Verilen Çek

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Finans Yönetimi > Finans Hareketleri > Çek/Senet Hareketleri >

Verilen Çek

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

 

Dönem içinde tanımlı cari ve diğer carilere yapılan tüm verilen çek hareketleri Likom Gusto ERP Yazılımı’nın Verilen Çek bölümünden gerçekleştirilir. Daha önce yapılan harekete ait düzeltme işlemi de yine bu bölümden yapılabilir.

Dönem içinde verilen herhangi bir çekin ödeme, iade gibi yeni hareketleri bu bölümden yapılabilir.    Likom Gusto ERP Yazılımı’nda Verilen Çek’e Finans Ödeme(F.Ödeme) modülünde bulunan Ödemeler menüsü altındaki Verilen Çek simgesine tıklanarak ulaşılır. exp_collapse

Verilen Çek simgesine tıklandıktan sonra aşağıda ekran görüntüsü bulunan Verilen Çek ekranı açılacaktır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minusVerilen Çek Ekran Özellikleri

Banka Kodu: Verilen çekin alındığı banka kodu bu alanda açılan kutu düğmesine tıklanarak seçilebilir. Eğer banka kartında ilgili banka için çek serisi tanımı yapılmamışsa program “Bu bankaya çek serisi tanımlanmamış. Banka kartından tanımlayınız” uyarısı vererek, çek girişini engeller. Bu alanda yapılan seçim sonrası bankanın adı Banka Adı alanına program tarafından yazılır.

Banka Adı: Bankanın seçimi bu alanda da yapılabilir. Bu durumda eğer, banka kodu alanında yapılan seçimden farklı bir seçim yapıldıysa, program bu alanda yapılan seçime ait kodu Banka Kodu alanına yazar.

Seri: Yapılan hareketin hangi seriye ait olduğunun belirlenebilmesi için, açılan kutu düğmesine tıklanarak “Seri” seçimi yapılmalıdır. Seri alanında listelenen serilerin tanımlarının daha önce  yapılmış olması gerekir. Banka seçimi gerçekleştiğinde eğer tanımlı seri mevcut değil ise sistem uyarı verir.

verilençekseriUYARI

İşlem yapılmak istenilen Bankanın, Verilen Çek için seri tanımlamasını yapmak için, Likom Gusto ERP Yazılımı’nın F.Ödeme(Finans Ödeme) modülü altında bulunan Kartlar menüsünde yer alan Banka ikonuna ulaşılır. exp_collapse

Banka ikonuna tıklanıldığında Bankalar Ekranı açılır. İşlem yapılmak istenilen Banka bulunur ve üzerine çift tıklayarak yada sağ click yapıp Özellikler seçilerek yada menü alanında bulunan Özellikler ikonuna tıklanarak Banka kartının açılması sağlanır. Açılan Banka kartı ekranında Çek Numaraları sekmesine gidilerek seri tanımlaması gerçekleştirilebilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Tanımlı seri var listelenen serilerden seçim yapılır, ayrıca kaydedilen herhangi bir verilen çek hareketinin düzeltmesi yapılacaksa, seçilecek “Seri”, kaydedilmiş hareketin serisi ile aynı olmalıdır.

No: Seçilen seride yapılacak hareketin numarası bu alanda “Yeni” düğmesine tıklanarak belirlenir. “Yeni” düğmesine tıklandığında, program “No” alanına, seçilen seriye ait sıradaki numarayı yazar. Daha önce kaydı yapılan bir hareketi açmak için, No alanındaki açılan kutudan hareket numarası seçilerek, düğmesine tıklanmalıdır.

Ref No: Referans numarası bu alana klavye yardımıyla yazılmalıdır var olan bir ref no ile işlem yapılacaksa ARA düğmesine tıklanarak işleme devam edilir. Açılan ekranda tarihlerden faydalanılarakta arama yapılabilir.Tarih aralığı belirlendikten sonra ARA düğmesine tıklanarak çeklerin listelenmesini sağlar böylece gerekli olan seçilebilir. exp_collapse

Teminat : Verilen çek teminat amacı ile veriliyor ise bu seçim kutusu işaretlenmelidir. Teminat çekleri carinin bakiyesine ve  risk hesaplamasına dahil edilmez.

