Toplu Beklenen Ödeme

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Finans Yönetimi > Finans Hareketleri > Beklenen Ödeme/Tahsilat >

Toplu Beklenen Ödeme

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

 

Tanımlı dönem içinde toplu beklenen ödemelerin girilebileceği bölümdür.Likom Gusto ERP Yazılımında Toplu Beklenen Ödemeler’e Finans Ödeme modülünde bulunan Ödemeler menüsünün altında Toplu Beklenen Ödeme simgesine tıklanarak ulaşılır. exp_collapse

Toplu Beklenen Ödeme simgesine tıklandıktan sonra aşağıda ekran görüntüsü bulunan Toplu beklenen Ödemeler penceresi açılacaktır. Açılan pencerede yeni bir toplu ödeme tanılanabilir veya üzerinde değişiklik yapılabilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Ekranda başlık bölümünde tarih, vade tarihi, seri seçimi yapılır. “Yeni” düğmesi ile toplu beklenen ödemeye sıradaki numara verilir. Referans numarası ve açıklama girildikten sonra satırlar aktif hale gelir ve satırda Seri no, Kaynak seri no,  Karşı Hesap türü, Karşı Hesap Kodu, Karşı Hesap adı, İzleme kodu, İzleme adı, Çıkan hesap türü, Çıkan hesap adı, Çıkan hesap kodu, Banka Hesap no ,IBAN, Banka Şubesi Kodu, Banka Şubesi adı, Ödeme Tarihi, Ödeme Tutarı vb. bilgiler girilerek kaydetme işlemi yapılır.

Burada girişi yapılan toplu beklenen ödemelerin listesi Finans Ödeme modülünde Ödemeler menüsünde bulunan Toplu Beklenen Ödemeler listesinden izlenebilir.

 

tog_minusToplu Beklenen Ödeme Başlık Bilgileri

Seri: Yapılan hareketin hangi seriye ait olduğunun belirlenebilmesi için, açılan kutu düğmesine tıklanarak "Seri” seçimi yapılmalıdır. Seri alanında listelenen serilerin tanımlarının daha önce Likom Gusto ERP Yazılımın’da yapılmış olması gerekir.

hmfile_hash_4a23fb3a

Tarih : Belgenin tarihi bu alandan girilir. Bu alanda direk tarih girişi yapılabileceği gibi, bu alanda bulunan tuşa basıldığında açılan takvim penceresinden de tarih seçimi yapılabilir.

Vade Tarihi: Beklenen Ödemenin vade tarihi (İlk düzenlenme tarihi) bu alanda belirlenmelidir. Beklenen Ödeme penceresi ekrana açıldığında “Vade Tarihi” alanına sistemin (içinde bulunulan günün) tarihi program tarafından yazılır. Vade Tarihi, bu alandaki tarih düğmesine tıklanıldığında açılan takvimden seçilebilir.

No: Seçilen seride yapılacak hareketin numarası bu alanda “Yeni” düğmesine tıklanarak belirlenir. “Yeni” düğmesine tıklandığında, program “No” alanına, seçilen seriye ait sıradaki numarayı yazar. Daha önce kaydı yapılan bir hareketi açmak için, No alanındaki açılan kutudan hareket numarası seçilerek, Aç düğmesine tıklanmalıdır.

Ref No: Referans numarası bu alana klavye yardımıyla yazılmalıdır var olan bir ref no ile işlem yapılacaksa ARA düğmesine tıklanarak işleme devam edilir. Açılan ekranda tarihlerden faydalanılarakta arama yapılabilir.Tarih aralığı belirlendikten sonra ARA düğmesine tıklanarak ödemelerin listelenmesini sağlar böylece gerekli olan seçilebilir. exp_collapse

Açıklama : Zorun olmadığı gibi bilgi amaçlı bu alana, Toplu beklenen ödemeye ait açıklama klavye yardımıyla yazılabilir.

 

tog_minusToplu Beklenen Ödeme Satır Bilgileri

Seri : Senedinin belge serisi bu alandan seçilir. Bu alanda bulunan tuşa basıldığında  alacak senedi için tanımlanmış  olan seriler listelenir. Bu listeden ilgili serinin seçimi yapılır. Alacak senetlerine ait birden fazla seri tanımı  yapılarak kullanılabilir. Tanımlanan her serinin numarası birbirinden bağımsız  olarak takip edilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Kaynak Seri No: Belgeye ait seri numarası girildiğinde ve ekrana boş bir yere tıklandığında kaynak seri no kendiliğinden gelecektir.

