus_sev2Müşteri/Satıcı Bilgilerinde "..." ve F7

Ayrıca faturanın ait olduğu Müşteri/Satıcı kartı tanımlanmamış ise “Tür” seçimi yapıldıktan sonra “Tür” alanının yanında bulunan “…” butonu ile kart ekranına kısa yoldan ulaşılır ve tanımlama yapılabilir. Örneğin; tür Cari olarak seçilmiş ancak ilgili carinin kartı Gusto’da tanımlı değil ise “…” butonuna tıklanarak Alıcı/Satıcı Kartları ekranı açılacaktır.

Ayrıca tüm ekranlarda olduğu gibi Satış Faturasında da Müşteri/Satıcı Bilgilerinde Banka  ve Kasa dışında tür seçimi yapıldıktan sonra klavyede bulunan “F7” tuşu ile seçilen Cari/Diğer Cari veya Personelin Borç, Alacak ve Bakiyesini gösterir Bakiye Penceresi açılacaktır.

clip1066

Hareket Detayı/Personel Avans

 

Satış Faturasında cari satırının özelliğinin belirtildiği alandır. Müşteri/Satıcı Bilgilerinde “Tür” Cari, Diğer Cari ve Personel seçilmiş ise bu alan aktif hale gelecektir.

 

clip1067

 

Cari ve Diğer Cari için Finans Hareket Detay Tanımı, Personel için ise Personel Avans Tanımı seçimi yapılmaktadır. Gusto Sistem’de Finans Hareket Detay Tanımları ve Personel Avans Tanımları için yapılmış olan tanımlamalar seçilen türe göre burada listelenecektir ve hareketin özelliğine göre bu listeden seçim yapılacaktır.

 

İrsaliye Bilgileri

 

Fatura/İrsaliye bağlantısının yapıldığı bölümdür.

 

Şayet Fatura irsaliyeli ise İrsaliye Bilgileri alanında bulunan “İrsaliyeli Fat.” kutucuğu işaretlenir. Ardından “Tür” alanında irsaliyenin türü seçilir, burada Perakende Satış, Toptan Sarış, Teşvikli ihracat, Teşviksiz ihracat, Diğer çıkışlar, Fason çıkış ve İhracat kayıtlı satış olmak üzere 7 adet irsaliye türü seçimi listelenir. Seçilen türe göre “Seri” alanında seriler listelenecektir.

 

clip1069

 

“Seri” seçimi yapıldıktan sonra “Yeni” butonu ile irsaliye numarası bilgisi girilir.

 

Ayrıca İrsaliyeli fatura girişlerinde “…” butonu ile aşağıda ekran görüntüsü bulunan İrsaliye Referans Numarası Giriş ekranı açılır. Bu ekran ile irsaliyeye ait referans numarası ve açıklama girilebilir.

 

clip1068

 

Depo Bilgileri

Depo Bilgileri alanı Depo Seçim, Kodu ve Adı alanlarında oluşmaktadır.

 

“Depo Seçim” alanı Sabit ve Değişken olmak üzere 2 seçimden oluşur. Şayet söz konusu bir stok ise ve bu stok tek bir depoya girecek ise burada “Sabit” seçimi yapılarak satırda yeniden depo bilgisi girilmesine gerek kalmaz, ancak bu stoklar birden fazla depoya gönderilecek ise Depo Seçim kriterini “Değişken” belirleyerek satırda her bir hareket için ayrı ayrı depo seçimi yapılmalıdır. Tüm bunların dışında söz konusu bir Hizmet Alımı ise burada herhangi bir seçim yapılması gerekmemektedir.

 

clip1071

tog_minus_sev2Depo Bilgilerinde "..." alanı

 

“Kodu” ve “Adı” alanları yalnızca “Depo Seçim”  alanında Sabit seçilmiş ise aktif olur ve seçim kutucuğunda tanımlı tüm depolar listelenir ve buradan seçim yapılır. Şayet burada seçim Değişken seçilir ise Kodu ve Adı alanları pasif olur ve seçim yapılamaz. Ayrıca “Depo Seçim” alanının yanında bulunan “…” ile de Depo Kartları ekranı açılır ve bu kısayol üzerinden yeni bir Depo Kartı tanımlaması yapılabilir.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Referans No

Bu alan Başlık Bilgileri’nin altında bulunur. Satış Faturasına ait referans numarasının girilebileceği alandır. Genellikle orijinal alış faturası numarasının girildiği alandır.

 

clip1073

 

tog_minusReferans No bölümünde Ara butonu

 

Referans No alanının yanında bulunan “Ara” butonu ile Referans Numarasına Göre Arama penceresi açılır. Bu ekran aracılığı ile referans numarasına göre arama yapılarak aranılan referans numarasına sahip Satış Faturasının açılması sağlanabilir.

 

clip1074

 

 

Açıklama

 

Satış Faturasına ait yazılması gereken ya da istenen açıklamaların yazılabileceği alandır.

 

clip1075

 

Açıklama alanına yazılan ifadeler yevmiye satırlarına da açıklama olarak gelecektir.

 

Fiyat Listesi

 

Satış faturasında seçim yapılan bir diğer bölüm de Fiyat Listesi alanıdır. Fiyat Listeleri Satış Modülünde Fiyat Listeleri alanında tanımlanmaktadır. Üzerinde işlem yapılacak Stok/Hizmet veya sete göre tanımlanmış Fiyat Listesi seçimi burada yapılabilmektedir. Fiyat Listesi seçimi ile ilgili Stok/Hizmet veya Set için birim fiyat Fiyat Listesinden seçilebilmektedir.