S/Ç Kasa Kodu: Tanımlı çek/senet kasaları bu alanda kodlarına göre listelenir. Verilen çekin izleneceği senet/çek kasa kodu bu alandaki açılan kutu düğmesinden seçilebilir. Kod seçimi sonrası, ilgili kodun adı, S/Ç Kasa Adı alanına program tarafından yazılır.

S/Ç Kasa Adı: Tanımlı çek/senet kasaları bu alanda adlarına göre listelenir. Verilen çekin izleneceği senet/çek kasa adı bu alandaki açılan kutu düğmesinden seçilebilir. Ad seçimi sonrası, ilgili adın kodu, S/Ç Kasa Kodu alanına program tarafından yazılır.

Veriliş Tarihi: Verilen çekin, veriliş tarihi bu alanda belirlenmelidir. Verilen çek penceresi ekrana açıldığında “Veriliş Tarihi” alanına sistemin (içinde bulunulan günün) tarihi program tarafından yazılır. Eğer çekin veriliş tarihi sistemin tarihinden farklı ise, bu durumda tarih düğmesine tıklanıldığında açılan takvimden tarih seçimi yapılmalıdır.

Valör Tarihi: Verilen Çekin ödeneceği  tarih bu alanda gösterilir. Çekin vade tarihi hafta sonuna rastlıyor ise bu alana Pazartesi gününün tarihi otomatik olarak yazılır. Bu alana otomatik olarak getirilen son valör tarihi istenirse değiştirilebilir. Bu alanda direk tarih girişi yapılabileceği gibi,  bu alanda bulunan  tuşa basıldığında  açılan takvim penceresinden de tarih seçimi yapılabilir.

Vade Tarihi: Verilen çekin vade tarihi (İlk düzenlenme tarihi) bu alanda belirlenmelidir. Verilen çek penceresi ekrana açıldığında “Vade Tarihi” alanına sistemin (içinde bulunulan günün) tarihi program tarafından yazılır. Vade Tarihi, bu alandaki tarih düğmesine tıklanıldığında açılan takvimden seçilebilir.

Alacaklı Türü: Çekin verildiği Cari / Diğer Finans Hesabı / Kasa / Personel seçimi bu alanda yapılmalıdır. Eğer alacaklı türü Kasa seçilmişse Teminat ve Avans alanları pasif hal alır. Personel seçilmişse Avans Türü alanını belirlememiz gerekir.

Alacaklı Kodu: Verilen çekin alacaklısına ait kod bu alanda açılan kutu düğmesine tıklanarak seçilmelidir. “Alacaklı Türü” alanında yapılan seçime göre, açılan kutu düğmesinde Cariler/Diğer Finans Kasa Hesapları/ Kasalar/ Personeller  listelenir.

Alacaklı Adı: Alacaklı Kodu seçimi sonrası otomatik olarak gelir. Verilen çekin alacaklısına ait seçim bu alandan da yapılabilir.Bu durumda da Alacaklı Kodu alanı otomatik olarak gelir. Buradaki açılan kutuda Cariler/Diğer Finans Kasa Hesapları/ Kasalar/ Personeller  alfabetik sıra ile adlarına göre listelenir.

Alacaklı Hareket Detayı: Alacaklı ile ilgili gerekli detaylandırmaları bu alana girebilir ya da var olan detay bilgilerden uygun olanı seçilebilir.

Tutar: Bu alana, hareketin tutarı el ile klavyeden yazılabileceği gibi hesap makinesi düğmesine tıklandığında açılan hesap makinesinden de yazılabilir.

Döviz: Verilen çekin tutarı dövizli ya da döviz üzerinden takip edilmek isteniyorsa “Döviz” düğmesine tıklanarak, dövize ilişkin bilgiler girilmelidir. Bu düğmeye tıklanıldığında ekrana “Döviz Cinsi”, “Döviz Yeri” ve “Kur Türü” bilgilerinin girilebileceği pencere açılır. Bu penceredeki alanlarda yapılacak seçimler, her bir alanın yanındaki açılan kutu düğmesine tıklanarak gerçekleştirilebilir. exp_collapse

Son Durum: Kullanıcı müdahalesine izin verilmeyen bilgi amaçlı bu alana, verilen çekin yapılan hareketler sonrası mevcut durumu program tarafından yazılır. Verilen çekin programa ilk kaydı sonrası, bu alana “CYN” yazılır. Bu çekin yeni verilen çek olduğunu ifade eder. Örneğin, Çek Ödendi hareketi sonrası, bu alanda “COD” yazısı görüntülenecektir.

