Gelen e-İrsaliye İslemleri

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom e-İrsaliye > Likom Yazılım e-İrsaliye İşlemleri >

Gelen e-İrsaliye İslemleri

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Gelen e-İrsaliyeler

 

“Gelen İrsaliyeler” bölümünde yer alan işlemler gelmiş olan e-irsaliyelere ait işlemleri kapsamaktadır. “Gelen İrsaliye Havuzu” ve “Aktarılan İrsaliyeler” gelen e-İrsaliye işlemlerini oluşturmaktadır.

 

clip0134

Şekil  : Gelen e-İrsaliye Havuzu

Gelen e-İrsaliye Havuzu

 

Gelen İrsaliye Havuzu ekranına aktarılacak olan irsaliyelerin “Gelen İrsaliyeleri Paketten Aktar” butonuna basılarak Likom e-irsaliye Yazılımı’na yüklenmesi (paketten aktarılması) gerekmektedir.

Gusto’ya Aktar” butonuna basılarak gelen irsaliye havuzunda yer alan e-irsaliyeler Likom Gusto ERP yazılımına aktarılabilir. “Gelen İrsaliyeleri Paketten Aktar” butonuna basıldıktan sonra gelen irsaliyeleri paketten aktarma sihirbazı görüntülenir.

clip0135

Şekil  : Offline Gelen e-İrsaliye Havuzuna e-İrsaliye Aktarma

İrsaliyeleri Paketten Aktarma Sihirbazı’na paket dosyası eklemek için “Paket Dosyası Ekle” butonuna basılır. Açılan dosya seçim penceresinden aktarılmak istenen .zip uzantılı paket dosya ya da dosyaları seçilir ve “Open” butonuna basılır. Seçilen paket dosyaları gelen irsaliyeleri aktarma sihirbazında ‘Paket Dosya Adı’ ve ‘irsaliye Dosyası’ bilgilerini içerecek şekilde görüntülenir. 

Aktarma işlemini tamamlamak için aktarılacak pakete ait ‘Seçim’ kutucuğu işaretlendikten sonra “İleri” butonuna basılır. Likom e-İrsaliye Yazılımı’na aktarılmak istenen paket dosyasına ait e-irsaliye dosyaları geçerlilik kontrolünden geçirilir.

 

clip0136

Şekil  : Offline Gelen e-İrsaliye Havuzuna e-İrsaliye Aktarma Ekranı

clip0137

Şekil  : Gelen e-İrsaliye Havuzundaki e-İrsaliye

Pakete ait e-irsaliye dosyalarından görüntülenmek istenen e-irsaliye seçilerek “e-İrsaliyeyi Görüntüle” butonu yardımıyla görüntülenebilir. Durumu geçersiz olan gelen irsaliyeler için geçersiz olma nedeni ‘Durumu’ alanında yer alan üç noktaya basılarak görüntülenebilir.

Eğer gönderilen e-İrsaliye şekil/içerik kontrollerinden geçmiş ve içerisindeki Alıcı Vergi Kimlik Numarası ile e- İrsaliye Genel Tanımlar-Firma Bilgileri ekranında belirtilmiş olan firma vergi kimlik numarası aynı ise faturanın durumu ‘Geçerli’ olacaktır

Gelen e-İrsaliye Havuzu’na kaydedilen e-İrsaliye’nin gönderici VKN’si ile veritabanındaki cari VKN’lerinden eşleşen birden fazla kayıt var ise  gelen e-İrsaliye havuzunda ilgili kaydın Cari Kodu ve Cari Adı alanlarında “Bulunamadı” yazması irsaliyelerin Gusto’ya aktarımına engel olmamaktadır. Aktarım işlemi sırasında cari seçili yapılabilir.

 

clip0138

Şekil  : Gelen e-İrsaliye Havuzundaki gönderici VKN’si ile veritabanındaki cari VKN’lerinden eşleşen birden fazla kayıt var ise  Cari Adının Listede ‘Cari Bulunamadı’ Şeklinde Görüntülenmesi

 

clip0139

Şekil  : Gelen e-İrsaliye Görüntüsü

Gelen e-İrsaliyelerin Gusto’ya aktarımı işlemine başlamak için ekranında yer alan “Başlat” butonuna basılır.

Gelen e-İrsaliye’yi gönderenin vergi kimlik numarasına karşılık gelen Gusto ERP’de tanımlı bir alıcı/satıcı kaydının bulunması gerekmektedir. Gelen e- İrsaliye’yi gönderenin vergi kimlik numarasına karşılık gelen bir alıcı/satıcı tanımlanmamış ise aktarım işlemi gereçkleştirilemez.

