Verilen Çek ve Senetler Listesi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Finans Yönetimi > Finans Listeler > Çek Senet İzleme Listeleri >

Verilen Çek ve Senetler Listesi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

 

Verilen Çek ve Senetler Listesi seçimi yapıldıktan sonra aşağıda ekran görüntüsü bulunan Verilen Çek ve Senetler Listesi penceresi açılacaktır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Verilen Çek ve Senetler Listesi’nde, çekin tür, seri no, çek no, veriliş tarihi, vade, alacaklı kodu, tutar, durum, senet/çek kasası, hareket dövizi, sistem dövizi, banka adı, vergi dairesi ve vergi numarası bilgileri izlenebilir.

İnceleme amaçlı kullanılan bu bölümde, ayrıca daha önce kaydedilen herhangi bir çek listeden açılarak üzerinde düzeltme yaptıktan sonra, son haliyle kayıt edilebilir.

 

tog_minusVerilen Çek ve Senetler Listesi Başlık Alanı

clip1341

Tüm Çek/Senet Kasaları : Eğer herhangi bir Çek/Senet Kasası kısıtlaması yapılmadan, tüm çek/senet kasalarına kaydedilen Verilen Çek ve Senetler görülmek isteniyorsa, bu alanda bulunan onay kutusuna tıklanmalıdır.

Tek Ç/S Kasası : Eğer belirli bir Çek/Senet Kasasına kaydedilen Verilen Çek ve Senetler görülmek isteniyorsa, bu alanda bulunan onay kutusuna tıklanmalıdır. Bu durumda “Tek Ç/S Kasası” alanının sağ tarafında bulunan açılan kutu alanı seçilebilir hale gelir. Açılan kutu düğmesine tıklanarak, Çek/Senet Kasalarının listelendiği seçeneklerden seçim yapıldığında, program sadece ilgili kasadaki Verilen Çek ve Senetleri listeler. Çek/Senet Kasası seçimi sonrası, kasanın adı, sağ tarafta bilgi amaçlı olarak görüntülenir.

Tüm Borçlular : Eğer herhangi bir cari / diğer cari kısıtlaması yapılmadan, tüm carilerden Verilen Çek ve Senetler görülmek isteniyorsa, bu alanda bulunan onay kutusuna tıklanmalıdır.

Tek Cari : Eğer belirli bir cariden Verilen Çek ve Senetler görülmek isteniyorsa, bu alanda bulunan onay kutusuna tıklanmalıdır. Bu durumda “Tek Cari” alanının sağ tarafında bulunan açılan kutu alanı seçilebilir hale gelir. Açılan kutu düğmesine tıklanarak, Carilerin listelendiği seçeneklerden seçim yapıldığında, program sadece ilgili cariden Verilen Çek ve Senetleri listeler. Cari seçimi sonrası, carinin adı, sağ tarafta bilgi amaçlı olarak görüntülenir.

Tek Diğer C. : Eğer belirli bir diğer cariden Verilen Çek ve Senetler görülmek isteniyorsa, bu alanda bulunan onay kutusuna tıklanmalıdır. Bu durumda “Tek Diğer C.” alanının sağ tarafında bulunan açılan kutu alanı seçilebilir hale gelir. Açılan kutu düğmesine tıklanarak, Diğer Carilerin listelendiği seçeneklerden seçim yapıldığında, program sadece ilgili diğer cariden Verilen Çek ve Senetleri listeler. Diğer Cari seçimi sonrası, diğer carinin adı, sağ tarafta bilgi amaçlı olarak görüntülenir.

Teminat Çekleri : Verilen Çek ve Senetler Listesi penceresi ekrana ilk açıldığında “Teminat Çekleri” alanının sol tarafında bulunan onay kutusu işaretlidir. Bu durumda, verilen teminat çekleri de listede gösterilir. Eğer teminat çeklerinin listelenmesi istenmiyorsa, bu alanda bulunan onay kutusunun işareti, farenin sol düğmesine tıklanarak kaldırılmalıdır.

Karşılıksız Çekler : Verilen Çek ve Senetler Listesi penceresi ekrana ilk açıldığında “Karşılıksız Çekler” alanının sol tarafında bulunan onay kutusu işaretlidir. Bu durumda, karşılıksız çekler de listede gösterilir. Eğer karşılıksız çeklerin listelenmesi istenmiyorsa, bu alanda bulunan onay kutusunun işareti, farenin sol düğmesine tıklanarak kaldırılmalıdır.