 

clip1076

 

Şayet burada tanımlanmış bir fiyat listesi var ise Satış Faturasında Fiyat listesi alanında listelenecektir.

 

 

tog_minusFatura Satırları

 

Stok/Hizmet/Demirbaş seçimi miktar ve birim fiyat alanları

 

clip1077

 

Devamında, iskonto, kdv, tevkifat alanları

 

clip1078

 

Devamında, ek bilgiler ve talepten bu yana hareket takip eden bütçe kodu alanları

 

clip1079

 

 

Fatura Satır Toplamları

AlışFat13

 

tog_minus_sev2Stok, Hizmet, Demirbaş, Miktar ve Birim fiyat alanları                                                                                                                

Kod Seçimi /Adı: Fatura satırında öncelikle kod seçimi yapılmalıdır. Tür seçimi kod seçimi alanında yapılır. Kod Seçimi alanında Stok, Set, S.Kıymet ve Hizmet seçenekleri vardır. Kod seçim alanında seçilen türe göre Kodu/Adı alanına o türde tanımlanan kartlar listelenir. Örneğin Stok seçilir ise Kodu alanında Stok kartları listelenecektir.

AlışFat14

Örneğimize Stok kodu seçilerek satır açıklamalarına devam edilecektir.

Kodu/Adı: Kodu alanındaki AlışFat15 işaretine tıklandığında stok kartları listelenir. Koda göre arama yapmak istiyorsak kodu alanının yanındaki AlışFat15 işaretine tıklanmalıdır. Eğer ada göre arama yapmak istiyorsak Adı yazan alanın yanındaki AlışFat15 işaretine tıklanarak stok listesinin ada göre alfabetik olarak listelenmesi sağlanır. Resim seçilip "..." butonuna tıklanır ise stok kartı açılır. Stokla ilgili bilgilere bakılabilir.

İzleme Kodu / İzleme Adı: Stok için tanımlanmış izleme kodu var ise seçim izleme kodunun seçilebileceği alandır. İzleme kodu tanımlanmamış stoklarda "..." şeklinde görülmekte ve seçim yapılamamaktadır. İzleme kodu tanımı yapılması gerekir.

izleme

Miktar / Birim: Kaç birim stok alındığının girildiği alandır. Birim alanına stok kartında girilmiş olan 1. birim otomatik olarak gelmektedir. AlışFat15 a tıklanarak hesap makinesi yardımı ile de miktar girilebilir. Stok için girilmiş olan Birim (2) ve Birim (3) alanları da birim çevriminde tanımlanmış olan hesaplamaları göre hesaplatıp gösterilir.

miktar1

Döviz Adı: Fatura döviz türünün seçilebileceği alandır. AlışFat15‘e tıklanarak tanımlanmış olan doviz türleri listelenir.

AlışFat16

Döviz Yeri: Doviz türü için tanımlanmış olan döviz yerlerinin seçilebileceği alandır

Kur Türü: Kur türünün seçilebileceği alandır. Alış, Satış, Efk. Satış ve Efk. Alış olmak üzere dört seçeneklidir.

AlışFat17

Birim Fiyat / B.Fiyat(Döviz): Birim fiyatın girildiği alandır. Döviz türü girildi ise o günkü kur değerine göre birim hesap (Döviz) hesaplanıp birim fiyat döviz alanına yazılır.

AlışFat18

B.Fiyat(Döviz) yazılı alanın yanında bulunan … üç nokta butonuna basılarak döviz düzenleme ekranına giriş yapılabilir.

 

tog_minus_sev2İskonto, KDV ve Tevkifat alanları                                                                                                                                                                      

Fatura Altı İskonto: Fatura altı iskonto uygulanmış ise satıra ne kadar iskonto uygulandığının gösterildiği alandır. Fatura altı ile ilgili açıklamalar alanında ayrıntılı açıklanacaktır.

KDV Matrahı: Satıra uygulanacak KDV için KDV matrahının gösterildiği alandır.

AlışFat19

Tevkifat Oran Tanımı Kodu / Tevkifat Oran Tanımı Adı: Tevkifat Oran Tanım Kod’a tıklandığında satış faturaları ve stok satırları için tanımlanmış tevkifat oran tanımları listelenir. İlgili Tevkifat oranı seçilir. Fatura satırına yansıtılır.

AlışFat20

Tevkifat Tutarı / Tevkifat Oranı: Tevkifat oranı tevkifat oran tanımı değerinden alınır. Tevkifat tutarı tevkifat oranı üzerinden hesaplanır.

AlışFat21

KDV Tutarı  / Serbest / KDV Oranı: Fatura satırına uygulanacak KDV tutarının, oranının görüldüğü alandır. KDV oranı stok kartından, cari kartından yada sistem için tanımlanmış KDV oranı otomatik gelir. Değiştirmek istenir ise serbest check’i işaretlenir. KDV oranı elle girilerek KDV tutarı hesaplatılır.

