Gantt Kapasite Planlama

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Üretim Planlama > Kapasite Planlama >

Gantt Kapasite Planlama

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

İşletmelerin verimli bir şekilde üretim faaliyetlerinde bulunması, üretim ile ilgili bütün aşamaların düzenli olarak yürütülmesi ve en uygun koşulların oluşturulması iyi bir üretim planı gerektirmektedir. İyi bir üretim planında, üretilecek mamul ve yarı mamullerin üretim aşamalarında gerçekleşecek operasyonlarının, mevcut kaynakların kapasiteleri ve zaman kısıtı göz önünde bulundurularak optimum şekilde dağıtılmasını hedefleyen çizelgeleme işlemi kritiktir.

Tipik bir Gantt şeması hangi operasyonun ne zaman hangi kaynak tarafından yapılacağını ve operasyonun başlangıç/bitiş zamanlarının takip edilmesine olanak sağlar. Gusto Gantt Kapasite Planlama sekmesi ile sonlu kapasite çizelgeleme yapılarak işçilik ve makine kısıtlarının da göz önünde bulundurulması daha gerçekçi sonuçlar elde edilmesini sağlar. Böylece, yeni bir sipariş girilmesi, iş önceliklerinin ve önemlerinin değişmesi, makina arızaları ve malzeme teminindeki aksaklıklar gibi durumlar söz konusu olduğunda önceden oluşturulan Gantt şemasının çok kısa bir sürede güncellenmesi sağlanarak dinamik olan bu yapıya hızlı bir şekilde cevap verilmesi ve kontrol altında tutulması sağlanır. Örneğin, potansiyel siparişler için test yüklemeleri yaparak teslimatlar için gerçekçi tarihler belirleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra, sonlu kapasite özelliği devre dışı bırakılarak “iş olması durumunda kaynaklar mevcuttur” önkabulu ile belirlenen kriterlere uygun şekilde üretimin gerçekleşmesi için gerekli kaynaklara karar verebilirsiniz. Aynı zamanda, Personel Vardiya Atama sekmesi ile fazla mesai çalışmanın üretim kapasitesi üzerindeki etkisini uygulamaya geçmeden test edebilirsiniz.

Gantt çizelgeleme ekranını kullanmadan önce iş emri oluşturma aşamalarında planlama kriterlerinden İş Emirleri Oluşturulurken Çizelgeleme Yapılsın seçeneği işaretlenerek Gusto’nun kapasite kısıtlarını göz önünde bulundurmadan kaba çizelgeleme yapması sağlanabilir. Çizelgeleme yönü olarak İleriye Doğru seçeneği işaretlendiği takdirde üretimin bugün başlaması durumunda ne zaman biteceği, Geriye Doğru seçeneği işaretlendiği takdirde ise mamullerin girilen tarihe yetişmesi için ne zaman başlanması gerektiği bilgisi elde edilir. Alınan siparişler üzerine üretim yaparak stokta mümkün olduğunca az ürün bulundurmayı hedefleyen firmalar Geriye Doğru seçeneğini işaretleyerek (Just In Time stratejisi) üretime başlanması gereken zamanı görebilirken, stoğa üretim yapılmak istendiğinde ise İleriye Doğru seçeneği işaretlenerek tahmini üretim bitiş tarihi elde edilebilir.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

İş emri ekranına yeni eklenen En Geç Tamamlanma Tarihi alanından siparişin teslim tarihine göre tamamlanması gereken tarih girilebilir. Bu alana varsayılan olarak sipariş teslim tarihi düşmektedir. Aynı zamanda İş Emri Öncelik Tanımlarından öncelik durumları tanımlanarak  Öncelik Durumu seçilebilir. Böylece en geç tamamlanma tarihi aynı olan iş emirleri için öncelikler belirlenebilir. Çizelgeleme yapılırken Öncelik Durumu ve En Geç Tamamlanma Tarihi alanlarından ilk dikkate alınan En Geç Tamamlanma Tarihidir.

gant2

 