Açıklama : Bu alana  çek  ile ilgili açıklama girilebilir. Bu alanda girilen aynı tür açıklamaları  her hareket girişi sırasında  yeniden yazmak yerine, Tanımlar/Genel/Açıklamalar alanından tanımlanarak, hareket sırasında seçilebilir.

Sil: Alınan Çek sekmesinin alt bölümünde bulunan Sil düğmesi, yapılan hareketin silinmesi amacıyla kullanılır. Ancak yevmiye fişi kaydı yapılan bir hareketin silinmesi, yevmiye fiş kaydını etkilemez. Bu çeke bağlı yevmiye fişi kullanıcı tarafından silinmelidir. exp_collapse

Gönder: Oluşturulan çekin, e-posta, pano ya da rapora gönderilebilmesi için, “Gönder” düğmesine tıklanmalıdır. Bu seçenekler içinden “e-posta” seçildiği taktirde, program çeki, e-posta içine yerleştirerek ekrana getirir. “Pano” seçimi yapıldığında, çek istenilen herhangi bir alana metin olarak kopyalanabilir. “Verilen Çek Kartı” seçiminde ise, Rapora Yazdır, Rapor Önizleme, Dosyaya Kaydet(Export) işlemleri yapılabilir."Banka Çek Koçanı Raporu" seçiminde ise,  Rapora Yazdır, Rapor Önizleme, Dosyaya Kaydet(Export) işlemleri yapılabilir. exp_collapse

Kaydet: Verilen Çek sekmesinin alt bölümünde bulunan Kaydet düğmesi, içinde bulunulan çekin programa kaydedilmesini sağlar.

Vazgeç: Verilen Çek sekmesinin alt bölümünde bulunan Vazgeç düğmesi, içinde bulunulan çekin programa kaydı yapılmadan, Verilen Çek penceresinden çıkmayı sağlar.

Faiz Sekmesi: Verilen Çek hareketine dönem bazında uygulanacak faiz varsa, Faiz sekmesine tıklayarak faiz bilgilerini girilebilinir.

Verilen Çek penceresinin diğer sekmeleri (Notlar, Ek Alanlar, OLE Nesnesi, Diğer, İşaretler, Kullanıcı Tanımlı), kartlarla aynı özelliğe sahiptir. Kartlardan farklı olarak, bu alanlarda tanımlanan detay bilgiler alınan çekler için geçerlidir.

 

tog_minus_sev2Verilen Çek Hareket Sekmesi

Verilen Çek pencerelerinin Hareket sekmesi, çeke yapılan hareketleri özet olarak izleyebilmek amacıyla kullanılır. Bu sekmeden, çekin Durum, Açıklama, Karşı Hesap Kodu-Adı, Senet/Çek Kasa Kodu-Adı, Yevmiye Fiş No, Hareket Tarihi, Valör Tarihi ve Bordro No gibi bilgiler  izlenilebilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Hareket sekmesinde listelenen çek durumları üzerinde herhangi bir satıra tıklanıldığında, “Karşı Hesap Kodu” alanında bir düğme “(Üç Nokta)” görüntülenir. Bu düğmeye tıklanıldığında, ekrana karşı hesabın hareket listesi açılır. exp_collapse

Hareket sekmesinde son hareketi bordroya kaydetmek için Bordro düğmesine tıklanılır.

Verilen Çekin G/G Hareket kaydını yapmak için G/G Har. düğmesine tıklanılır.

Verilen Çekin durumunu değiştirmek için ya da yapılan işlemden vazgeçmek için Son Hareket İptal düğmesine tıklanılır.

Verilen Çekin Muhasebe kaydını yapmak için Muhasebeye Kaydet düğmesine tıklanılır.