Normal Çekler : Verilen Çek ve Senetler Listesi penceresi ekrana ilk açıldığında “Normal Çekler” alanının sol tarafında bulunan onay kutusu işaretlidir. Bu durumda, normal çekler de listede gösterilir. Eğer normal çeklerin listelenmesi istenmiyorsa, bu alanda bulunan onay kutusunun işareti, farenin sol düğmesine tıklanarak kaldırılmalıdır.

 

tog_minusVerilen Çek ve Senetler Listesi Satır Alanı

Başlık alanında seçilen kriterler doğrultusunda, belirlenen dönem içinde Verilen Çek ve Senetlere ait liste, Verilen Çek ve Senetler Listesi penceresinin satır(tablo) alanında gösterilir. Bu alanda bulunan herhangi bir verilen çek/senede ulaşmak için, ilgili çek/senet üzerinde farenin sol düğmesine çift tıklanmalı ya da çek/senet işarelenerek Çek Düzelt düğmesine tıklanmalıdır. Açılan hareket penceresi inceleme amaçlı kullanılabileceği gibi, ilgili çek/senedin son durumuna göre yeni hareketler de yapılabilir.

 

Listedeki herhangi bir satırın üzerine farenin sol düğmesi ile bir defa tıklanıldığında, “Alacaklı” kolonunda, borçlu adının yanında bir düğme (“… (Üç nokta)”) görüntülenir. Bu düğmeye tıklanarak, ilgili borçlunun hareket listesine ulaşılabilir.

clip1342

 

tog_minusVerilen Çek ve Senetler Listesi İşlemler Alanı

Verilen Çek/Senet Listesi penceresinin, “Genel / Vadesi Geçmiş Toplamlar” alanında, tablo alanında listelenen Verilen Çek ve Senetlerin genel toplamları, yerel para birimi ve sistem dövizi üzerinden gösterilir. Aynı şekilde, listelenen Verilen Çek ve Senetlerin içinde, belirlenen süreye göre vadesi geçmiş çek/senetlere ait toplam tutar, yerel para birimi ve sistem dövizi üzerinden gösterilir.

clip1300

Verilen Çek/Senet Listesi penceresinde, “İcmal” düğmesine tıklandığında, tablo alanında listelenen Verilen Çek ve Senetlerin icmal bilgilerini gösteren pencere ekrana açılır. İcmal penceresinde, normal ve teminat çeklerinin tutarları ve toplam tutarlar, yerel para birimi ve sistem dövizi üzerinden gösterilir. İstenildiği taktirde icmal bilgileri, Genel Toplam ve Vadesi Geçmiş Çek/Senetler Toplamı alanlarında bulunan radyo düğmelerine tıklanarak izlenebilir. Verilen Çek ve Senetlerin icmalleri, bu pencerede bulunan “Gönder” düğmesine tıklanarak rapor, e-posta ya da panoya aktarılabilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Verilen Çek/Senetler Listesi penceresinin “Arama Kriterleri” aşağıda açıklanan alanları içerir.

clip1302

Tarih: Belirli tarih aralığına sahip hareketlerin listesi isteniliyorsa, ilgili tarih aralığı bu alanda başlangıç-bitiş olarak belirlenmelidir. Tarih alanının sağ tarafındaki alanda bulunan tarih düğmesine tıklanıldığında açılan takvimden başlangıç tarihi, başlangıç tarihinin sağ tarafındaki alanda bulunan tarih düğmesine tıklanıldığında açılan takvimden ise bitiş tarihi seçilmelidir. Bu durumda program belirlenen tarih aralığı dışında kalan hareketleri listede göstermez.

Tarih aralığı seçimi, başlangıç-bitiş tarih alanının sağ tarafında bulunan açılan kutu düğmesine tıklanarak da yapılabilir . Açılan kutu düğmesinde yapılan seçim (1 Hafta, 1 Ay vb), açılan kutunun sol tarafında bulunan çizelgeye yansır. Aynı şekilde tarih aralığı seçimi, bu çizelgeden de yapılabilir.

Verilen Çek Listesi penceresinin “Kontrol Tarihi” alanında bulunan takvim düğmesine tıklayarak, Verilen Çek ve Senetlerin vadelerinin kontrol tarihi seçilebilir. Burada belirlenecek tarih seçimi sonrası, program ilgili tarihi esas alarak, vadesi geçen çeklerin “Vade Tarihi” kolonunda, vadelerini kırmızı olarak gösterir.

