Tevkifat Oran Tanımları

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Finans Yönetimi > Finans Hareketleri > Diğer Finansal Hareketler >

Tevkifat Oran Tanımları

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

KDV tevkifatı uygulaması, teslim edilen mal veya hizmet bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin, teslim veya hizmeti yapanlar tarafından değil, bu işlemlere muhatap olanlar tarafından kısmen veya tamamen vergi sorumlusu sıfatıyla beyan edilip ödenmesidir.

Tevkifat Oran Tanımları için Stok > Stok Tanımlar > Tevkifat Oran Tanımları ekranından erişilir.

exp_collapse

Alış ve Satış hareketleri için Stok/Hizmet/Demirbaş satırları için ayrı ayrı tanımlama yapılması gerekmektedir. Ekranın üst kısmında bulunan Hareket Türü alanından Alış veya Satış seçilir. Alt tarafında bulunan Kart Türü alanından ise Stok, Hizmet ve Sabit Kıymet seçilir. Alt tarafta bulunan grid üzerinde Tanım Kodu ve Tanım Adı alanına tanımlama için isim verilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Oran Çarpanı  : Tevkifat oranını bildirecek şekilde çarpan rakamı girilir. 7/10 şeklindeki bir tevkifat oranı için çarpan 7 girilmelidir.

Oran Böleni : Tevkifat oranını bildirecek şekilde bölen rakamı girilir. 7/10 şeklindeki bir tevkifat oranı için bölen 10 girilmelidir.

Muhasebe Hesap Kodu - Adı : İlgili tevkifat tanımının faturada kullanılması üzerine muhasebede entegre olacağı hesap seçilir.

Açıklama : Tevkifat Oran Tanımı ile ilgili açıklama yazılır.

Aktif : Kullanımdan kalkan Tevkifat Oran Tanımını pasif duruma getirmek için "Aktif" işareti kaldırılır.

Satır Sil : Hiç bir harekette kullanılmamış olan tanımların silinebilmesi için kullanılır.

Faturada Tevkifat Oran Seçimi

clip1288

Fatura satırlarında KDV Oranı yazıldıktan sonra Tevkifat Oran Tanımı kısmından sistemde tanımlı tevkifat tanımı seçilir. Tevkifat Tutarı ve Tevkifat Oranı(%) otomatik olarak hesaplanacaktır.

600 TL matrah için %18 oranından 108 TL KDV hesaplanır. 108 TL KDV'nin ise 7/10 oranı ile 75,60 TL si Tevkifat olarak hesaplanır ve 360 hesaplarda engtegrasyon tanımına göre kayıtlanması sağlanır.