Ek olarak, gelen e-İrsaliye’nin Gusto’ya aktarım işleminin gerçekleştirilebilmesi için ‘Gelen İrsaliye Şablonları’ ekranı aracılığıyla en az bir gelen şablon tanımı oluşturulmalı ve oluşturulan bu şablon ‘Gelen İrsaliye Şablon Eşlemesi’ ekranında varsayılan şablon tanımı olarak belirtilmelidir.

“Başlat” butonuna basıldıktan sonra e-İrsaliye’yi gönderenin vergi kimlik numarasına karşılık gelen bir alıcı/satıcı Gusto’da tanımlı ise gelen e-İrsaliye bilgilerinin Gusto’daki karşılıklarının belirtileceği ‘Aktarılacak Fatura Önizlemesi’ ekranı görüntülenir.

 

 

clip0140

Şekil  : Daha Önce Yanıt Gönderilen e-İrsaliye’ ye e-İrsaliye üzerinde Yanıt Oluşturulamaz Uyarısı

 

Gelen e-İrsaliye Yanıt Oluşturma İşlemi

Gelen İrsaliye Havuzu’nda e-İrsaliye Yanıtı Oluştur butonuna basıldıktan sonra e-İrsaliye Yanıtı oluşturma ekranı görüntülenecektir.

clip0141

Şekil  : e-İrsaliye Yanıt Oluşturma İşlemi

Başlat butonuna basıldıktan sonra e-İrsaliye Yanıtı’nda yer alacak bilgilerin doldurulacağı ekran görüntülenecektir (Şekil - 98). Bu ekranda yer alan alanlardan

Teslim Alanın Adı Soyadı,

Teslim Edenin Adı Soyadı,

Gerçekleşen Teslim Tarihi,

Gerçekleşen Teslim Zamanı alanlarının doldurulması zorunludur.

Yanıt Satırı Bilgileri’nde ise

Teslim Alınan Miktar,

Eksik Miktar,

Reddedilen Miktar ya da Fazla Teslim Alınan Mal Miktarı alanlarından en az birinin doldurulması gerekmektedir.

Yanıt Satırı Bilgileri sekmesindeki diğer alanlar isteğe bağlı olarak kullanılabilir.

 

clip0142

Şekil  : e-İrsaliye Yanıt Oluşturma İşlemi Detayı

clip0143

Şekil  : e-İrsaliye Yanıt Oluşturma İşlemi Detayı

Gelen İrsaliye Yanıt Detayları ekranında “Bu Bilgilerle e-İrsaliye Yanıtı Oluştur” butonuna basıldıktan sonra e-İrsaliye Yanıtı Oluşturma İşlemleri ekranında durum Oluşturuldu olarak (Şekil-100), Yanıt verilen gelen e-İrsaliye’nin durumu Yanıt Oluşturuldu olarak güncellenecektir. Oluşturulan e-İrsaliye Yanıtı, Gönderilecek e-İrsaliye Yanıtı Listesi’nden görüntülenebilir.

clip0144

Şekil  : e-İrsaliye Yanıt Oluşturma İşlemi Yapıldığındaki Görüntüsü

 

 

clip0145

Şekil  : Gönderilecek E-İrsaliye Yanıt Listesi

 

Gelen e-İrsaliye Yanıtı Listesi

 

Bu listede, gönderilen e-İrsaliye listesinde yer alan e-İrsaliyelere alıcı tarafından gönderilen e-İrsaliye yanıtı belgeleri sorgulanıp kaydedilebilir.

Gönderilen e-İrsaliye’ye gelen e-İrsaliye Yanıtı havuza kaydedilirken otomatik olarak gönderilen e-İrsaliye ile ilişkilendirilir ve Gönderilen e-İrsaliye’nin durumu da otomatik olarak “Yanıt İrsaliyesi Alındı” olarak güncellenir.

clip0146

Şekil  : Gelen e-İrsaliye Yanıt Listesi

clip0147

Şekil  : Gelen e-İrsaliye Numarası e-İrsaliye Yanıt Numarası

clip0148

Şekil  : Gönderilen e-İrsaliye Durumu

 

Gönderilen e-İrsaliye’ye karşılık gelen e-İrsaliye Yanıtının görüntüsü aşağıdaki gibidir.

clip0149

Şekil  : Gönderilen e-İrsaliye Yanıtı Görüntüsü