Teminatlar

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Finans Yönetimi > Finans Hareketleri >

Teminatlar

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Teminatlar, Likom Gusto ERP'de Finans Ödeme - Finans Tahsilat modüllerinde, Teminatlar bölümünde bulunur.

Alınan ve Verilen olmak üzere ikiye ayrılır, Alınan Teminatlar'a Finans Ödeme – Finans Tahsilat modüllerinde, Teminatlar menüsünde 'Alınan' simgesine tıklandığında(exp_collapse); Verilen Teminatlar'a  Finans Ödeme – Finans Tahsilat modüllerinde, Teminatlar menüsünde 'Verilen' simgesine tıklandığında ulaşılır (exp_collapse).

 

Alınan ve Verilen Teminatlar'a ilişkin bilgiler, 'Alınan Teminatlar' ve 'Verilen Teminatlar' konu başlıklarında detaylı olarak verilmiştir.