Karşı Hesap Türü: Ödeme yapılacak olan tarafın hesap hesap türü seçimi bu alandan yapılmaktadır. Cari, personel, banka, hizmet, diğer finans, kasa olmak üzere 6 ana başlıktan oluşmaktadır.

Karşı Hesap Kodu: Ödeme yapılacak tarafın hesap kodu buradan girilmelidir.

Karşı Hesap Adı: Karşı Hesap Kodu seçimi yapıldığında bu bölüm kendiliğnden ekrana gelecektir.

 

karşı hesap

 

Çıkan Hesap Türü: Ödeme yapan tarafın hesap türü seçimi bu kısımdan yapılmaktadır. Cari, personel, banka, hizmet, diğer finans, kasa olmak üzere 6 ana başlıktan oluşmaktadır.

Çıkan Hesap Kodu: Ödeme yapan tarafın hesap kodu buradan girilmelidir.

Çıkan Hesap Adı: Çıkan Hesap Kodu seçimi yapıldığında bu bölüm kendiliğnden ekrana gelecektir.

çıkan hesap

Banka Hesap Numarası: El ile manuel olarak girilebilir ve işlem yapılacak olan banka hesap numarası bu alandan girilmelidir.

Banka Şube Kodu: Banka Hesap Kodu girişi bu alandan yapılmalıdır.

Banka Şube Adı: Banka Şube  Kodu seçimi yapıldığında bu bölüm kendiliğnden ekrana gelecektir.

IBAN(International Bank Account Number): Hesaba ait IBAN numarası bu alandan  el ile  manuel olarak girilir.

Ödeme Tarihi: Yapılacak olan ödeme tarihi seçimi bu alandan yapılır.

Ödeme Tutarı: Ödemetutarı girişi sanal klavye yardımıyla bu alandan yapılır.

Açıklama : Bilgi amaçlı bu alana, toplu beklenen ödemeye ait açıklama klavye yardımıyla yazılabilir.

Döviz Adı: Bu alandan  toplu beklene ödemeye ait seçilecek olan döviz birimi girilir. İsteğe göre dövizsiz seçeneği tıklanarak dövizsiz de işlem yapılabilir.

döviz adı

Kur Türü: Döviz yeri seçimi yapıldıktan sonra belgeye ait kur türü seçimi bu alandan yapılmalıdır, alış, satış, efk. alış ve efk. satış olmak üzere 4 seçenekli alandan oluşur.

Satır İşlemleri: Satır İşlemleri toplu beklenen ödeme  ekranının sol alt köşesinde bulunmaktadır. Bu alanda bulunan butonlardan kısaca söz edecek olursak;

Satır Sil:Bu buton ile toplu beklenen ödemede bulunan herhangi bir satırın silme işlemi gerçekleştirilir. Silinecek olan satır seçildikten sonra sil butonuna basıldığında seçilmiş olan satırı silme işlemi yapmadan “ Bu toplu beklenen ödeme satırını  silmek istediğinizden emin misiniz?” ikazı çıkar ve onaylanması durumunda ilgili satırı silme işlemi tamamlanır.

 

tog_minusToplu Beklenen Ödeme İşlemleri

Ek Bilgiler: Bu buton ile satırlara ait ek bilgiler girilebilir, değiştirilebilir veya görüntülenebilir.Toplu beklenen ödeme ek bilgilerinde bu satıra ait notlara, ek alanlara, ole nesnesine, işaretlere, kullanıcı tanımlı alanlara ve diğer bilgilere ulaşılır.

İşlemler: Toplu Beklenenen Ödemede işlemler kısmından Maaş Ödeme, Beklenen Hareketi Aç ve Yenile(Belgeyi Yeniden Aç) işlemleri ekrana gelecektir.

işlemler

Maaş Ödeme: Maaş ödeme bilgileri girilerek yapılacak olan ödeme için aktar ikonuna tıklanmalıdır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Beklenen Hareketi Aç: Bu işlem seçildiğinde Beklene Ödeme ekranı görüntülenir. Beklenen ödemeye ait girilen  bilgilerin görüntülendiği ekrandır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Yenile(Belgeyi Yeniden Aç): Bu işlem seçildiğinde ekrana uyarı gelir. Yenilenmesi isteniliyorsa yes butonuna basılarak devam edilir.

clip0657