Toplu Beklenen Tahsilat

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Finans Yönetimi > Finans Hareketleri > Beklenen Ödeme/Tahsilat >

Toplu Beklenen Tahsilat

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

 

Tanımlı dönem içinde toplu beklenen tahsilatların girilebileceği bölümdür.Likom Gusto ERP Yazılımında Toplu Beklenen Tahsilatlar’a Finans Tahsilat modülündeki Tahsilatlar menüsünde bulunan Beklenen Tahsilat seçimi yapılarak Toplu Beklenen Tahsilat simgesine tıklanmalıdır. exp_collapse

Toplu Beklenen Tahsilat simgesine tıklandıktan sonra aşağıda ekran görüntüsü bulunan Toplu Beklenen Tahsilatlar penceresi açılacaktır. Açılan pencerede yeni bir toplu tahsilat tanılanabilir veya üzerinde değişiklik yapılabilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Ekranda başlık bölümünde tarih, vade tarihi, seri seçimi yapılır. “Yeni” düğmesi ile toplu beklenen ödemeye sıradaki numara verilir. Referans numarası ve açıklama girildikten sonra satırlar aktif hale gelir ve satırda Seri No, Kaynak Seri No, Karşı Hesap Türü, Karşı Hesap Kodu, Karşı Hesap Adı, İzleme Kodu, İzleme Adı, Çıkan Hesap Türü, Çıkan Hesap Adı, Çıkan Hesap Kodu, Banka Hesap No ,IBAN, Banka Şubesi Kodu, Banka Şubesi Adı, Ödeme Tarihi, Ödeme Tutarı vb. bilgiler girilerek kaydetme işlemi yapılır.

Burada girişi yapılan toplu beklenen tahsilatların listesi Finans Tahsilat modülünde Tahsilatlar menüsünde bulunan Toplu Beklenen Tahsilatlar listesinden izlenebilir.

 

tog_minusToplu Beklenen Tahsilat Başlık Bilgileri

Seri: Yapılan hareketin hangi seriye ait olduğunun belirlenebilmesi için, açılan kutu düğmesine tıklanarak "Seri” seçimi yapılmalıdır. Seri alanında listelenen serilerin tanımlarının daha önce Likom Gusto ERP Yazılımın’da yapılmış olması gerekir.

hmfile_hash_15f9dd62

Tarih : Belgenin tarihi bu alandan girilir. Bu alanda direk tarih girişi yapılabileceği gibi, bu alanda bulunan tuşa basıldığında açılan takvim penceresinden de tarih seçimi yapılabilir.

Vade Tarihi: Beklenen Tahsilatın vade tarihi (İlk düzenlenme tarihi) bu alanda belirlenmelidir. Beklenen tahsilatın penceresi ekrana açıldığında “Vade Tarihi” alanına sistemin (içinde bulunulan günün) tarihi program tarafından yazılır. Vade Tarihi, bu alandaki tarih düğmesine tıklanıldığında açılan takvimden seçilebilir.

No: Seçilen seride yapılacak hareketin numarası bu alanda “Yeni” düğmesine tıklanarak belirlenir. “Yeni” düğmesine tıklandığında, program “No” alanına, seçilen seriye ait sıradaki numarayı yazar. Daha önce kaydı yapılan bir hareketi açmak için, No alanındaki açılan kutudan hareket numarası seçilerek, Aç düğmesine tıklanmalıdır.

Ref No: Referans numarası bu alana klavye yardımıyla yazılmalıdır var olan bir ref no ile işlem yapılacaksa ARA düğmesine tıklanarak işleme devam edilir. Açılan ekranda tarihlerden faydalanılarakta arama yapılabilir.Tarih aralığı belirlendikten sonra ARA düğmesine tıklanarak tahsilatların listelenmesini sağlar böylece gerekli olan seçilebilir. exp_collapse

Açıklama : Zorun olmadığı gibi bilgi amaçlı bu alana, toplu beklenen tahsilata  ait açıklama klavye yardımıyla yazılabilir.

