Virman Hareketleri

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Finans Yönetimi > Finans Hareketleri >

Virman Hareketleri

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

İşletmelerin hesapları arasında yaptıkları para transferi hareketleridir.

 

Likom Gusto ERP yazılımında Virman Hareketleri Finans Ödeme modülü altında Virman/Dekont menüsü yardımıyla gerçekleştirilir.

clip0470