Toplu Fatura

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Finans Yönetimi > Finans Hareketleri > Fatura >

Toplu Fatura

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

 

Toplu Fatura oluşturma ekranına ulaşmak için Satış ve Satınalma Menüsü altında bulunan Toplu Fatura butonuna  tıklanmalıdır.

exp_collapse

exp_collapse

Ekran açıldığında hemen üstteki arama kriterlerinden hangi stok hareketlerinin listelenmesi gerektiğini seçilir. Combo’dan Tüm Hesaplar, Tek Cari, Tek Diğer Cari, Tek Kasa, Tek Banka, Tek Personel seçimleri yapılabilir. Tüm hesaplar dışında bir seçim yapıldığında bunların kodu ve adı için yanındaki alan aktif hale gelir. Tüm hesaplar seçilmesi halinde ise bütün stok hareketleri gözlemlenebilir.

TopluFatura3

Stok Hareketleri ekranından Diğer Kriterler butonu ile ulaşılan seçim kriterleri ekranından “Bir fatura ile bağlantısı olmayan” seçeneği işaretlenmesi işleri kolaylaştıracaktır, böylece bağlantısı olmayan stok hareketleri açılır.

TopluFatura4

Arama Kriterleri:

TopluFatura6

Tarih: Listelenmesi istenilen stok hareketlerinin tarih aralığı burdan belirlenir. İstenirse yanındaki çubuk sürüklenerek de dönem ve tarih aralığı seçilebilir.

Yenile: Belirlenen kriterlere ve tarihlere göre stok hareketleri listesinin yenilenmesini sağlar.

Diğer Kriterler: Fatura bağlantısı, Sıralama veya hareket bilgileri gibi kriterlerin belirlenmesinde kullanılır.

Stok hareketlerinin listelenmesinden sonra yapılması gereken işlem bağlantısı bulunmayan ve faturasını oluşturmak istenen stok hareketlerinin seçilmesidir. İstenilen hareketler seçildikten sonra İşlemler butonunda bulunan Seçilenleri Faturaya Aktar ve Seçilenleri Faturadan Çıkart butonları ile gerçekleştirilmek istenen işlem seçilir.

TopluFatura8

Stok hareketleri seçilip Faturaya aktar veya faturadan çıkara tıklandığında aktarma ekranı gelir ve bu ekrandan gerekli fatura oluşturulabilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

İşlemler butonu ile gruplama yapılabilir. Gruplama istenmiyorsa “gruplama yok” seçeneği seçilmelidir. Sadece tarihe göre gruplandırması isteniyorsa “tarihe göre grupla”, sadece sevk adresine göre gruplandırılmak isteniyorsa “sevk adresine göre grupla”, önce tarihe sonra sevk adresine göre gruplandırılmak isteniyorsa “tarihe/sevk adresine göre grupla” seçeneğine, önce sevk adresine sonra tarihe göre gruplandırılmak isteniyorsa “sevk adresine/tarihe göre grupla” seçeneği seçilmelidir.

Fatura Oluştur butonu ile ekrana gelen yeni ekrandan faturalara verilmiş numaralar görülebilir. Sonuç alanında faturanın oluşup oluşmadığı izlenebilir. Geri butonu ile stok hareketleri ekranına geri dönülebilir.

 

tog_minusToplu Fatura Genel İşlemleri

TopluFatura9

Yeni Giriş Hareketi: Yeni Stok giriş hareketi oluşturmanın kısayoludur ve seçilen ekrana götürür. Yeni stok giriş hareketi oluşturulduktan sonra Yenile butonu ile listede görülebilir.

Yeni Çıkış Hareketi: Yeni stok çıkış hareketi oluşturmanın kısayoludur ve seçilen ekrana götürür. Yeni stok çıkış hareketi oluşturulduktan sonra Yenile butonu ile listede görülebilir.

Hareket Düzelt: Seçilen stok hareketinin oluşturduğu ekrana götürür ve bu stok hareketi ilgili bilgileri değiştirilebilir.

Ek Bilgiler: Stok Hareket Başlık Ek Bilgileri penceresini getirir.

İşlemler: Listenin tümünü seçmek veya tümünü bırakmak için kullanılabilir. Asıl görevi seçilen stok hareketlerinin faturaya aktarılması veya faturadan çıkartılmasıdır.