Her işlem adımının muhasebeye entegrasyonu o işlemden hemen sonra yapılabilir ya da belirli periyotlarla toplu muhasebeleştirme seçeneğinden yapılabilir. Likom Gusto ERP Yazılımı’nın Verilen Çek penceresinin ilk sekmesi olan Verilen Çek sekmesinden yapılan hareketin muhasebe entegrasyonu kurulabilir. Böylece çek penceresinden, ilgili hareketin yevmiye fişi oluşturulabilir. Bunun yapılabilmesi için, alınan çekin tüm alanlarının bilgi girişi sonrası Hareket sekmesine tıklanmalıdır. Hareket penceresinde bulunan Muhasebeye Kaydet düğmesine tıklanılır. exp_collapseMuhasebeye Kaydet düğmesine tıklanınca açılan  pencerenin amacı, kullanıcıya yapılan hareket için yeni fiş oluşturması ya da daha önce oluşturulan herhangi bir fişe ekleme yapabilmesi için alternatif sağlamaktır. exp_collapse

Eğer yapılan hareket yeni bir fişte gösterilmek isteniyorsa, Yeni Bir Yevmiye Fişi Oluştur düğmesine tıklanmalıdır. Bundan sonra program yeni fişi oluşturarak, yevmiye fişini ekrana getirir.exp_collapse

Muhasebeye Kaydet ile işlem yevmiye fişine bağlandıktan sonra, Verilen Çek ekranın Hareket sekmesinde değişiklik meydana gelir. Muhasebeye Kaydet düğmesi değişir ve yerinde Muh. Fiş No: YVF-* düğmesi gelir. Düğmenin üzeride fiş hareket numarası(*) yazılır. Ve buradan fişi açabilir ya da muhasebe  kaydını iptal edebiliriz.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Yapılan hareketin daha önce oluşturulan bir yevmiye fişine eklenilmesi isteniyorsa, bu durumda Tüm İşlemleri Seçilecek Bir Yevmiye Fişine Ekle düğmesine tıklanarak, daha önce kaydedilen fiş seçilmelidir. exp_collapse Bundan sonra program,  yapılan hareketi daha önce oluşturulan fiş üzerine ekleyerek,  yevmiye fişini ekrana getirir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

A_caution_128

Daha önce oluşturulan bir fiş üzerine eklenen harekete ait yevmiye fişi ekrana geldiğinde, fişin Eklenen sekmesi aktif halde olur ve eski fişe ait satırlar görünmez. Eski ve yeni oluşturulan satırların görülebilmesi için, ilgili yevmiye fişinde Tümü sekmesine tıklanmalıdır.alınançekyevmiyefişineBağlanmışhaliEklenen

 

 

tog_minusVerilen Çek Yeni Hareket

Verilen Çek penceresinin Yeni Hareket düğmesi, çekin programa ilk kaydı sırasında seçilemez olarak gelir. exp_collapse

Yeni kayıt sonrası yada Kayıtlı herhangi bir çek seçimi sonrası, Yeni Hareket düğmesi aktif gelir ve tıklanıldığında ilgili çeke yapılabilecek "CIE-İade/ COD-Çek Ödeme/ KRS-Karşılıksız/ DIG-Diğer/ KYP-Kayıp/ ICR-Icra Kaydı" hareketler  listelenir. Son durum alanında  ise yapılmiş son hareket yazılı gelir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

CIE-Çek İade Kaydı: Tarih, Açıklama, Tutar, Döviz bilgilerini girip Kaydet diyerek kayıt ediniz.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Son durumu CİE olarak kayıt edilmiş Verilen Çek ile Yeni Hareket girişi yapılamaz.exp_collapse

COD-Çek Ödeme Kaydı: Ödeme Tarihi, Valör Tarihi, Ödeme Yeri, Kasa/Banka Kodu, Kasa/Banka Adı, Açıklama, Tutar, Döviz bilgilerini girip Kaydet diyerek kayıt ediniz.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Son Durumu COD olarak kayıt edilmiş Verilen Çek ile Yeni Hareket girişi yapılamaz. exp_collapse

KRS-Karşılıksız Kaydı: Diğer Finans Hes. , Ödeme Yeri, Kodu, Adı, Masraf Tutarı, Döviz, Tarih, Açıklama bilgilerini girip Kaydet diyerek kayıt ediniz.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Son durumu KRS olarak kayıt edilmiş Verilen Çek ile Yeni Hareket girişi yapılamaz. exp_collapse

DIG-Diğer Kaydı: Tarih ve açıklama bilgilerini girip Kaydet diyerek kayıt ediniz.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Son durumu DIG olarak kayıt edilmiş Verilen Çek ile Yeni Hareket girişi yapılamaz. exp_collapse

KYP-Kayıp Kaydı: Tarih ve açıklama bilgilerini girip Kaydet diyerek kayıt ediniz.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Son durumu KYP olarak kayıt edilmiş Verilen Çek ile Yeni Hareket girişi yapılamaz. exp_collapse

ICR-İcra Kaydı: Verilen Çek'in Kodu, Adı, Tarih, Valör Tarihi, Açıklama, Tutar, Döviz bilgilerini girip Kaydet diyerek kayıt ediniz.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Son durumu ICR olarak kayıt edilmiş Verilen Çek ile Yeni Hareket girişi olarak COD/DIG/KYP işlemleri yapılabilir. exp_collapse

 

tog_minusVerilen Çek Girişi Nasıl Yapılır?

