Verilen Teminat Mektupları Ödemeleri Listesi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Finans Yönetimi > Finans Listeler > Teminat Mektupları Listeleri >

Verilen Teminat Mektupları Ödemeleri Listesi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

 

Firmanın dönem içinde yaptığı verilen teminat mektubu ödemeleri hareketlerinin listesidir. Verilen Teminat Mektupları Ödemeleri Listesi’nde, ödeme günü, mektup no, banka kodu-adı, ödeme tutarı, açıklama, ödeme hareketi bilgileri izlenebilir. İnceleme amaçlı kullanılan bu bölümde, ayrıca daha önce kaydedilen herhangi bir ödeme emri listeden açılarak üzerinde düzeltme yaptıktan sonra, son haliyle kayıt edilebilir. Verilen Teminat Mektupları Ödemeleri Listesi açıldığında aşağıdaki ekran görüntülenecektir:

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minusVerilen Teminat Mektupları Ödemeleri Listesi Satır Bilgileri

temmeködemelistesisatır

 

Ödeme Günü: Listelenen mektupların ödeme günü bilgisini veren alandır.

Mektup No: Mektubun sistemde kayıtlı olduğunu numarasını gösteren alandır.

Banka Kodu - Adı: Mektubun bağlı olduğu bankanın adı ve kodu bilgilerini verek kolondur.

Ödeme Tutarı - Hareketi - Açıklama: Mektup tutarının ne kadarının ödendiği bilgisini veren kolondur.

Mektup Tarihi: Söz konusu mektubun tarih bilgisini veren alandır

Vade Tarihi: Mektubun vade tarih bilgisini veren alandır.

Mektup Tutarı: Mektup tutarını gösteren kolondur.

Mektup Hesap Döviz Tutarı - Mektup Sistem Döviz Tutarı: Mektup tutarının hesap ve sistem dövizi cinsinden yazıldığı kolondur.

temmeködemesatır2

Belirli tarih aralıklarındaki mektuba ait Toplam Tutar, Hesap Dövizi ve Sistem Dövizi bilgilerini gösteren alandır.

 

tog_minusVerilen Teminat Mektupları Ödemeleri Listesi

temmeködemelisaramakriterleri

 

Ödeme Tarihi : Belirli tarih aralığına sahip hareketlerin listesi isteniliyorsa, ilgili tarih aralığı bu alanda başlangıç-bitiş olarak belirlenmelidir. Tarih alanının sol tarafındaki alanda bulunan tarih düğmesine tıklanıldığında açılan takvimden başlangıç tarihi, sağ tarafındaki alanda bulunan tarih düğmesine tıklanıldığında açılan takvimden ise bitiş tarihi seçilmelidir. Bu durumda program belirlenen tarih aralığı dışında kalan hareketleri listede göstermez.

Arama Kriterleri alanında değişiklik yapıldıktan sonra, yeni hareket girişi sonrası ya da herhangi bir hareket üzerinde yapılan düzeltme sonrası, Alınan teminat Mektupları Listesinin yenilenebilmesi için “Yenile” düğmesine tıklanmalıdır. Aksi takdirde pencere yenilenmediği için ilgili seçimler ya da yapılan değişiklikler görünmez. “Yenile” düğmesi çok kullanıcılı ortamlar için önemlidir. Diğer kullanıcıların girdiği teminat mektupları bu düğmeye tıklanarak, ekranın yenilenmesinden sonra görülebilir.

Mektup Düzelt : Herhangi bir hareketin silinebilmesi ya da üzerinde düzeltme yapılabilmesi için, ilgili hareketin açılması gerekir. Açılmak istenilen hareketin üzerine farenin sol düğmesi ile çift tıklanarak ulaşılabileceği gibi, hareket seçimi yapıldıktan sonra “Mektup Düzelt” düğmesine tıklanarak da harekete ulaşılabilir. Bunların dışında ulaşılmak istenilen hareket seçildikten sonra klavyeden “ALT” tuşu ile birlikte “D” tuşuna basarak da harekete ulaşmak mümkündür.

Sadece Ödenmemiş Komisyonları Göster: Bu kutucuk işaretlendiğinde listede yalnızca sadece ödenmemiş komisyonlar gösterilir.

Gönder: Bu butonu ile ekrana bağlanmış olan raporlar görülebileceği gibi, bu raporların ön izlemesi, raporun yazdırılması ve ekrana yeni rapor tanımlama işlemleri de yapılabilmektedir.