Arama Kriterleri alanında değişiklik yapıldıktan sonra, yeni verilen çek girişi sonrası ya da herhangi bir verilen çek üzerinde yapılan düzeltme sonrası, verilen çek listesinin yenilenebilmesi için “Yenile” düğmesine tıklanmalıdır. Aksi taktirde pencere yenilenmediği için ilgili seçimler ya da yapılan değişiklikler görünmez. “Yenile” düğmesi çok kullanıcılı ortamlar için önemlidir. Diğer kullanıcıların girdiği Verilen Çek ve Senetler bu düğmeye tıklanarak, ekranın yenilenmesinden sonra görülebilir.

Verilen Çek/Senetler Listesinin “Diğer Kriterler” seçeneği yardımıyla, listesi istenilen çek/senetlere ait parametre kısıtlaması yapılabilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

“Diğer Kriterler” düğmesine tıklanıldığında, ekrana açılan “Verilen Çek Arama Ek Kriterleri” penceresi Genel, Çek Durum Kodları, Senet Durum Kodları olmak üzere üç sekmeden oluşur.

1. GENEL SEKMESİ : Verilen Çek/Senet Arama Ek Kriterleri penceresinin Genel sekmesi, 3 bölümden oluşur :

 

      Sıralama : Listelenen Verilen Çek ve Senetlerin, sıralamasının neye göre yapılacağı bu alanda belirlenebilir.

Önce Vade Tarihi, sonra aynı gün içinde Seri No’ya göre: Bu seçeneğin sol tarafında bulunan radyo düğmesine tıklandığı taktirde, verilen çek/senet listesi öncelikle vade tarihine göre sıralanır. Daha sonra, vade tarihi aynı olan çekler, seri numaralarına göre listelenir.

Önce Alınış Tarihi, sonra aynı gün içinde Seri No’ya göre: Bu seçeneğin sol tarafında bulunan radyo düğmesine tıklandığı taktirde, verilen çek/senet listesi öncelikle alınış tarihine göre sıralanır. Daha sonra, alınış tarihi aynı olan çekler, seri numaralarına göre listelenir.

Seri No’ya göre: Bu seçeneğin sol tarafında bulunan radyo düğmesine tıklandığı taktirde, vade ya da alınış tarihi gözönüne alınmaksızın, seri numaralarına göre Verilen Çek ve Senetler listelenir.

           Son Hareket : Verilen çek/senede son yapılan harekete göre, listelenen çek/senetlerin belirlenebileceği alandır. Bu alanda bulunan “Çıkış Hesabı Kontrolü” seçeneğinin sol tarafında bulunan onay kutusu işaretlendiği taktirde, aşağıdaki alan seçilebilir hale gelir. Bu alanda yapılacak, son hareketin çıkış hesabı seçimine göre, Verilen Çek ve Senetler listelenir. Örneğin; çıkış hesabı banka olan çek/senetlerin listesi isteniyorsa, “Banka” seçeneğinin sol tarafında bulunan radyo düğmesine tıklanmalıdır. “Kodu” alanında açılan kutu düğmesine tıklandığında, tanımlı bankalara ait liste ekrana gelir. Banka seçimi sonrası, çıkış hesabı, ilgili banka olan çeklerin listesi alınabilir.Tarih : Bu alanda, “Tarih” seçeneğinin sol tarafında bulunan onay kutusu, işaretlendiği taktirde, diğer alanlar seçilebilir hale gelir. Belirlenecek tarih esas alınarak, son hareketin tarihi, bu tarihten, büyük, küçük ya da eşit olan çeklerin listesi kısıtlanabilir. “Tarih” alanının sağ tarafında bulunan, açılan kutu düğmesine tıklandığında, ekrana 3 seçenek açılır. “< =” seçeneği, son hareketin tarihi, belirlenen tarihten küçük ya da eşit olan çek/senetlerin listesinin alınmasını sağlar. “=” seçeneği, son hareketin tarihi, belirlenen tarihe eşit olan çek/senetlerin listesinin alınmasını sağlar. “> =” seçeneği, son hareketin tarihi, belirlenen tarihten büyük ya da eşit olan çek/senetlerin listesinin alınmasını sağlar.

Bir bordroya bağlı olmayanlar : Verilen Çek ve Senetlerin bordroları düzenlenmemiş olanlarının listelenmesi isteniyorsa, bu alanda bulunan radyo düğmesine tıklanmalıdır.

Bir bordroya bağlı olanlar : Verilen Çek ve Senetlerin bordroları düzenlenmiş olanlarının listelenmesi isteniyorsa, bu alanda bulunan radyo düğmesine tıklanmalıdır.