AlışFat22

Ek Vergiler / Ek Vergi Tutarı: Vergi Tanımları Muhasebe Modülü Tanımlar altında tanımlandır. Tanımlanmış olan Aktif durumdaki Ek Vergi Tanımlarından ilgili vergi seçilebilir. Seçilen ek vergi oranına göre ek vergi tutarı otomatik olarak hesaplanıp Ek Vergi Tutarı hesaplanır yazılır.

ekvergiler1

 

tog_minus_sev2Ek Bilgiler ve Bütçe Kodu Alanları                                                                                                                                                  

Ödeme Koşulu/Vade Süresi: Tanımlanmış olan ödeme koşullarından ilgili ödeme koşulunun seçilebileceği alandır. Vade Süresi alanına Ödeme Koşulu’nda tanımlanmış olan vade süresi gelir.

AlışFat23

Açıklama: Fatura satırına özel açıklamalar Açıklama alanına girilir.

Ek Maliyet / Birim ek Maliyet: Fatura altında yapılan ek kesintilerinin satıra yansıtılıp hesaplatıldığı alanlardır. Fatura altı ile ilgili açıklamalar alanında ayrıntılı açıklanacaktır.

En / Boy / Yükseklik / Uzunluk Ölçüsü: Fatura satırındaki stok için metraj birimlerinin girildiği alalardır. En, boy, yükseklik bilgilerinin hangi uzunluk ölçüsünde olacağı Uzunluk Ölçüsü alanında seçilir.

AlışFat24

Ağırlık / Ağırlık Ölçüsü: Ağırlık bilgilerinin girildiği alandır. Ağırlık girildikten sonra ağırlık birimlerinden ilgili olan seçilir.

AlışFat25

Bütçe Kodu / Bütçe Adı: Fatura satırı için bütçe bilgileri Bütçe Kodu alanı yanındaki clip0196 alanına tıklanarak seçilir. İlgili Bütçe Kodu seçilir. Bütçe adı seçilen bütçe kartından otomatik gelir.

büt1

Fatura Satır Toplamları: Iskonto Tutarı, Tevkifat Tutarı, KDV Tutarı, Ek Vergiler Tutarı,   Ek Maliyet hesaplandıktan sonra Fatura Satır Tutarı hesaplanıp Tutar alanına yazılır. Döviz Türü seçilmiş ise döviz satır toplamı Hrk. Döviz Tutar alanına yazılır.

AlışFat264

 

tog_minusGelir Gider Hareketleri

Fatura Başlık ve Fatura Satır bilgilerini anlattıktan sonra Hizmet alımları için Gelir gider Hareketi oluşturmak için hangi işlemlerin yapıldığı anlatılacaktır. Hizmet alımlarının farklı muhasebe hesaplarına dağıtımının yapılması için Gelir Gider Hareketleri oluşturulur.

Fatura satırları oluşturulduktan sonra Gelir Gider Hareketleri giriş ekranına iki şekilde ulaşılabilir.

Satır / Başlık İşlemleri altında yer alan Satış Faturası Genel İşlemleri / Ek Bilgiler altında Gelir / Gider sekmesi altından ulaşılabilir.

 

exp_collapse

 

 

tog_minus_sev2Ek Bilgilere tıklandığında;                                                                                                                                                                          

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

KDV tutarlarının Gelir Gider Hareketlerine dahil edilmesi istenir ise KDV Dahil check’i işaretlenmelidir. G/G Hrk. Tıklanır ise Fatura Başlık Ek bilgiler ekranı açılır, Gelir / Gider sekmesine tıklanmalıdır.

 

Gelir Gider Ekranı Kriterleri:

Hareket: Satış faturası için Gelir Gider kaydı oluşturulacağından dolayı Türü seçeneği Gider seçili olarak gelir, değiştirilemez.

 

Tutarı: Fatura Tutarı otomatik olarak gelir. KDV Dahil check’i işaretlenmediğinden Tutarı alanına Fatura KDV eklenmemiş tutarını getirmiştir. KDV tutarı hesaplanan bir hizmet faturası olursa ve Gelir / Gider kaydına KDV tutarını da dahil edecek şekilde KDV Dahil’i işaretlenirse Tutarı alanı KDV tutarını da içerecek şekilde gelir.

Gelir/Gider Yeri Kodu: F.Tahsilat modülünde tanımlanan Gelir / Gider yerlerinde ilgili olan Gelir Gider Yeri kodu seçilir.

 

Adı: Gelir Gider Yeri Kodu seçildiğinde Gelir Gider Yeri Adı otomatik gelir.

 

Gelir Gider Türü Kodu: F.Tahsilat modülünde tanımlanan Gelir Gider Türlerinden seçilen gelir gider yeri kodu ile ilgili olan Tür Kodu seçilir.

 

 

Adı: Gelir Gider Türü kodu seçildiğinde Gelir Gider Türü adı otomatik olarak Adı alanına gelir.

 

Satır Açıklaması: Gelir Gider Yeri ile ilgili açıklamalar kaydedilir.

 

Tutar: Girilen Gelir Gider Yerine Toplam Tutarın ne kadarının yansıtılacağı girilir.

 

Döviz Tutar: Doviz Türü girildi ise Dovilzi tutar otomatik olarak olarak hesaplanıp kaydedilir.

 

Yüzde: Gelir Gider Yerine toplam tutarın % kaç olarak yansıtılacağı da girilebilir. Tutar girilir ise yüzde otomatik hesaplanır. % girilir ise tutar otomatik hesaplanır.