Çizelgelenecek iş emirlerinin operasyonlarında Üretim Süresi bilgilerinin doğru girilmesi gerçekçi bir çizelgeleme yapılması için gereklidir. Sabit üretim süresi üretilecek partinin üretime başlamadan önce makinedeki kurulum süresini, değişken üretim süresi her bir parça için geçen zamanı ve yeni eklenen kapanış süresi ilgili operasyon bittikten sonraki taşıma, bekleme vb. sürelerini belirtir. Operasyonlar ile ilgili detayların girişi Operasyon kartından ya da o iş emrine özel olması isteniyor ise İş Emri ekranında Plan.Ürün Ağacı/Rota butonu ile Rota sekmesinden yapılabilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Makina\Görev Tanımı sekmesinden makinalar ve işçilikler için birer satır girilmelir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

İş emri oluşturulduktan ve çizelgeleme işlemi için gerekli bilgiler tanımlandıktan sonra Planlama modülünden Gantt Kapasite Planlama sekmesi ile çizelgeleme ekranı açılır.

gant5

tog_minusÇizelgeleme Öncesi Seçenekler

Gusto Gantt ekranında Tarih Kriteri, Başlangıç ve Bitiş tarihleri seçilerek Verileri Yükle butonuna tıklanır ve iş emirlerinin ekrana düşmesi sağlanır. Başlangıç ve Bitiş Tarihi seçiminde baz alınması istenen kriter Tarih Kriteri’nden seçilebilir. Aşağıdaki örnekte teslim tarihi, seçilen başlangıç ve bitiş  tarihi arasında olmayan iş emirleri ekranda Sabit Operasyonlar olarak görünecektir. Teslim tarihi seçilen tarih aralığında olan iş emirleri ise Çizelgelenecek Operasyonlar başlığı altında görülebilir.

gant10

 

Çizelgelemeye başlamadan önce tercih edilen seçenekler belirlenmelidir. İlk olarak, kapasite kısıtları göz önünde bulundurulmak istenirse Ayarlar sekmesinden Sonlu Kapasite Planlama özelliği aktif hale getirilmelidir.

gant11

 

Sonrasında, İşlemler sekmesine gidilerek Çizelgeleme öndeğeri arasından İleri ya da Geri çizelgeleme seçilebilir. İleri çizelgeleme seçildiğinde, üretim Çizelgeleme Başlangıcı’nda seçilen tarihten başlar ise ne zaman biteceği bilgisi elde edilebilir. Geri çizelgeleme seçilir ise mamullerin Gusto İş Emri ekranında En Geç Tamamlanma Tarihi’nde seçilen tarihe yetişmesi için üretimin ne zaman başlaması gerektiği bilgisi elde edilir. Örneğin, Çizelgeleme öndeğeri İleri seçilip Çizelgeleme Başlangıcı’nda Bugünden  seçilir ise üretimin bugün başlaması ya da İş Emri Tarihinden seçilir ise üretimin iş emri oluşturma tarihinde başlaması durumlarında ne zaman biteceği bilgisi elde edilir.

Birim Süre Dakika alanından ise operasyon sürelerinin katsayıları belirlenebilir. Örneğin ilk operasyon olan kesim 12 dakika, sonraki operasyon olan ebatlama 7 dakika ve devamındaki bantlama operasyonu 10 dakika sürüyor ise birim sürenin 5 dakika olarak belirlendiği durumda kesim operasyonu 15 dakika, ebatlama operasyonu 10 dakika ve bantlama operasyonu 10 dakika olarak hesaplanıp çizelgeleme yapılır. Bu durumda saat 8:00’da başlayan kesim operasyonu 12 dakikada bitse bile arkasından gelen ebatlama operasyonu 8:12’de değil, 8:15’te başlayacak şekilde kabul edilir. Bu özellik sayesinde çizelgeleme işlemi kolaylaşır, hızlanır ve uzun vadeli üretim planlarının daha geniş zaman diliminde çizelgelenmesi sağlanır. Birim süre dakikanın 1 seçilmesi durumunda ise operasyonların gerçek süreleri baz alınır.

gant13

 

 

..1.

