Gelişmiş Mesaj

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom Gusto Olay Yönetimi > Örnekler >

Gelişmiş Mesaj

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Örneğimizdeki amaç BPM de kullanıcı bir faaliyet oluşturduğunda oluşturan kullanıcı ve kullanıcının yöneticilerini oluşturulan bu faaliyetten haberdar etmektir. E-posta içerisinde:

Faaliyet Bilgileri,

o

Oluşan faaliyet türünün başlık kartı varsa başlık kartı bilgileri,

o

Başlık kartının kullanıldığı diğer faaliyetlerin listesi,

Oluşturan kullanıcının yetki grupları listesi.

maddelerinin olmasını sağlayacağız.

Yeni bir olay tanımı yaratıp kontrol zamanını "Peryodik - 5 dakika arayla" olarak düzenleyip koşul tanımına geçiyoruz.

 

tog_minus Koşul Tanımı

 

Koşul tanıamında, basit bir şekilde indekslenmiş faaliyet rowid değerinden büyük row id değerine sahip faaliyetler çekilecektir. Hazırlanan sorguda faaliyet tablosu (EPMFaaliyet) ile faaliyet türlerinin tablosu (EPMFaaliyetTuru) join edilmektedir.  E/R diagramı aşağıda verilmiştir.

 

select top * from EPMFaaliyet left outer join EPMFaaliyetTuru

on PFAALIYETTURU=EPMFAALIYETTURU_ROWID where EPMFAALIYET_ROWID>EPMFAALIYET_ROWID}

 

BPM tabloları arasındaki ilişki

BPM tabloları arasındaki ilişki

Oluşturduğumuz koşul parametrelerinden EPMFaaliyetTuru.SKISAADI parametresini "Faaliyet Türü " gösterim adıyla,

EPMFaaliyet.Konu parametresini "Konu" gösterim adıyla mesajda görünür olarak işaretliyoruz.

"Yeni Faaliyet" koşulu

"Yeni Faaliyet" koşulu

 

tog_minusE-posta Eylem Tanımı

 

Olay tanımı sihirbazında koşul sağlandığında yapılacaklar sayfasında yeni bir e-posta eylemi oluşturuyoruz. E-postanın tipini Olay Yönetimi Standart Şablonları olarak işaretleyip genel özellikler sayfasında html stilini istediğimiz şekilde düzenliyoruz. Oluşan her kaynak satırı için ayrı e-posta gönder seçeneğini de işaretliyoruz. Örneğimizde dizilim dikey olarak işaretlenmiştir.

E-posta alıcıları BPM faaliyetini oluşturan kişiler ve yöneticiler olacağından dinamik e-posta alıcılarını kullanmamız gerekecektir. ilk olarak yöneticilerin alıcı olarak(tercihen CC olmalı ) belirlendiği bir e-posta gönderim şablonu oluşturulmalıdır. Dinamik e-posta sorgusu BPM kullanıcı tablosundan (EPMKULLANICI) faaliyeti oluşturan kullanıcının e-posta adresini alacak şekilde düzenlenmelidir.

 

select EMAIL from EPMKULLANICI where EPMKULLANICI_ROWID={PKULLANICI}

 

Gelişmiş mesajlar sayfasında daha önce amaç olarak belirttiğimiz "Oluşan faaliyet türünün başlık kartı varsa başlık kartı bilgileri" maddesini gerçekleştirmek için BPM Kart türünden gelişmiş mesaj ekleyip Kart RowId değerini kaynak satırlarından PMUSTERI olarak belirtiyoruz.

"Başlık kartının kullanıldığı diğer faaliyetlerin listesi"  maddesini gerçekleştirmek için SQL Cümlesi türünden gelişmiş mesaj eklenecektir. Bu mesajı BPM Kart türünden oluşturduğumuz mesajın alt mesajı yapacağız. İstenirse BPM Kart türü ile aynı seviyede de oluşturulabilir.

 

Gelişmiş mesajın sorgusu

 

select EPMFaalIyet_ROWID,KONU, UZUNADI  ADI from EPMFaaliyet left outer join

EPMKULLANICI on PKULLANICI=EPMKULLANICI_ROWID where PMUSTERI={PMUSTERI} and EPMFAALIYET_ROWID!={EPMFAALIYET_ROWID}

 

şeklinde olacaktır. E-postada görmek istenen alanların Mesajda Göster seçeneği işaretlenerek(örneğimizde KONU ve UZUNADI) gösterim adları belirtilir.

Tanımlanan olayın çalışması sonucu oluşmuş örnek bir e-posta tanımı aşağıdaki gibidir.

Yeni Faaliyet Olay Tanımı Sonucu

Yeni Faaliyet Olay Tanımı Sonucu