 

Tutar alanına toplam tutardan daha az bir tutar girilir ise alt satıra Tutar ve oran alanları otomatik olarak hesaplayıp yazılır. Gelir Gider Yeri kodlarının girilmiş hali aşağıdaki gibidir.

 

 

 

Bu GG Hareket Satırının Kaynak Belge Satırına Dağılımı tıklandığında, Gelir Gider Hareketleri / Stok Hareket Bağlantısı ekranı karşımıza çıkar. Üzerinde işlem yaptığımız hareket görüntülenir. Seçim yapıp Dağıtım Yap denir ise yapmış olduğumuz Gelir /Gider hareketinin stok değerlerine yansıtılması sağlanır.

 

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

tog_minusDip Toplamlar

 

Satış Faturası ekranında faturaya ait genel toplamların görüntülendiği bölümdür.

 

AlışFat32

 

Toplam: Satış Faturasında girilen satırlardaki toplamların hiçbir iskonto, masraf ve vergi düşülmemiş toplamıdır. Bu alana tutar satırlardaki toplamları toplayarak yazdığı için elle müdahale edilememekte ve buradaki tutarda bir hata var ise fatura satırlarındaki tutarlar kontrol edilerek gerekli düzenleme yapılabilmektedir.

 

İskonto Tutarı: Satış Faturası satırlarında İskonto Tutarı/İskonto Oranı kolonlarında girilen iskonto tutarlarının tamamının toplamının görülebileceği alandır. Fatura toplam tutarında düşülen ilk iskontodur. Bu alana müdahale edilememkle birlikte, iskonto tutarında bir değişiklik yapılmak istenirse fatura satırlarında İskonto Tutarı/İskonto Oranı alanlarında gerekli düzenelmeler yapılacaktır.

 

İskonto Sonrası Toplam: Satış Faturası toplamından iskonto tutarının çıkarılmasıyla elde edilen toplamın yazıldığı alandır. Bu alana da manuel olarak müdahale edilememektedir.

 

Fatura Altı Masraf Tutarı: Satış Faturasına eklenecek ilave maliyetlerin görüldüğü ve tanımlanabildiği bölümdür. Fatura Altı Masraf Tutarı alanında bulunan “…” işaretine tıklandığında aşağıda ekran görüntüsü bulunan “Fatura Altı Masraf Satırları” penceresi açılmaktadır.

 

tog_minus_sev2Fatura Altı Masraf Tutarında "..." butonu ve sonrası                                                                                                                        

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Bu pencerenin üst kısmında bulunan bölüme manuel olarak masraf kodu/adı, masraf tutarı, satır açıklaması KDV oranı/tutarı gilebilir. Bu şekilde masraf tanımlama işlemi yapılabilir. Ayrıca burada birden fazla masraf tanımlaması istenilen tutarlarda yapılabilir. Yine aynı alan aracılığı ile döviz cinsinden de fatura altı masraf girilebilir.

 

Fatura Altı Masraf Satırları penceresinde bulunan ikinci kısım ise üzerinde çalışılan Satış Faturasına ait daha önce bağlanmış belgeye dayalı Genel Masrafları görüntülenebildiği alandır.

 

Fatura Altı Masraf Satırları penceresi alt bilgiler kısmında bulunan “Satır Sil” seçeneği ile üst kısımda bulunan manuel olarak tanımlama yapılan alandaki satır silme işlemi gerçekleştirilir.

 

AlışFat33

 

Yine üzerinde çalışılan satış faturasına Genel Masraf Bağlama işlemi burada bulunan “Genel Masraf Bağla” butonu ile gerçekleştirilir. Bu butona tıkladıktan sonra aşağıda ekran görüntüsü bulunan “Genel Masraflar Listesi” ekranı açılacaktır.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Genel Masraflar Listesi’nde başlıklar bölümünde bulunan “Hizmet Kodu/Hizmet Adı”  ve var ise “İzleme Kodu/İzleme Adı” alanlarından bağlanacak masrafın hizmet kodu ve var ise izleme kodu seçimi yapılır.

 

Listelemeyi daraltmak için yine başlık bilgileri bölümünde bulunan “Cari Türü” seçimi yapılır ve seçilen cari türüne göre “Hesap Kodu/Hesap Adı” bağlanacak masrafın cari hesap koduna göre seçilir.

 

Başlık Bilgileri kısmında bulunan seçimler bağlanacak genel indirimin özelliklerine göre seçildikten sonra Genel Masraflar Listesi “Arama Kriterleri” bölümünden aranılan tarih aralığı girilir ve “Yenile” butonu ile seçimlere göre ekranda listeleme yapılır. “Yenile” butonuna tıklanmadan önce Hizmet Kodu ve adı seçildiğinden emin olunmalıdır.

 

clip1090Yenile

 

Aranılan kriterlere uyan hareketler satırlarda listelendikten sonra bağlanacak olan masraf belgesinin seçim kutusu işaretlenir ve “Aktar” butonu ile seçilen belgenin aktarılma işlemine başlanır.

 

Aktar butonuna tıklandıktan sonra yeniden “Fatura Altı Masraf Satırları” penceresine dönülür ve genel indirim olarak seçilen belge burada satırda listelenir. Bu pencerede seçilen belgenin “Dağıtım Şekli” belirlenir.

 

Dağıtım Şekli 3 şekilde gerçekleştirilebilir; Miktara Göre, Tutara Göre ve Eşit Oranda. Dağıtım şekli kullanıcı tarafından belirlendikten sonra “Tamam” butonu ile satış Faturasına Fatura Altı Masraf tutarı olarak Genel Masraf Bağlanmış olur.