Kaynak Ataması

Çizelgelemede kaynak atanırken İşçilik Planlama ya da Tezgah Planlama olmak üzere iki seçenek vardır. Atama Personel bazında yapılmak isteniyorsa İşçilik Planlama seçeneklerinden Personel Bazında seçilmeli ve Tezgah Planlama seçeneklerinden Tezgah Sınıfı Bazında seçilmelidir. Bu durumda, personeller ilgili görevlere atanır fakat operasyonlarda kullanılacak makinelerde herhangi bir atama yapılmadan kapasite sınırını aşmayacak şekilde çizelgeleme yapılır. Çizelgeleme sonucunda hangi personelin hangi operasyonda görev alacağı belli iken makineler özel olarak değil, tezgah sınıfı bazında atanır.

gant15

 

Bu şekilde yapılan bir çizelgelemede histogram aşağıdaki şekilde görülebilir. Kesim operasyonuna belirli bir personel atanmışken makine olarak tezgah sınıfı bazında panel kesim tezgahları atanmıştır.

gant16

 

Aynı şekilde, İşçilik Planlama alanında Görev Tanımı Bazında seçilip Tezgah Planlama alanında Tezgah Bazında seçilerek bulunan tezgahlar ilgili operasyonlara özel olarak atanırken personel bazında herhangi bir atama yapılmaz.

gant17

 

Bu durumda ise çizelgeleme sonucu histogramda kesim operasyonuna görev bazında atanmış olan  herhangi bir operatör görünürken tezgah bazında  ise özel olarak panel kesim-1 tezgahının atandığı görülebilir.

gant18

 

İşçilik Planlama alanı Personel Bazında, Tezgah Planlama alanı ise Tezgah Bazında seçilip çizelgelenmek istenir ise ekrana aşağıdaki uyarı gelecektir çünkü Gantt aynı anda hem personel hem tezgah bazında çizelgeleme yapmaya izin vermez. Yine de önce personel/tezgah bazında çizelgeleme yapılıp ardından Tezgah/Personel Atamalarını koru seçeneklerinden biri işaretlenir ise hem personel hem tezgah bazında atamalar görülebilir.

gant19

 

Örneğin, önce tezgah bazında atama yapılarak çizelgeleme yapılmış ve kesim operasyonuna Panel Kesim-2 tezgahı atanmış ise Tezgah Atamalarını Koru seçeneği işaretlenip personel bazında atama seçilir ise histogramda o operasyona özgü personel ve tezgah atamaları görülebilir. Ayrıca, herhangi bir çizelgeleme yapılmadan önce de bu seçenek işaretlenebilir. Bu durumda, Gusto’da yapılmış olan tezgah ya da personel atamaları korunur.

gant101

 

İşçilik Ataması ve Tezgah Ataması alanlarından ise atama seçenekleri belirlenebilir. Personel/Tezgah Atamalarını Koru seçenekleri dışında varolan atamaların korunması için Atama Yapma seçeneği de kullanılabilir. Örneğin, atanmamış kaynak var ise Personel/Tezgah Atamalarını Koru seçeneği ile var olanları koruyup atanmayanları aşağıdaki seçeneklere göre atayabilirsiniz. Atama yapma seçeneği işaretlenir ise fazladan herhangi bir atama yapılmaz.

gant102

 

tog_minusGörünüm Ayarları

..1.

Gösterim

Gerekli özellikler seçildikten sonra Çizelgele butonuna basılarak çizelgeleme yapılır. Görseller sekmesinin Gösterim bölümünde iş emirlerinin listelenmesi istenen görünüm şekli seçilebilir. Operasyon bazında seçeneği ile çizelgelenecek operasyonlar sipariş ve iş emirlerine göre gruplanarak gösterilir. Tabloda kolon başlıklarının bulunduğu alan sağ tuşla tıklanarak Tüm Siparişleri Aç seçildiğinde iş emirleri siparişlere göre gruplanarak, Tüm İş Emirlerini Aç seçildiğinde ise operasyonlar iş emirleri ve siparişlere göre gruplanarak gösterilir. Tüm iş emirleri açıldığında ilgili iş emrine ait operasyonların başlangıç/bitiş tarihleri, toplam ve birim operasyon süresi detaylarına ulaşılır. Süre kolonu operasyonun başlangıç ve bitiş tarihi arasındaki süreyi (brüt süre), Çalışma Süresi kolonu net çalışma süresini (mesai saatleri), Birim Süre ise parça başına düşen net süreyi belirtir. Tümü değil de belirli bir iş emri ya da sipariş açılmak istenir ise her birinin sol tarafında bulunan oka tıklanarak açılabilir.

gant20

 

gant21

 

gant22

 