 

tog_minusToplu Beklenen Tahsilat Satır Bilgileri

Seri : Toplu Beklenen Tahsilat belge serisi bu alandan seçilir. Bu alanda bulunan tuşa basıldığında  alacak senedi için tanımlanmış  olan seriler listelenir. Bu listeden ilgili serinin seçimi yapılır. Toplu Beklenen Tahsilata ait birden fazla seri tanımı  yapılarak kullanılabilir. Tanımlanan her serinin numarası birbirinden bağımsız  olarak takip edilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Kaynak Seri No: Belgeye ait seri numarası girildiğinde ve ekrana boş bir yere tıklandığında kaynak seri no kendiliğinden gelecektir.

Karşı Hesap Türü: Ödeme yapılacak olan tarafın hesap hesap türü seçimi bu alandan yapılmaktadır. Cari, personel, banka, hizmet, diğer finans, kasa olmak üzere 6 ana başlıktan oluşmaktadır.

Karşı Hesap Kodu: Ödeme yapılacak tarafın hesap kodu buradan girilmelidir.

Karşı Hesap Adı: Karşı Hesap Kodu seçimi yapıldığında bu bölüm kendiliğinden ekrana gelecektir.

 

karşı hesap

 

Banka Hesap Numarası: El ile manuel olarak girilebilir ve işlem yapılacak olan banka hesap numarası bu alandan girilmelidir.

Banka Şube Kodu: Banka Hesap Kodu girişi bu alandan yapılmalıdır.

Banka Şube Adı: Banka Şube  Kodu seçimi yapıldığında bu bölüm kendiliğnden ekrana gelecektir.

IBAN(International Bank Account Number): Hesaba ait IBAN numarası bu alandan  el ile  manuel olarak girilir.

Ödeme Tarihi: Yapılacak olan tahsilat tarihi seçimi bu alandan yapılır.

Ödeme Tutarı: Tahsilat tutarı girişi sanal klavye yardımıyla bu alandan yapılır.

Açıklama : Bilgi amaçlı bu alana, toplu beklenen tahsilata ait açıklama klavye yardımıyla yazılabilir.

Döviz Adı: Bu alandan  toplu beklenen tahsilata ait seçilecek olan döviz birimi girilir. İsteğe göre dövizsiz seçeneği tıklanarak dövizsiz de işlem yapılabilir.

döviz adı

Kur Türü: Döviz yeri seçimi yapıldıktan sonra belgeye ait kur türü seçimi bu alandan yapılmalıdır, alış, satış, efk. alış ve efk. satış olmak üzere 4 seçenekli alandan oluşur.

Satır İşlemleri: Satır İşlemleri toplu beklenen ödeme  ekranının sol alt köşesinde bulunmaktadır. Bu alanda bulunan butonlardan kısaca söz edecek olursak;

Satır Sil:Bu buton ile toplu beklenen tahsilatta bulunan herhangi bir satırın silme işlemi gerçekleştirilir. Silinecek olan satır seçildikten sonra sil butonuna basıldığında seçilmiş olan satırı silme işlemi yapmadan “ Bu toplu beklenen tahsilat satırını  silmek istediğinizden emin misiniz?” ikazı çıkar ve onaylanması durumunda ilgili satırı silme işlemi tamamlanır.

 

tog_minusToplu Beklenen Tahsilat İşlemleri

Ek Bilgiler: Bu buton ile satırlara ait ek bilgiler girilebilir, değiştirilebilir veya görüntülenebilir. Toplu beklenen tahsilat ek bilgilerinde bu satıra ait notlara, ek alanlara, ole nesnesine, işaretlere, kullanıcı tanımlı alanlara ve diğer bilgilere ulaşılır.

İşlemler: Toplu Beklenenen Tahsilat işlemler kısmından  Beklenen Hareketi Aç ve Yenile(Belgeyi Yeniden Aç) işlemleri ekrana gelecektir.

 

clip0681

 

Beklenen Hareketi Aç: Bu işlem seçildiğinde Beklenen Tahsilat ekranı görüntülenir. Beklenen tahsilata ait girilen  bilgilerin görüntülendiği ekrandır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Yenile(Belgeyi Yeniden Aç): Bu işlem seçildiğinde ekrana uyarı gelir. Yenilenmesi isteniliyorsa yes butonuna basılarak devam edilir.

clip0657