 

Eğer satış Faturasına bağlanmış “Genel Masraf” çözülmek isteniyorsa yine Fatura Altı Masraf Satırları penceresinde bulunan “Genel Masraf Çöz” butonu ile çözme işlemi yapılır. “G. Masraf Tümünü Çöz…” butonu ile de satış Faturasına bağlanmış olan tüm masrafların çözülme işlemi tamamlanmış olur.

 

Fatura Altı Masraf Sonrası Tutar: Fatura brüt tutarından tüm masrafların çıkarılmasıyla elde edilen toplamdır.

 

KDV Tutarı: Satış Faturasına ait KDV tutarının görüntülendiği bölümdür. Bu alanda bulunan “…” nokta ile aşağıda ekran görüntüsü bulunan “Oran Dağılımlı KDV Tutarları” penceresi açılmaktadır. Bu pencerede satırlarda girilen KDV Oranı/Tutarı/Matrahı ve Satır KDV Toplamı görüntülenebileceği gibi İrsaliye KDV Toplamı, FA Masraf KDV Tutarı, Toplam KDV Tutarı görüntülenebilir.

 

AlışFat350

 

Ek Vergiler Toplamı: Faturada işlem yapılan stok, hizmet veya demirbaş için ek vergi tanımlanması yapılmış ve bu ek vergi tutarının faturaya işlenmesi onaylanmış ise, hesaplanan ek vergiler toplamının yazılacağı bölümdür. Bu bölüme tutarlar otomatik olarak yazılmakta ve manuel olarak müdahale edilemez.

 

Toplam: Yukarıda anlatılan işlemler sonucu elde edilen toplamdır. Bu toplam ,FA Ek Kesinti uygulanmamış toplamdır. Bu alanda bulunan “…” nokta ile aşağıda ekran görüntüsü bulunan “Fatura Altı Yuvarlama Girişi” penceresi açılır. Bu pencere ile şimdiki tutarlar ve yuvarlanmış tutarlar görüntülenebilir. Yine bu pencere üzerinden KDV oranı değiştirilebilir. Pencere üzerinde sol altta bulunan KDV oranı bölümünde yeni KDV oranı yazılır ve yanında bulunan KDV Hesapla butonu ile de belirlenen yeni KDV Oranı üzerinden KDV tutarı ve Fatura Tutarı hesaplaması yaptırılmış olur. Yine Yuvarlanmış Tutarlar kısmında bulunan KDV Öncesi Toplam ve KDV Toplam değiştirilebileceği gibi eski ve yeni tutar arasındaki farklar da Fark Tutarları alanına yazılır.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

FA Kesintiler Toplamı: Satış Faturasına girilmiş olan fatura altı ek kesinti toplamının görüntülendiği ve ek kesinti girilebilen alandır. Bu alanda bulunan “…” butonu ile aşağıda ekran görüntüsü bulunan “Fatura Altı Kesintileri” penceresi açılmaktadır.

 

tog_minus_SEV2Fatura altı kesintiler toplamında "..." butonu                                                                                                                                                                                  

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Bu pencerede bulunan “Kesinti Matrahı” bölümünde uygulanacak olan fatura altı kesintinin Fatura KDV Sonrası Tutar mı yoksa Fatura KDV Öncesi tutara mı uygulanacağı seçimi yapılmaktadır. Ayrıca yine bu ekran üzerinden Fatura KDV Öncesi Tutar, Fatura Genel Toplamı, Faturanın Kesinti Dışında B/A eşlenmiş Tutarı ve Faturanın Kesintiye Tabi Tutarı görüntülenebilmektedir. Fatura Altı Ek Kesinti 2 şekilde gerçekleştirilebilir;

 

El ile: Fatura Altı Kesintileri penceresinde satırlarda Diğer Cari Kodu/Adı, Fin.Har.Detay Kodu/Adı, Dekont Seri/No,FA Kesinti Yüzdesi/Tutarı ve Satır açıklamaları seçildikten sonra “Tamam ” butonu ile tanımlanmış olan Fatura Altı Kesinti Tutarı Satış Faturasına yansıyacaktır. Ayrıca el ile tanımlanmış fatura altı kesinti şablon olarak kaydedilerek tekrar tekrar kullanılabilir. Fatura Altı kesinti yüzdesi belirlendikten sonra istenilen Diğer Cariye istenilen dekonta belirlenen oranlarda tanımlama yapılabilir. Yani birden fazla satırda istenilen yüzdelerde fatura altı ek kesinti tanımlaması yapılabilmektedir.

 

Fatura Altı kesintiler penceresinde “Şablon” kısmında bulunan seçim combosunda, Satış Faturasının serisine göre tanımlanmış olan şablonlar listelenecek ve bu şablonlardan Satış faturasına uygulanacak olan şablon seçimi yapılır. Seçim yapıldıktan sonra şablonda tanımlanan bilgiler satırda görülecektir.

 

Ardından “Tamam” butonu ile Satış faturasına Şablondan Fatura Altı Kesinti uygulanacaktır.

 

Şablon ile: Fatura Altı Ek Kesinti için şablon tanımlama Fatura Altı Kesintileri penceresinden yapılır. Yukarıda bahsedildiği üzere hem manuel girişlerde hem de Şablon Tanımlarından yapılabilir.