Gösterim bölümünde Personel Bazında seçilir ise kolon başlıklarının bulunduğu bölüme sağ tıklanarak Tüm Görev Tanımlarını Aç seçildiğinde atama yapılan işçiler görev tanımları bazında listelenir. Kaynak yetersizliğinden dolayı atama yapılamamış ise Atama Yok olarak gösterilir.

gant243

 

Tüm Personelleri Aç seçildiğinde ise personellere atanan iş emirleri ve ilgili operasyonları gösterilir. Çizelgeleme sonrası iş emirlerinde üretilecek mamul ve yarı mamullerin ilgili operasyonda atama yapılan personelin çalışma başlangıç/bitiş tarihleri ve çalışma süresi detaylarına ulaşılabilir. Süre kolonu brüt süreyi gösterirken Çalışma Süresi çalışılan net dakikaları gösterir. Kırmızı çapraz çizgiler ile işaretlenmiş onlarlar çizelgelenemeyen operasyonlardır, ilerleyen bölümlerde detaylı olarak açıklanacaktır.

gant24

 

Gösterim bölümünde Tezgah Bazında seçilir ise kolon başlıklarının bulunduğu bölüme sağ tıklanarak Tüm Tezgah Sınıflarını Aç seçildiğinde atama yapılan tezgahlar tezgah sınıfı bazında listelenir.

gant25

 

Tüm Tezgahları Aç seçildiğinde ise tezgahlara atanan iş emirleri ve ilgili operasyonları gösterilir. Çizelgeleme sonrası iş emirlerinde üretilecek mamul ve yarı mamullerin ilgili tezgahtaki operasyon başlangıç/bitiş tarihleri ve operasyon süresi detaylarına ulaşılabilir.

gant26

Kolon başlıklarına sağ tuşla tıklanarak açılan seçeneklerden Ara Bul seçilir ise herhangi bir anahtar kelime ile emri bilgileri ile arama yapılabilir.

gant27

Tabloda imleç ile satırın üzerine gelindiğinde ise o operasyona ait detaylar görülebilir.

gant28

..2.

Histogramlar

Görseller sekmesi altındaki Histogramlar bölümünden kaynak kullanımları görülebilir. Örneğin Personel ve Tezgah seçildiğinde aşağıdaki şekilde görülebilir. Histogramda yeşil alan kapasiteyi, kırmızı kesikli çizgiler kapasite kullanımını ve kırmızı noktalı alanlar ise kapasite aşımını gösterir. Örneğin aşağıdaki histogramda Kaynak Makinası-2 tezgahından bir tane mevcuttur fakat seçili montaj operasyonunda kullanımı üçe çıkarılarak kapasite aşımı yapılmıştır. Histogramda ilgili kaynağın sol tarafındaki boşluğa sağ tuşla tıklanarak Aşım Bul seçildiğinde kaynakta kapasite aşımı var ise çizelgelemedeki yerini bulur ve gösterir. Kaynak aşımları Sonlu Kapasite Planlama seçeneği işaretlenmedği, sonsuz kapasite varsayımı yapıldığı durumlarda meydana gelir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Ayrıca, açılmış herhangi bir görev tanımı var ve içi boş ise,  Sonlu Kapasite Planlama yapılır iken Gantt kapasite sonsuzmuş gibi davranarak kısıt girilmediği durumlarda da çizelgeleme yapılmasına olanak sağlar.

gant201

 

Histogramda kırmızı kesikli çizginin üzerine gelindiğinde ilgili kaynağın hangi operasyonda kullanıldığı bilgileri görülebilir. Kapasiteyi gösteren yeşil alanlar tıklanıp yukarı ya da aşağı çekildiğinde ise kaynak kapasitesi arttırılıp azaltılabilir. Personel bölümündeki kırmızı alanlar çalışma saatleri dışını gösterir. Vardiya tanımlanmış ise beyaz alana sağ tıklayarak tanımlı vardiyalardan personel atamak istediklerinizi seçebilirsiniz. Personele vardiya atanır ise mesai saatleri dışı koyu kırmızı olarak görünecektir. Vardiya tanımı Perosnel Vardiya Atama bölümünde anlatılacaktır. Ayrıca yanında yıldız simgesi olanlar çizelgelenemeyen iş emirlerini belirtir.

gant202

 

Zaman çizelgesi alanına çift tıklanıldığında Zaman Ölçeklerini Düzenle penceresi açılacaktır. Bu penceden gösterilen çizelgenin zaman aralığı ve ölçekleri ayarlanabilir. Açılışta gelen değerler Çizelgeleme Başlangıcında seçilen değer ve çizelgelemenin tamamlanma tarihleridir.

gamt203

 

..3.

