Gelen Faturalar

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom e-Fatura > Likom e-Fatura Yazılımı Kullanımı (Offline) > Likom e-Fatura Modülü e-Fatura İşlemleri >

Gelen Faturalar

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

“Gelen Faturalar” bölümünde yer alan işlemler gelmiş olan e-faturalara ait işlemleri kapsamaktadır. “Gelen Fatura Havuzu” ve “Aktarılan Faturalar” gelen e-Fatura işlemlerini oluşturmaktadır.

fatclip0094

 

tog_minusGelen Fatura Havuzu

Gelen Fatura Havuzu ekranına aktarılacak olan faturaların “Gelen Faturaları Paketten Aktar” butonuna basılarak Likom e-Fatura Yazılımı’na yüklenmesi (paketten aktarılması) gerekmektedir.

 

fatclip0095

Gusto’ya Aktar” butonuna basılarak gelen fatura havuzunda yer alan e-faturalar Likom Gusto ERP yazılımına aktarılabilir.

Gelen Faturaları Paketten Aktar” butonuna basıldıktan sonra gelen faturaları paketten aktarma sihirbazı görüntülenir.

clip1665

Faturaları Paketten Aktarma Sihirbazı’na paket dosyası eklemek için “Paket Dosyası Ekle” butonuna basılır. Açılan dosya seçim penceresinden aktarılmak istenen .zip uzantılı paket dosya ya da dosyaları seçilir ve “Open” butonuna basılır. Seçilen paket dosyaları gelen faturaları aktarma sihirbazında ‘Paket Dosya Adı’ ve ‘Fatura Dosyası’ bilgilerini içerecek şekilde görüntülenir. Aktarma işlemini tamamlamak için aktarılacak pakete ait ‘Seçim’ kutucuğu işaretlendikten sonra “İleri” butonuna basılır. Likom e-Fatura Yazılımı’na aktarılmak istenen paket dosyasına ait e-fatura dosyaları geçerlilik kontrolünden geçirilir ve kontrol sonuçları aşağıdaki gibi görüntülenir.

fatclip0097

 

Pakete ait e-fatura dosyalarından görüntülenmek istenen e-fatura seçilerek “e-Faturayı Görüntüle” butonu yardımıyla görüntülenebilir. Durumu geçersiz olan gelen faturalar için geçersiz olma nedeni ‘Durumu’ alanında yer alan üç noktaya basılarak görüntülenebilir.

 

Eğer gönderilen e-Fatura şekil/içerik kontrollerinden geçmiş ve içerisindeki Alıcı Vergi Kimlik Numarası ile e-Fatura Genel Tanımlar-Firma Bilgileri ekranında belirtilmiş olan firma vergi kimlik numarası aynı ise faturanın durumu ‘Geçerli’ olacaktır.

clip1359gelenhavuz1

Pakette bulunan e-fatura dosyalarının ‘Gelen Fatura Havuzu’na aktarma işlemini tamamlamak için ise aktarılmak istenilen faturaya ait seçim kutucuğu işaretlendikten sonra “İleri” butonuna basılır. Daha sonra görüntülenen ekranda yer alan “Bitir” butonuna basılarak gelen faturayı havuza aktarma işlemi tamamlanır.

clip1359gelenhavuz2

Aktarımı tamamlanan gelen e-Fatura ‘Gelen Fatura Havuzu’ listesinde görüntülenir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Gelen Fatura Havuzu’na aktarılan e-Fatura’yı Gusto’ya aktarmak için ise ilgili faturaya ait ‘Seçim’ kutucuğu işaretlendikten sonra ‘Seçilen Fatura İşlemleri’ alanında yer alan “Gusto’ya Aktar” butonuna basılır ve ‘Gelen e-Faturaların Gusto’ya Aktarımı’ ekranı görüntülenir.

clip1359gelenhavuz4

Gelen e-Faturaların Gusto’ya aktarımı işlemine başlamak için ekranında yer alan “Başlat” butonuna basılır.

 

Gelen e-Fatura’yı gönderenin vergi kimlik numarasına karşılık gelen Gusto ERP’de tanımlı bir alıcı/satıcı kaydının bulunması gerekmektedir. Gelen e-Fatura’yı gönderenin vergi kimlik numarasına karşılık gelen bir alıcı/satıcı tanımlanmamış ise aktarım işlemi gereçkleştirilemez. Ek olarak, gelen e-Fatura’nın Gusto’ya aktarım işleminin gerçekleştirilebilmesi için ‘Gelen Fatura Şablonları’ ekranı aracılığıyla en az bir gelen şablon tanımı oluşturulmalı ve oluşturulan bu şablon 'Gelen Fatura Şablon Eşlemesi’ ekranında varsayılan şablon tanımı olarak belirtilmelidir.