 

İlk Olarak el ile girişlerde şablon tanımından söz edelim;

Yukarıda fatura altı ek kesintinin manuel olarak nasıl yapılacağından söz etmiştik. Fatura altı ek kesinti girişi manuel olarak yapıldıktan sonra daha sonra kullanılmak üzere şablon olarak kaydedilebilir. Bu işlem için; Fatura Altı kesintileri penceresinde bulunan “Şablon Olarak Kaydet” butonu aracılığı ile yapılır.

 

Butona tıklandıktan sonra aşağıda ekran görüntüsü bulunan “Şablon Olarak Kaydet” penceresi açılacaktır. Bu pencerede kaydedilecek şablonun adı, açıklaması, ve uygulanacak olan fatura serisi seçimi yapıldıktan sonra “Tamam” butonu ile şablon oluşturma işlemi tamamlanmış olur.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Kaydedilen bu şablon daha sonra şablonda seçilen fatura serisindeki herhangi bir Satış faturasında fatura altı ek kesinti şablonlarında listelenecektir.

 

İkinci olarak da Şablon Tanımları aracılığı ile Fatura Altı Kesinti şablonu oluşturma işleminden söz edelim;

Fatura Altı kesintileri penceresinde “Şablon Tanımları” butonu aracılığı ile şablon tanımlama işlemine başlanılmış olur.

 

Bu butona tıklandığında aşağıda ekran görüntüsü bulunan “Fatura Altı Kesintileri Şablonu” penceresi açılacaktır. Bu pencerede ilgili şubede Fatura Altı kesinti için tanımlanmış tüm şablonlar ekranın üst kısmında bulunan “Tanımlanmış Şablonlar” bölümünde görülecektir. Üst kısımda üzerinde bulunulan şablonun içeriği ise aynı pencerede alt kısımda bulunan “Şablon İçeriği” bölümünde görüntülenecektir.

 

“Şablonu Sil” butonu ile tanımlanmış olan şablon silinmektedir. “Satırı Sil” butonu ile de üzerinde bulunulan şablona ait satırlardan silinmek istenen satırın silme işlemi gerçekleşmektedir.

 

Yeni Şablon tanımlamak için ise Tanımlanmış Şablonlar bölümünde tanımlı en son şablonun bir alt satırına gidilir ve burada tanımlanacak yeni şablonun Şablon Adı, şablonun uygulanacağı Fatura Serisi, ve Şablon Açıklaması bilgileri girilir.

 

Tanımlanmış Şablonlar bölümündeki bilgiler girildikten sonra, Şablon İçeriği bölümüne gidilerek tanımlanan yeni şablonun Diğer Cari Kodu/Adı, Fin. Har. Detay Kodu/Adı, Dekont Serisi, Satır Açıklaması, FA Kesinti Yüzdesi seçimi yapılır ve bir alt satıra geçilerek şablon içeriği kaydedilmiş olur.

 

Tanımlanan bu şablon daha sonra şablonda seçilen fatura serisindeki herhangi bir Satış faturasında fatura altı ek kesinti şablonlarında listelenecektir.

 

Genel Toplam: Satış Faturası Toplamlar bölümünün en son alanını oluşturan Genel Toplam da yukarıda anlatılan maddelerde anlatılan işlemler sonucu elde edilmiş olan faturanın genel toplamıdır. Bu alanda herhangi bir değişiklik yapılamaz.

 

tog_minusSatır Başlık İşlemleri

Satır Başlık İşlemleri Alış Faturası ekranında sol altta yer alır. Bu başlık altında satır başlık işlemleri altında bulunan alanlardan ve işlevlerinden söz edeceğiz.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

tog_minus_SEV2Satış Faturası Satır İşlemleri                                                                                                                                                                                                                        

 

 

clip0012asd

 

Satış Faturası Satır İşlemleri’nde yer alan ilk alan üzerinde çalışılan faturanın kaç satırdan oluştuğu bilgisini verir.

 

Bağlı Sip.” butonu üzerinde çalışılan faturanın satırı eğer aktarımla oluşmuş ise aktif değilse pasif görünecektir. Bu buton tıklandığında ilgili satırın bağlı olduğu aktarıma ait bilgi veren pencere açılır.

 

 

Ekran görüntüsünde de görüldüğü üzere “Seçilen Satırın Bağlantıları” penceresi bize satırın bağlı olduğu sipariş, teklif, sevk emri veya talep hakkında bilgi verir.

 

Sip. Aktar” butonu yeni bir Alış Faturası oluşturulduğunda faturaya sipariş aktarılacaksa bu buton tıklanır ve bu buton tıklandıktan sonra aşağıda ekran görüntüsü bulunan pencere açılacaktır, bu buton ile yalnızca Alınan Sipariş aktarımı yapılabilir.

 

Ekranda ilgili cariye ait alınan siparişler listelenir, bu pencerede bulunan “Aktar” butonu ile ilgili sipariş faturaya aktarılmış olur.

 

Yeni” butonu üzerinde bulunulan satıra yeni bir satır ekleme işlemi yapar.

 

Sil” üzerinde bulunulan satırı silme işlemi yapar.

 

Kopyala” üzerinde bulunulan satırı kopyalar.

 

Faturadan Çıkar” butonu ise üzerinde işlem yapılan satırı faturadan çıkarma işlemi yapar.