Görsel Seçimler

Görseller sekmesi altındaki Görsel Seçimler bölümünden diyagram, tablo ve histogram görünümleri ile ilgili düzenlemeler yapılabilir.

gant204

 

Düğümler sekmesinden diyagramda çubuklar ile gösterilen sipariş, iş emri ve operasyon süre bilgilerinin gösterim renkleri, yazı tipi ve rengi ayrı ayrı belirlenebilir.

gant206

 

Bağlantılar sekmesinden operasyonlar arası bağlantıların biçim, renk ve kalınlıkları değiştirilebilir.

gant207

 

Tablo sekmesinden Gösterim türlerine göre tablodaki verilerin görünümleri ayarlanabilir.

gant208

 

Histogramlar sekmesinden ise  kaynak kapasitesinin gösterildiği kapasite eğrisi ve kaynak kullanım bilgisinin gösterildiği yük eğrilerinin renk ve tipleri değiştirilebilir.

gant209

 

Ek olarak, ilgili personele fazla mesai atanması durumunda diyagramda sarı ile belirtilecektir.

tog_minusDiagram ve Ayarlar..1.

Diyagram

İlgili kaynak gösterim şekli seçildikten sonra tablonun sağ tarafından zaman çizelgesi ve Gantt diyagramı detayları incelenebilir. Diyagramda dikey olarak görünen gri alanlar mesai saatleri dışını, beyaz alanlar ise çalışılan zamanı belirtir. Tabloda iş emirleri/sipariş/operasyonlar diyagramdan takip edilerek sipariş ya da iş emirlerinin üretime başlama/bitiş tarihleri görülebilir. Ayrıca boş alanlardan birine sağ tuşla tıklanarak Lejant Göster seçildiğinde diyagramın okunması kolaylaşır. Aynı yerde Alt Çizim Oluştur seçilerek diyagramda sadece seçilen operasyon gösterilir, Üst Çizim Oluştur seçilerek toplu gösterime dönülür. Özet ekranı göster seçeneğinden ekran görünümü büyütülüp küçültülebilir. Grafikleri Dışa Al ile oluşturduğunuz diyagramı belirli resim formatlarında(png, jpg, gif, bmp vs.) kaydedebilirsiniz.

gant30     gant31

 

Aşağıdaki örnekte operasyon bazlı gösterim yapılmıştır. Örneğin, AS-YD-65-/MASA.. siparişi 03.11.2015 tarihinde saat 17:25’te başlayacak olup 13.11.2015 tarihinde saat 18:00’da bitecektir. Siparişin ilk operasyonu IE-734/MASA AYAK JOINT iş emrine ait kaba kesim operasyonudur. Operasyonlar arasındaki bağlantılar ok işaretleri ile gösterilmiştir. Aşağıdaki örnekte tüm operasyonlar seridir o sebeple biri bitmeden diğer operasyon başlamamaktadır. Bu okların üzerine sağ tuşla tıklayarak Bağlantıyı sil seçeneği ile operasyonlar arası bağlantı silinip Bağlantı Oluştur seçeneği ile yeniden bağlantı oluşturulabilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Bağlantı oluşturulurken bir operasyonun bitip diğerinin başladığı seri bağlantı dışında birbirini beklemek zorunda olmayan operasyonların aynı anda başlayıp ilerlemesini sağlayan paralel bağlantı da yapılabilir.

gant33

 

Seri bağlantı yapılan operasyonlarda bir sonraki operasyonun önceki operasyonun bitiminde değil de daha önce ya da daha sonra başlaması isteniyor ise operasyonun üzerine sağ tuş ile tıklayarak Operasyon Düzenle seçeneğinden Örtüşme süresi dakika cinsinden girilebilir. Aşağıdaki örnekte bantlama operasyonunda Örtüşme süresi 15 dakika girilir ise delik operasyonu bantlama bittikten 15 dakika sonra başlayacak, -15 girilir ise bantlama bitmeden 15 dakika önce başlayacaktır.

gant35

 

gant36

 

 

gant37

 

gant38

 

Diyagram üzerinde düzenleme yaparken operasyonların üzerine tıklayarak sağa ya da sola sürükleyebilirsiniz. Operasyonları farklı tarihlere ötelediğinizde bağlı olan diğer operasyonlar da yer değiştirecektir.

