GİB Onaylı Beratların Veritabanına Kaydedilmesi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom e-Defter > e-Defter > e-Defter İmzala & Yükle >

GİB Onaylı Beratların Veritabanına Kaydedilmesi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Durumu ‘Paket Oluşturuldu ve Kaydedildi’ olan bir e-defter açıldığında, ‘GİB E-Defter Uygulamasına Yüklenmek Üzere Paket Oluştur ve Sabit Belleğe Kaydet’ kutucuğu ve ‘GİB Onaylı Beratları Veritabanına Kaydet’ kutucuğu aktif gelmekte olup, sıradaki adım olan ‘GİB Onaylı Beratları Veritabanına Kaydet’ kutucuğu işaret edilmektedir.

 

Ek olarak, ekranda bulunan ‘Zaman Damgala’ seçeneği yardımıyla e-deftere ait daha önce zaman damgasız olarak imzalanan berat dosyaları zaman damgalı olarak imzalanabilir. Berat dosyalarının zaman damgalı olarak imzalanması isteniyorsa, bu durumda ‘Zaman Damgala’ butonunun yanında bulunan seçim kutucuğu işaretlenmelidir.

 

defclip0001gib1

 

‘Zaman Damgala’ seçiminin yapılmasıyla aktif hale gelecek olan  ‘Yevmiye Defteri ve Büyük Defter Beratlarını Oluştur ve İmzala’ kutucuğuna tıklanmalıdır.

 

defclip0001gib2

 

E-Defterlerin zaman damgalı olarak imzalanması zorunlu değildir ancak son bildirim tarihi içerisinde Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirilemeyen e-deftere ait berat dosyalarının geçerli sayılabilmesi ve son bildirim tarihi geçmiş dahi olsa başkanlığa bildirilebilmesi için zaman damgalı olarak imzalanmaları gerekmektedir.

 

Butonun altında bu adımda yapılması gereken işlemler ve işlem yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar ile ilgili açıklama bulunmaktadır. Paketleme işlemi imzalı defter ve berat dosyalarının .zip uzantılı dosyalar halinde oluşturulmasıdır.

 

Butonun altında bu adımda yapılması gereken işlemler ve işlem yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar ile ilgili açıklama bulunmaktadır.

 

defclip0001gib3

 

A_info_128

Veritabanına kaydedilecek olan berat dosyaları araç çubuğundaki ‘Tanımlar’ sekmesinde belirtilmiş olan dosya dizini altında bulunan ilgili e-deftere ait klasörün altında bulunan VeritabanınaAktarilacakGIBOnayliDosyalar adlı klasörün içerisine kopyalanmalıdır. Eğer VeritabanınaAktarilacakGIBOnayliDosyalar dizininde bulunan dosya sayısı ile e-defter’e ait berat sayısı eşit değil ise aşağıdaki gibi bir mesaj görüntülenmektedir.

 

defclip0001gib4

 

Örneklendirmek gerekir ise;

-

‘Tanımlar’ sekmesinde belirtilen dosya dizini : C:\LikomEDefter

-

Firma Vergi No/T.C. Kimlik No : 6080062382

-

E-Defter Yılı : 2011

-

E-Defter Ayı : 12

ise veritabanından aktarılan imzalı defter dosyaları C:\LikomEDefter\6080062382\2011\12\VeritabanınaAktarilacakGIBOnayliDosyalar dizinine kopyalanmalıdır.

 

GİB onaylı berat dosyaları (berat dosyalarının .xml uzantılı dosyalar olmasına dikkat edilmelidir) belirtilen dizine kopyalandıktan sonra ‘GİB Onaylı Beratları Veritabanına Kaydet’ kutucuğuna tıklanmalıdır.

İlgili dizine kopyalanan onaylı berat dosyaları gerekli kontrollerden geçirilir ve kullanıcı belirtilen dizine kopyalanmış olan GİB onaylı berat dosyalarının durumu hakkında bilgilendirilir.

 

Eğer belirtilen dizine kopyalanan GİB onaylı berat dosyaları seçili e-deftere ait berat dosyaları ile aynı adı taşımıyor ise aşağıda ki  resimde görüldüğü gibi aranan dosyalar en soldaki ‘GİB Onaylı Beratı Yüklenecek Berat Dosyası’, bu dosyaların bulunup bulunmadığı ise bir yanındaki ‘Dizinde Bulunan Dosya’ kolonunda listelenmektedir.

 

defclip0001gib5

 

Dosyaların adının uygun olmasının yanı sıra içerik olarak da uygun - GİB onaylı, seçili yıl ve ayın yevmiye ya da büyük defterine ait berat dosyası- olması gerekmektedir. Bu nedenle geçerli ada sahip dosyalar içerik kontrolünden geçirilmektedir.

 

defclip0001gib6

 

Kopyalanan berat dosyalarının uygun olmaları halinde görüntülenecek olan ‘Listelenen Berat Dosyalarını Veritabanına Kaydet’ butonuna basılır ve listelenen GIB Onaylı berat dosyaları veritabanına kaydedilir. Bu aşamadan sonra seçili yıl ve aya ait e-defter onaylı e-defterlerin listelendiği ‘E-Defter & E-Berat Görüntüle’ sekmesinden görüntülenebilir.