 

“Ek Bilgiler” butonu ise üzerinde çalışılan satır ile ilgili ek bilgileri verir.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Bu pencerede üzerinde işlem yapılan satır ile ilgili ek bilgiler girilebilir, görüntülenebilir. Şayet aktarım yapılmadan önce satırda ek bilgiler girilmiş ise aktarımla satır ek bilgileri de aktarılacağından burada kontrol edilebilir.

 

tog_minusGenel İşlemler

clip001sdfs2

 

Satış Faturası genel işlemlerinde öncelikle “Fatura Şekli”nden söz edeceğiz, burada 2 tip fatura şekli bulunmaktadır;

 

1.Açık Fatura: Üzerinde çalışılan fatura vadeli bir fatura ise fatura şekli Açık Fatura seçilmelidir. Satış Faturası’nda varsayılan fatura şekli Açık Fatura’dır. Bu fatura şeklinde cari hesaba fatura tutarı kadar alacak işlenir.

 

2.Kapalı Fatura: Üzerinde çalışılan fatura peşin ödemeli bir fatura ise fatura şekli “Kapalı Fatura” seçilmelidir. Bu fatura şeklinde kasa/banka hesabına fatura tutarı kadar borç işlenir. Kapalı Fatura seçeneği işaretlendiğinde aşağıda ekran görüntüsü bulunan pencere açılacaktır. Açılan “Cari Hareket Bilgileri” penceresinde öncelikle “Cari Hareket Bilgileri” sekmesinde Kasa/Banka/Personel bölümü, Seri ve No girilmelidir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Ek Bilgiler bölümünde ise belgeyi düzenleyen, veznedar, teslim alan ve açıklama bilgileri girilebilir. Ek bilgi girilmesi isteniyor ise diğer sekmeler kullanılarak ilgili belgeye ait ek bilgiler girilebilir.

Eğer Kapalı fatura açık faturaya dönüştürülmek isteniyor ise Açık fatura seçimi seçilir ve bu seçim yapıldıktan sonra aşağıda ekran görüntüsü bulunan “Kapalı Faturadan Açık faturaya Dönüştürme” penceresi açılır. Bu pencerede Çevrim Şekli olarak belirtilen 3 seçenekten yapılacak işleme göre seçim yapılır ve çevirme işlemi tamam butonuna tıklanarak bitirilmiş olur.

B/A Eşleme: Satış faturasında B/A Eşleme’ yi görüntüleyebilmek için öncelikle fatura şeklinin kapalı olması gerekmektedir. Aksi halde bu buton pasif gelecektir. B/A Eşleme butonuna tıklandığında aşağıda ekran görüntüsü bulunan “Bağlı Hareketler” penceresi açılacaktır. Bu pencerede Satış Faturası’nı ve Karşı Hareketini, tarihi, ve borç alacak tutarları görüntülenebilecektir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Ödeme Planı: Eğer fatura kapalı fatura değil ise Satış Faturası’na ödeme planı bu buton aracılığı ile girilebilmektedir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Açılan ödeme planı penceresinde üzerinde çalışılan Satış Faturasına 3 ayrı ödeme şekli seçilebilmektedir. Burada varsayılan ödeme şekli “Satırların Ödeme Koşullarına Göre Dağıt” seçeneğidir. Bu ödeme şekli faturanın satırında seçilen ödeme koşullarının baz alınması anlamına gelir. Bundan farklı bir ödeme şekli seçilmek istendiğinde ise ödeme koşulu penceresi açılır ve seçimler yapılabilir. İlk seçenek ”Ödeme Koşuluna Göre Dağıt” seçeneğidir. Bu seçenek seçildiğinde yanında bulunan combo aktif hale gelecek ve tanımlanmış olan ödeme koşulları burada listelenecektir. İstenilen ödeme koşulu seçildiğinde ödeme satış faturası seçilen ödeme koşuluna göre ödeme planını oluşturacaktır.

“Serbest Dağıt” seçeneği ise satış faturasına diğer iki ödeme şeklinden farklı olarak satırlarda da görüleceği üzere fatura tutarı üzerinden yüzde ve tarihler verilerek fatura  tutarına manuel ödeme planı tanımlama yapılması anlamına gelir.

Ödeme Hrk…” butonu kapalı faturalar için kullanılan bir butondur. Bu butona tıklandığında “Cari Hareket Bilgileri” penceresi açılmaktadır.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Döviz” butonu ile Satış Faturasına hareket dövizi girilebilir. Ayrıca bu ekrandan satış Faturasının yerel para birimi cinsinden ve sistem dövizi cinsinden toplam tutar değerleri görüntülenebilmektedir.

Ek Bilgiler” seçeneği ile satış Faturasına ait görüntülenmesi, değiştirilmesi veya eklenmesi istenen ek bilgiler girilmektedir. Ayrıca Ek Bilgiler penceresinden Hareket Döviz Dağılımları ve Faturaya ait Gelir Gider işlemleri yapılabilmektedir. Diğer sekmeler ise faturaya eklenmesi istenen bilgi, doküman ve notlar için kullanılan alanlardır.