..2.

Operasyon Seçenekleri

Operasyon detayları ilgili düzenlemeler yapabilmek için ilgili operasyon satırının üzerine sağ tuşla tıklanarak Operasyon Düzenle penceresi açılır.

 

gant39

 

Açılan pencerede Operasyon, Görev Tanımı, atanmış olan Personel, Tezgah Sınıfı ve atanmış olan Tezgah bilgileri görülebilir. Operasyon süre bilgileri Gusto’da Operasyon kartı ya da İş Emri ekranından yapılan girişlerden alınır. Görev Tanımı/Personel, Tezgah Sınıfı/Tezgah bilgileri de çizelgeleme yapılmamış ise Gusto’da girişi yapılan verilerden gelir, çizelgeleme yapılmış ise planlanan çizelgeye göre atanmış olan kaynak bilgileridir. Gusto’da yapılan atamanın korunması isteniyor ise çizelgeleme yapılmadan önce Personel/Tezgah Atamalarını Koru butonları kullanılmalıdır. Operasyon Düzenle ekranı ile, atanan herhangi bir kaynak bilgisi, operasyon süreleri ya da üretilecek miktar değiştirilebilir. Gusto’da ilgili veri girişleri yapılmamış ise bu ekrandan da yapılabilir. Çizelgeleme yapılırken bu ekrandan yapılan kaynak atamalarının sabitlenmesi için aynı şekilde Personel/Tezgah Atamalarını Koru butonları kullanılmalıdır.

 

gant301

 

Ek olarak, siparişlerin üzerine sağ tuş ile tıklanarak Sipariş Güncelle butonundan Teslim Tarihleri değiştirilebilir. Teslim tarihi değiştirildiğinde, ilerleyen bölümlerde detaylandırılacak olan Gusto’yu Güncelle işlemi yapılır ise Gusto’da sipariş satırındaki teslim tarihi ve bu siparişe bağlı iş emirlerinin en geç tamamlanma tarihleri güncellenir.

 

gant302

 

Operasyon Düzenle ekranından kaynak ataması yapılmasının yanı sıra ilgili tezgahta sadece  belirli bir personelin çalışması isteniyor ise Gusto’da ilgili personele ilgili tezgahı zimmetleyip Gantt menüsü Ayarlar sekmesinde Zimmet-Tezgah Eşleme özelliği seçilmelidir. Böylece çizelgelemede kaynak ataması yapılırken ilgili operasyona belirlenen tezgah-personel çifti atanmış olur.

 

gant303

 

Gusto’da zimmetleme işlemini yapabilmek için Sabit Kıymet Ana Kodlarından sabit kıymet seçimi yapıldıktan sonra sağ tuş tıklanarak Ayrıntı Kodları açılmalıdır. Ayrıntı kodlarından ilgili tezgah açılarak Zimmet sekmesinden seçilen personele zimmetlenebilir.

gant304

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

tog_minusÇizelgelenemeyen Operasyonlar

Çizelgele butonuna basıldıktan sonra çizelgeleme işlemi yapılamaz ise aşağıdaki uyarı ekrana gelir ve çizelgelenemeyen iş emri bilgileri Log_Cizelgeleme ismiyle Documents\Likom dosyasına kaydedilir.

 

gant401

 

gant402

 

 

Bir sonraki uyarıda çizelgelenemeyen iş emirlerinin de çizelgelenebilmesi için teslim tarihlerinin ertelenerek ve çizelgeleme öndeğeri olarak ileri varsayımı ile tekrar çizelgeleme yapılması seçeneği sunulur. Kullanıcı bu seçeneği reddeder ise çizelgeleme verilerinde herhangi bir değişiklik yapmadan planı ilk haliyle inceleyebilir. Kabul ettiğinde ise Gantt her denemesinde çizelgelenemeyen iş emrinin teslim tarihini birer ay arttırarak yeniden hesaplar.

gant403

 

 

İleri doğru çizelgelemenin durdurulduğu ya da tercih edilmediği durumda çizelgelenemeyen operasyonlar tabloda kırmızı çizgiler ile taranmış olarak gösterilir ve Ara Bul seçeneğinden Çizelgelenemeyen Opr. Bul butonu ile bulunabilir.