Bordro bağlantısı farketmez : Verilen Çek ve Senetlerin bordroları düzenlenmiş olan ve olmayanların tamamının listelenmesi isteniyorsa, bu alanda bulunan radyo düğmesine tıklanmalıdır.

Banka Kodu: Belirli banka şubesine göre Verilen Çek ve Senetlerin listesinin istendiği durumlarda bu alanda bulunan onay kutusu işaretlenmelidir. Bundan sonra Kodu alanı seçilebilir olarak görüntülenir. Açılan kutudan şube seçimi yapılmalıdır.

 

2. ÇEK DURUM KODLARI SEKMESİ: Verilen Çek/Senet Arama Ek Kriterleri penceresinin Çek Durum Kodları sekmesi, son durumu esas alınarak listelenmesi istenilen çeklerin seçimi amacıyla kullanılır. Örneğin; son durumu portföyde olan verilen çeklerin listesi isteniyorsa, Durum Kodları sekmesinde sadece “CPO (Çek Portföyde)” seçeneğinin sol tarafında bulunan onay kutusu işaretlenmelidir. Bu durumda, program sadece potföyde olan çekleri gösterir.

Tümünü Seç: Durum Kodları sekmesinde listelenen tüm durumların seçilmesi isteniyorsa, “Tümünü Seç” düğmesine tıklanmalıdır. Bu durumda program, tüm durum kodlarının sol taraflarında bulunan onay kutularını otomatik olarak işaretler.

Tümünü Bırak: Durum Kodları sekmesinde listelenen tüm durumların işaretlerinin kaldırılması isteniyorsa, “Tümünü Bırak” düğmesine tıklanmalıdır. Bu durumda program, tüm durum kodlarının sol taraflarında bulunan onay kutularının otomatik olarak işaretlerini kaldırır. Ancak bu durumda, verilen çekler listesi boş olarak gelir. Bu nedenle, Durum Kodları sekmesinde en azından bir durum işaretli olmalıdır.

3. SENET DURUM KODLARI SEKMESİ: Verilen Çek/Senet Arama Ek Kriterleri penceresinin Senet Durum Kodları sekmesi, son durumu esas alınarak listelenmesi istenilen senetlerin seçimi amacıyla kullanılır. Örneğin; son durumu iade  olan verilen senetlerin listesi isteniyorsa, Durum Kodları sekmesinde sadece “SIE (Senet İade Edildi)” seçeneğinin sol tarafında bulunan onay kutusu işaretlenmelidir. Bu durumda, program sadece iade edilen senetleri gösterir.

Tümünü Seç: Durum Kodları sekmesinde listelenen tüm durumların seçilmesi isteniyorsa, “Tümünü Seç” düğmesine tıklanmalıdır. Bu durumda program, tüm durum kodlarının sol taraflarında bulunan onay kutularını otomatik olarak işaretler.

Tümünü Bırak: Durum Kodları sekmesinde listelenen tüm durumların işaretlerinin kaldırılması isteniyorsa, “Tümünü Bırak” düğmesine tıklanmalıdır. Bu durumda program, tüm durum kodlarının sol taraflarında bulunan onay kutularının otomatik olarak işaretlerini kaldırır. Ancak bu durumda, senetler listesi boş olarak gelir. Bu nedenle, Durum Kodları sekmesinde en azından bir durum işaretli olmalıdır.

clip1304

Herhangi bir verilen çek/senedin silinebilmesi ya da üzerinde düzeltme yapılabilmesi için, ilgili çek/senedin açılması gerekir. Açılmak istenilen çek/senedin üzerine farenin sol düğmesi ile çift tıklanarak ulaşılabileceği gibi, çek/senet seçimi yapıldıktan sonra “Çek Düzelt” düğmesine tıklanarak da çek/senede ulaşılabilir.

Çek Ek Bilgileri: Herhangi bir çek/senedin girişi sırasında kaydedilen İşaret, OLE Nesnesi, Kullanıcı Tanımlı ve Notlara, ilgili çek/senet satırı işaretlendikten sonra, “Çek Ek Bilgileri” düğmesine tıklanarak ulaşılabilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Verilen Çek/Senet Listesi'nin, e-posta, pano ya da rapora gönderilebilmesi için, “Gönder” düğmesine tıklanmalıdır. Bu seçenekler içinden “e-posta” seçildiği taktirde, program listeyi, e-posta içine yerleştirerek ekrana getirir. “Pano” seçimi yapıldığında, liste istenilen herhangi bir alana metin olarak kopyalanabilir. “Rapor” seçiminde ise, içinde bulunulan liste rapora atılabilir.

clip1346