“Değiştir” butonu ile satış Faturası başlık bilgilerinde “Tarih” seçiminin yanında bulunan “…” işareti aynı işlemi yapmaktadır. Bu buton ile “Başlık Değiştirme” penceresi açılmaktadır. Bu pencerede Şimdiki Başlık Bilgileri ve Yeni Başlık Bilgileri bulunur. Aşağıdaki örnekte Depo kodu 1 olan dolaptan 2 olan Fırın Tepsisi ile değiştirilmiştir.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Bu pencere ile Satış Faturasının başlık bilgilerinden “Seri-No”, “Tarih”, “Cari”, “Depo Kodu”, “Finans Hareket Detay Tanımı”  bilgileri değiştirilebilmektedir.

“Seri-No” alanında değişiklik yapılmak istendiğinde Seri-No alanında bulunan seçim kutucuğu işaretlenir, kutucuk işaretlendikten sonra “Yeni Başlık Bilgileri” kısmında bulunan Seri-No alanı aktif hale gelir ve burada Satış Faturasına verilecek yeni Seri ve No bilgileri yazılır.

Gönder” butonu ile Satış Faturası ekranına bağlanmış olan raporlar görülebileceği gibi, bu raporların önizlemesi, raporun yazdırılması ve ekrana yeni rapor tanımlama işlemleri de Gönder butonu aracılığı ile yapılabilmektedir.

 

clip1008

 

Muhasebeye Kaydet” butonu ile Satış Faturasının muhasebe kaydı işlemi yapılmaktadır

“Toplam Miktar” butonu ile Satış Faturasındaki toplam miktarının görüntülenebileceği “Fatura Toplam Miktarları” penceresi açılmaktadır.

AlışFat44

 

tog_minusSabit Kıymet Girişi

Sabit Kıymet Fatura ile girilmek istendiğinde satış Faturası ekranında başlık bilgileri girildikten sonra fatura satırında Kod Seçimi bölümünde “Sabit Kıymet” seçilir, ardından Kodu ve Adı alanında satın alınan sabit kıymete ait kod ve ad seçimi yapılır. Fatura satırında Sabit Kıymet Ana kodu, miktar, tutar ve diğer bilgiler seçimleri yapılmalıdır.  Bu ana kadar ki tüm işlemler herhangi bir stok satış faturası oluşturma işlemi ile aynıdır.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Satırda sabit kıymet ile ilgili gerekli veriler seçildikten sonra karşımıza gelen Sabit Kıymet ekranında gerekli bilgiler doldurularak kaydedilmelidir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Yukarıdaki ekran görüntüsünde görüleceği üzere satış faturası başlık bilgileri girişi yapıldıktan sonra Kod Seçimi alanında Sabit Kıymet seçilmiş ve bu sabit kıymet Demirbaşlar olarak seçilmiştir. 41 adet Demirbaş için 1000 TL birim fiyat girilmiştir. Bu satır kaydedildikten sonra karşımıza yukarıda ekran görüntüsü bulunan Sabit Kıymet ekranı açılmıştır.

Açılan ekranda Satış Hareketi ile ilgili tarih, Miktar, Tutar ve KDV Tutarı bilgileri başlık kısmında görünmektedir. Fatura satırında girilen sabit kıymet miktarı kadar Sabit Kıymet ekranında satır oluşacaktır. Satırlarda kullanıcı, Sabit Kıymet yeri Kodu-Adı, Sabit Kıymet Ayrıntı Kodu-Adı, Sabit Kıymetin zimmetleneceği personelin Kodu-Adı, Sabit Kıymetin Son Kullanma Tarihi ve Üretim tarihi son olarak da Sabit Kıymetin raf ömrü bilgilerini tüm ayrıntı kodları ile seçmelidir. Eğer Faturada sabit kıymet miktarı fazla ise her satırda tek tek elle kod vermek yerine “Kodu Artırarak Ver” seçeneği ile ilk satıra kod girildikten sonra takip eden diğer satırlara otomatik olarak artan numaralar verilecektir. Eğer Ayrıntı Adı alanına aynı isim verilecek ise “Adı Tümüne Ver” seçeneği ile sadece ilk satırda Ayrıntı adı girilir ve bu buton tıklandığında takip eden tüm satırlara aynı ad verilmiş olur. Yine Zimmet Yeri ve Zimmet Personeli seçimlerinde de ilk satırda ilgili zimmet yeri ve zimmet personeli seçildikten sonra “Zimmet Yerini Tümüne Ver” ve “Zimmet Personelini Tümüne Ver” seçenekleri ile tüm satırlarda aynı Zimmet yeri ve Zimmet Personeli otomatik olarak gelir. Ancak her bir Sabit Kıymet ayrıntı kodu için Sabit Kıymetin Son Kullanma Tarihi, Üretim tarihi ve de Sabit Kıymetin raf ömrü kullanıcı tarafından verilmelidir.

Yukarıda sayılan işlemler yapıldıktan sonra Sabit Kıymet ekranında ilgili sabit kıymetin türü “Sabit Kıymet Türleri” combosundan seçilmelidir.

AlışFat47

Seçilen Sabit Kıymet Türüne göre Amortisman Şekli, Kısıtlı Amortisman olup olmadığı ve Amortisman Süresi ile Amortisman Oranı seçilen Sabit Kıymet Türü için tanımlanmış değerler ekrana gelecektir. Burada yalnızca Amortisman Oranı ve Amortisman Süresi manuel olarak değiştirilebilecektir.

clipamortisman1091

Tüm bu işlemler tamamlandıktan sonra Tamam butonuna tıklanarak işlem tamamlanmış ve ilgili Sabit Kıymet alımı için Satış Faturası oluşturulmuş olur.