 

gant405

 

Çizelgeleme yapılamamasının iki nedeni olabilir:

..1.

Kaynak kapasitesinin belirlenen tarih aralığı içerisinde planlanan üretimi karşılamak        için yetersiz olması (Sonlu Kapasite Planlama yapıldığında)

Bu durumda çizelgeleme yapılabilmesi için :

Çizelgelenemeyen operasyonlar bulunarak Sipariş Güncelle ile teslim tarihi güncellenebilir ya da Operasyon Düzenle ile operasyon detayları (operasyon süre ve miktarları) değiştirilebilir.

Histogramlardan kullanılan kaynaklar için kapasite, yük eğrileri ve aşım bilgileri kontrol edilebilir ve kapasite eğrisi yukarı/aşağı çekilerek mevcut kapasite bilgileri değiştirilip sonucu görebilmek için yeniden çizelgeleme işlemi gerçekleştirilebilir. Bu sayede, kapasite değişiminin çizelgeleme üzerindeki etkisi gözlemlenebilir.

Ayarlar sekmesinde Çizelgeleme bölümününden de yeni kaynaklar tanımlanabilir.

gant406

 

 

Aşağıdaki örnekte, çizelgelenemeyen kesim operasyonunun histogramında 2 olan kapasitede aşım yapılarak 3’e çıktığı görülüyor.  Bu durumda, Personel Ekle özelliği ile ilgili görev tanımına 1 personel eklenerek çizelgeleme işlemi yeniden gerçekleştirilebilir. Aynı şekilde, Tezgah Ekle seçeneği ile yetersiz kapasite olan tezgah sınıfına tezgah eklenerek çizelgeleme üzerindeki etkisi gözlemlenebilir.

gant410

 

  Mevcut kaynak kısıtlarını göz önünde bulundurarak çizelgeleme yapılmasına olanak sağlayan Sonlu Kapasite Planlama özelliği seçilmediği takdirde “iş olması durumunda kaynaklar mevcuttur” önkabulu ile çizelgeleme yapılır ve böylece işlerin belirlenen tarihe yetişebilmesi için gerekli olan kaynak bilgileri elde edilebilir.

 

..2.

Yeterli kaynak olmasına rağmen operasyon sürelerinin çok uzun olması (Sonsuz       Kapasite Planlama ve Sonlu Kapasite Planlama seçeneklerinde karşılaşılabilir.)

  Örneğin, Kaba Kesim Operasyonunda yeterli kapasitede panel kesim tezgahları olsa bile tek seferde kesilecek miktar çok fazla olduğunda belirlenen teslim tarihine yetişmeyebilir. Bu durumda ilgili operasyona girecek miktarın tamamı panel kesim tezgahlarına paylaştırılır ise kesim operasyonları aynı anda başlayabilir ve miktar azaldığı için süre kısalır. Sonlu kapasite planlama yapıldığında bu durumun çalışabilmesi için ilgili zaman aralığında boşta yeterli tezgah bulunmalıdır. Paylaştırma işlemi operasyon kopyalanarak yapılır. Aşağıdaki örnekte sonsuz kapasite planlama seçilmiş ve çizelgelenemeyen kaba kesim operasyonunda ürün miktarının 500 olduğu görülmüştür. Bu miktar değişken üretim süresi ile çarpıldığında üretime bugün başlansa bile belirlenen teslim tarihine yetişemeyeceği için sonsuz kaynak varsayımı yapılmasına rağmen çizelgeleme yapılamamıştır. Bu durumda operasyon kopyalanıp miktar paylaştırılmalıdır.

gant411

 

Kopyalama işlemi için öncelikle ilgili operasyon seçilerek CTRL+C tuşlarına basılır ve CTRL+V tuşları ile operasyon yapıştırılır. Silmek için ilgili operasyon seçilerek Delete tuşuna basılır.

gant412

 