1)

Verilen Çek girişi yapmak için Likom Gusto ERP Yazılımı'nın menü çubuğunda F.Ödeme>Tahsilatlar>Verilen Çek ikonuna tıklayın.

2)

Banka Kodu alanında, verilen çekin banka kodunu seçin. Aynı seçim işlemini Banka Adı alanından da yapabilirsiniz. Hangi alandan seçim yaparsanız, diğer alanı program otomatik olarak doldurur.

3)

Seçtiğiniz banka için birden fazla çek seri tanımı yaptıysanız, Seri alanında seri seçimi yapın. Tek seri tanımlandığı taktirde, banka seçimi sonrası ilgili seri bu alana program tarafından otomatik olarak getirilir.

4)

Yeni düğmesine tıklayın. Ekrana açılan Kullanılmamış Çekler iletişim kutusundan verilen çekin numarasını seçerek çift tıklayın ya da Tamam düğmesine tıklayın.

5)

SÇ Kasa Kodu alanında, verilen çekin kaydının yapılacağı kasa kodunu seçin. Aynı seçim işlemini SÇ Kasa Adı alanından da yapabilirsiniz. Hangi alandan seçim yaparsanız, diğer alanı program otomatik olarak doldurur.

6)

Verilen çek, bir teminat çekiyse, Teminat alanından seçim yapın.

7)

Veriliş Tarihi alanına, çekin veriliş tarihini, klavye yardımıyla yazın ya da bu alandaki açılan takvimden seçin.

8)

Valör Tarihi alanına, çekin valör tarihini, klavye yardımıyla yazın ya da bu alandaki açılan takvimden seçin.

9)

Vade Tarihi alanına, çekin vade tarihini, klavye yardımıyla yazın ya da bu alandaki açılan takvimden seçin.

10)

Alacaklı Türü alanında, ilgili alacaklı türünü Cari/Diğer Finans Hesabı/Kasa/Personel açılan kutudan seçin. Alacaklı Kodu ve Alacaklı Adında seçimi yapılan Alacaklı Türü  hesaplarının kartları listelenir.

11)

Verilen çekin, tutarını, klavye yardımıyla yazın ya da bu alandaki hesap makinesini kullanarak tutar girişi yapın. Doğrudan döviz üzerinden tutar girilmek isteniyorsa, bu maddeyi atlayarak 12. maddeye geçin.

12)

Hareketi döviz üzerinden takip etmek için, Döviz düğmesini tıklayarak, açılan iletişim kutusundan, döviz bilgilerini girin.

13)

Açıklama alanında ilgili harekete ait açıklamayı klavye yardımıyla yazın ya da açılan kutuda listelenen tanımlı açıklamalardan seçim yapın.

14)

Son Durum alanında Verilen çekin son hareketi ile ilgili açıklama izlenir.

15)

Yeni Hareket düğmesini tıklayıp Verilen Çekin son durumunu gösteren hareket girişini seçin.

16)

Verilen Çekin hareketini izlemek için Hareket sekmesini tıklayın.

17)

Harekete dönem bazında uygulanacak faiz varsa, Faiz sekmesine tıklayarak faiz bilgilerini girin.

18)

Harekete ait Notlar, Ek Alanlar vb. bilgileri ilgili sekmelerden girin.

19)

Kaydet düğmesine tıklayın.

20)

Verilen çek penceresinden çıkabilirsiniz.

21)

Hareketi hemen muhasebeye kaydetmek istiyorsanız "Hareket muhasebeye kaydedilsin mi?" sorgulamasında Evet düğmesine tıklayın. Ekrana açılan Muhasebe Kayıt diyalog kutusundan muhasebe kaydı işlemlerini seçin. Eğer muhasebe kayıt işlemini daha sonra yapmak istiyorsanız, bu sorgulamada Hayır düğmesine tıklayın.