Verilen Teminatlar

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Finans Yönetimi > Finans Hareketleri > Teminatlar >

Verilen Teminatlar

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

 

Verilen Teminatlar; Teminat Seneti, Teminat Çeki ve Teminat Mektubu olmak üzere üçe ayrılır. Verilen Teminatlar'a Likom Gusto ERP’de Finans Ödeme – Finans Tahsilat modüllerinde, Teminatlar menüsünde 'Verilen' simgesine tıklandığında ulaşılır.

Finans Ödeme(F.Ödeme)menüsünden:exp_collapse

Finans Tahsilat(F.tahsilat)menüsünden:exp_collapse

Verilen Teminat Senedi: Teminat senedi ticari kuruluşların kullanabilecekleri krediye karşılık olarak bankalarda bulundurdukları müşterilere verilen senetlerdir. Verilen ikonundan Teminat Senedi seçeneği seçildiğinde Borç Senedi ekranı görüntülenir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Verilen Teminat Çeki: Verilen Teminat Çeki ticari kuruluşların kullanabilecekleri krediye karşılık olarak bankalarda bulundurdukları müşterilere verilen çeklerdir. Verilen ikonundan Teminat Çeki seçeneği seçildiğinde Verilen Çek ekranı görüntülenir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Verilen Teminat Mektubu: Teminat mektubu bir kimsenin belirli bir işi yapabileceğine ilişkin, bankalarca firmaya verilen firmanın da müşteriye verdiği para güvencesini içeren belgedir. Verilen ikonundan Teminat Mektubu seçeneği seçildiğinde Verilen Teminat Mektubu ekranı görüntülenir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minusVerilen Teminat Mektubu Girişi Nasıl Yapılır?

Carilere verilen teminat mektupları ve bu teminat mektuplarının komisyon ödemeleri, verilen teminat mektubu belgesinden girilerek kayıt altına alınır.

Yeni bir teminat mektubu girmek için;

1.

Teminat mektubu belgesinde bulunan alanlar doldurulduktan sonra "Kaydet" tuşuna basılır. Teminat mektubu kaydedildiğinde ilgili carinin hesabına teminat mektubunda belirtilen tutar kadar borç kaydı, banka hesabına ise alacak kaydı işlenir.

2.

Teminat mektubu için bankanın belirlemiş olduğu dönemsel  komisyon tutarları ise "komisyon ödemeleri" sekmesinden girilir.

3.

Komisyon ödemeleri sekmesinin başlık bilgileri bölümünde ödeme periyodu girilerek "Uygula" tuşuna basıldığında komisyon vade tarihleri hesaplanarak belirtilen taksit sayısı kadar satır oluşur.

4.

Oluşan bu satırlardaki komisyon tutarı ve vergi oranları girilerek, ödenecek komisyon tutarları hesaplatılır.

5.

Komisyon tutarlarının ve oranlarının girişi tamamlandığında "Satırları Kaydet" tuşuna basılarak , komisyon satırları kaydedilir. Bu şekilde Verilen Teminat Mektubu girişi tamamlanmış olur.

 

A_caution_128

Komisyon ödemesinin vadesi geldiğinde, "Komisyon Ödemesi" sekmesinde ilgili komisyon taksidinin üzerinde "Ödeme" tuşuna basılarak, komisyonun kasadan ya da bankadan ödeneceği seçillir. Yapılan seçime göre bankaya para yatırma ya da banka virman belgesi açılır. Açılan belgedeki gerekli bilgiler doldurularak "Kaydet" tuşuna basılır. Yapılan bu işlemler sonucunda teminat mektubunun komisyon taksidinin ödemesi yapılmış olur.

 

A_caution_128

Teminat mektubunu iade almak için iade tarihi doldurulduktan sonra "İade Et" tuşuna basılır. İade işlemi sonucunda carinin hesabına teminat mektubu  kadar alacak kaydı, banka hesabına ise borç kaydı  işlenir. İade edilme durumunu iptal etmek içinde "Geri Al" tuşuna basılır.  Kaydedilen teminat mektubu tutarı carinin toplam bakiyesinin hesaplanmasında ve cari risk hesaplamasında dikkate alınmaz.