Aşağıda görüldüğü üzere yapıştırılan operasyonda Miktar ve Süre bilgileri aynı gelirken atanan kaynak bilgilerinin boştur. Operasyon sayısını 2’ye çıkardığımız için yeni operasyonda miktar yarıya düşülmeli (250) ve boş olan kaynak bilgileri seçilmelidir. Bu durumda eski operasyonda da miktar yarıya düşürülmelidir. Ayrıca, yeni eklenen operasyonda rota bilgisi yoktur bu sebeple aşağıdaki örnekte orjinal operasyondaki gibi Kaba Kesim operasyonu ile Net Ebatlama operasyonu arasında bağlantı oluşturulmalıdır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Yapılan düzenlemeler sonucu süre paylaşılan miktarlar için kaynak yeterli ise çizelgeleme başarı ile gerçekleşecektir. Tekrar çizelgelenemez ise kopyalanan operasyon sayısı arttırılmalıdır. Aşağıdaki örnekten görüleceği üzere operasyon kopyalanıp gerekli düzenlemeler yapıldığında süre yarıya düşerek ve aynı anda 2 tezgah çalıştırılarak çizelgeleme gerçekleşmiştir.

 

gant414

 

..3.

Rota bilgilerinin olmaması

Bu durumda çizelgeleme yapılabilir fakat belirli bir rota bilgisi olmadığından tüm operasyonlar aynı anda başlatılır ve sağlıklı sonuç elde edilmemiş olur. Herhangi bir rota tanımlanmamış ise Gusto Rota oluşturma ekranından işlem sıralaması tanımlanarak ya da Gantt diyagramından operasyonlar arası bağlantı oluşturularak rotalar oluşturulabilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Gantt menü çubuğunda Ayarlar sekmesinin işlemler bölümündeki Öndeğerler butonundan öndeğer seçimi yapılabilir. Herhangi bir siparişte hammaddenin üretime yetişebilmesi için iş emrinden sonra oluşan taleplerin En Geç Teslim Tarihi ilk operasyon başlangıç tarihinden önce olmalıdır. Öndeğer seçiminden talep teslim tarihinin ne kadar önce olması gerektiği belirlenebilir.

gant420

 

 

gant421

 

Ek olarak, teslim tarihi iş emri tarihinden önce olan iş emirlerinin Gantt’a veriler yüklenirken teslim tarihleri ötelenir, kaç gün ötelenmesi isteniyor ise öndeğer ekranından belirlenebilir. Ayarlar sekmesindeki Log Dosyalarını Oluştur seçeneği ile çizelgeleme öncesi ve sonrası verilerinin detayları Documents\Likom dosyasına kaydedilir.

Herhangi bir operasyon, tezgah ya da personel kaynaklarından birine ihtiyaç duymuyor ise Gantt çizelgelemeyi bu kaynağı sonsuz kapasite kabul ederek yapar ve bu sanal kaynaklar Sanal Kaynaklar Gösterilsin özelliği ile incelenebilir. Örneğin, temizlik operasyonu sadece işçiler tarafından gerçekleştirildiği için operasyonun kullanacağı herhangi bir tezgah ya da tezgah sınıfı yoktur. Bu durumda çizelgeleme yapılırken temizlik operasyonuna atanacak tezgah ya da tezgah sınıfları yeterli kapasitede kabul edilir ve temizlik operasyonu gerçekte tezgah kaynaklarından herhangi birini kullanmış olmaz.  Kullanılan sanal kaynaklar, ilgili özellik seçildikten sonra Dummy_ ismi ile görünür. Sanal Kaynaklar Gösterilsin özelliği detay kapsamındadır ve çizelgeleme işlemi yapılırken sonuca herhangi bir etkisi yoktur.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Yapılan değişiklikleri .csv formatında dosyaya kaydetmek için ribbon üzerindeki kaydet ikonu kullanılır. Operasyon süreleri ve rota bilgisi, sipariş ve iş emri teslim tarihleri, talep teslim tarihi, çizelgeleme sonrası atanan kaynak bilgileri ile Gusto’yu güncelleyebilmek için en sağdaki G ikonu kullanılır. Çizelgeleme yapılıp Gusto güncellenir ise iş emri planlanan başlangıç ve bitiş tarihleri de yapılan çizelgeye göre güncellenir. Kaydedilmiş bir .csv dosyasını açmak için dosya aç ikonu kullanılır.

gant423