 

“Başlat” butonuna basıldıktan sonra e-Fatura’yı gönderenin vergi kimlik numarasına karşılık gelen bir alıcı/satıcı Gusto’da tanımlı ise gelen e-Fatura bilgilerinin Gusto’daki karşılıklarının belirtileceği ‘Aktarılacak Fatura Önizlemesi’ ekranı görüntülenir.

clip1359gelenhavuz5

 

Aktarılacak Fatura Önizlemesi ekranında yer alan alanlar ve bu alanlara ait detaylı açıklamalar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Fatura Serisi

 

İrsaliye Türü                               (Bu alanlara ait verilen tanımlanmış olan 'Gelen Fatura Şablonun'da belirtilen verilerdir. Gelen Fatura'nın serisi,

                                                                  hangi irsaliye türü ve serisi kullanılarak aktarılacağının belirlendiği alandır. Gerekli görüldüğü taktirde değiştirilebilir.)

İrsaliye Serisi

 

Gönderen: Gelen e-Fatura’daki gönderenin vergi kimlik numarası ile Gusto’daki alıcı/satıcı kartlarında bu vergi kimlik numarasına sahip carilerin listelendiği ve seçilebildiği alandır.

 

E-Fatura No: Bu alanda gelen e-Fatura’nın tekil numarası görüntülenir ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

 

Referans No: Gelen e-Fatura’nın Gusto’ya aktarıldığında Gusto’daki faturanın ‘Referans No’ alanında görünmesi istenilen bir değer var ise bu alanda belirtilmelidir.

 

Fatura Satırları: Gelen e-Fatura’da bulunan fatura satırlarının Mal/Hizmet, Miktar,Birim Fiyat, İskonto Oranı, İskonto Tutarı, KDV Oranı, KDV Tutarı, Mal/Hizmet Tutarı detayları ile listelendiği tablodur.

 

Tüm Satırlar İçin Varsayılan Depo Kodu: Bu alandan bir depo seçimi yapıldığı takdirde aktarım sırasında, aktarılacak olan gelen e-Fatura’ya ait tüm fatura satırları için, seçilen bu depo üzerinden mal/hizmet giriş/çıkış hareketleri gerçekleştirilir.

 

Seçilen Satırın Aktarımda Kullanılacak Mal/Hizmet Detayları

 

Bu sekmenin solunda gelen e-Fatura’ya ait seçili satırın detayları görüntülenir.

 

Karşılık Mal/Hizmet Kodu Adı: Gelen e-Fatura’ya ait seçili fatura satırındaki mal/hizmet değerine Gusto’da karşılık gelen mal/hizmet kodu adı belirtilmelidir.

 

Depo Kodu: Karşılık gelen mal/hizmet kodu alanında belirtilen mal/hizmet girişinin/çıkışının hangi depodan yapılacaği bu alanda belirtilmelidir.

 

Miktarlar:

 

Kaçıncı Birim: Seçili mal/hizmet’in kaçıncı birimi ile ilgili ne kadarlık bir işlem yapılacağı bu alanda belirtilmelidir.

Gelen Miktar: Seçili e-Fatura satırında belirtilen miktardır, değiştirilemez.

Evrensel Birim: Seçili e-Fatura satırında belirtilen miktara ait evrensel kodun belirtildiği alandır, değiştirilemez.

 

Satır Açıklaması: Gusto’ya aktarılacak olan fatura satırına eklenmek istenen bir açıklama var ise bu alanda belirtilemelidir.

 

e-Fatura’yı Aç: Gusto’ya aktarılacak olan gelen e-Fatura bu buton yardımı ile görüntülenebilir.

 

Bundan Sonraki Aktarımlarda da Kullanılmak Üzere Kullanılan Mal/Hizmet Eşlemelerini Kaydet: Gerçekleştirilmekte olan aktarım sırasında gelen e-Fatura satırındaki mal/hizmete Gusto’da karşılık gelen mal/hizmet kodunun daha sonraki aktarımlarda da kullanılmasını sağlamak üzere yapılan eşlemenin kaydedilmesi için bu seçenek işaretlenmelidir.

 

Gelen faturaya ait her fatura satırı için gerekli alanlar eşlendikten sonra ekranın sağ alt köşesinde yer alan “Aktar” butonuna basılarak aktarma işlemi ile ilgili eşlemeler tamamlanmış olur ve aktarımların tamamlandığına dair bir bilgilendirme mesajı görüntülenir. Buna ek olarak ‘Gelen e-Faturaların Gusto’ya Aktarımı’ ekranında gelen e-Fatura’nın Gusto’ya aktarıldıktan sonra oluşmuş olan fatura ile bilgiler görüntülenir.

clip1359gelenhavuz7

Gusto’ya aktarımı tamamlanan gelen e-Fatura görüntülenmek istenir ise “Aktarılan Faturalar Listesine Git” butonuna basılarak aktarımı tamamlanmış olan e-Fatura’lar görüntülenebilir.

clip1359gelenhavuz8

 

 

tog_minusAktarılan Faturalar

Aktarılan Faturalar ekranında gelen paketler üzerinden sisteme aktarılmış ve ardından Likom Gusto ERP’ye aktarılmış olan faturalar listelenmektedir.

clip1666

e-Faturayı Aç” butonuna basılarak seçili e-fatura görüntülenebilir.