Gelişmiş Mesajlar

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom Gusto Olay Yönetimi > Arayüz ve Tanımlar > Olay Tanımları > Eylem Tanımları > E-Posta Eylemi >

Gelişmiş Mesajlar

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

E-posta tipi "Likom Standartları" olarak belirlendiğinde e-posta içeriğine gelişmiş mesaj eklenebilmektedir. Üç tip gelişmiş mesaj  bulunmaktadır. Bunlar:

SQL Cümlesi

BPM Faaliyeti

BPM Kartı

 

Gelişmiş mesaj eklemek için Ekle düğmesine basılmalıdır.  Mesaj başlığı alanına  tanıma vermek istenen isim yazılabilir. Eğer istenirse Mesaj Başlığı e-posta da görünür yapılabilir.

 

Gelişmiş Mesaj Ekleme

Gelişmiş Mesaj Ekleme

 

Ekle düğmesine basıp yeni gelişmiş mesaj ekledikten sonra tanım yapmak için Aç düğmesine tıklanmalıdır.Ekran seçilen gelişmiş mesaj türüne göre şekillenmektedir.

 

tog_minusSQL Cümlesi

 

SQL Cümlesi gelişmiş mesajında kaynak satırı verilerini de kullanabilen bir SQL sorgusunun sonuç satırları e-postaya detay olarak eklenebilmektedir. Tanım ekranı ve çalışma şekli koşul tanımına oldukça benzemektedir.

SQL Cümlesi için Gelişmiş Mesaj Tanımı ekranı şekildeki gibidir.  Gelişmiş mesaj türü SQL Cümlesi olduğundan  ekranda SQL Cümlesi tanımı için gerekli kontroller gözükmektedir.

Gelişmş Eylem Tanımı Ekranı

Gelişmiş Eylem Tanımı Ekranı

Ekran Kontrolleri

Kontrol

Açıklama

Mesaj Kaynağı

Türü

Gelişmiş mesaj türü seçimidir.

Koşul

Kaynak satır için gelişmiş mesaj oluşturup oluşturulmayacağının belirlenebileceği koşuldur. Eğer tanım Gelişmiş Mesaj tanımının alt mesajı ise bir üst mesajın satırları için koşul yazılabilir.

SQL Cümlesi

Koşulacak SQL sorgusunun girildiği alandır.

SQL Editörü Aç

SQL sorgusu içerisinde kaynak satırı değerleri kullanılabilir. Eğer gelişmiş mesaj tanımı başka bir gelişmiş mesajın alt mesajı ise üst gelişmiş mesajın alanlarının listelendiği SQL editörünü açar.

Mesaj İçeriği

Mesaj Başlığı

E-postada mesajın başlığını belirtir.

Görünmesin

Mesaj başlığının görünmemesi için seçilmelidir.

HTML Format

Mesajın HTML stilinin belirlendiği ekran açılır.

Alanları Getir

SQL sorgusu çalıştırılarak oluşan alanlar listelenir.

Alt Mesajlar

Gelişmiş mesaj tanımına ait alt mesajlar listesidir.

 

SQL Editörü

SQL Editörü

tog_minusHTML Format

 

Gelişmiş mesajın stil bilgileri bu ekranda belirlenmektedir. Mesajın başlık stili, tek ve çift sıra numaralı satırların stilleri belirlenebilir.

Gelişmiş mesaj stil tanımı

Gelişmiş mesaj stil tanımı

 

tog_minusBPM Faaliyeti

 

BPM Faaliyeti gelişmiş mesajı ile faaliyetin detayları e-postaya mesaj olarak eklenebilir. Bunun için tür olarak BPM Faaliyeti seçilir. Gelen ekranda Koşuldaki Faaliyet ID Alanı seçimi yapılmalıdır. Kaynak satırı parametreleri bu kontrole yüklenecektir. Parametrelerden Faaliyet Row Id değerine denk gelen alan seçilmelidir.

 

BPM Faaliyeti gelişmiş mesajı tanımlama

BPM Faaliyeti gelişmiş mesajı tanımlama

 

tog_minusBPM Kart

 

BPM Kart gelişmiş mesajı ile BPM kartının detayları e-postaya mesaj olarak eklenebilir. Bunun için tür olarak BPM Kart seçilir. Gelen ekranda Koşuldaki Kart ID Alanı seçimi yapılmalıdır. Kaynak satırı parametreleri bu kontrole yüklenecektir. Parametrelerden Kart Row Id değerine denk gelen alan seçilmelidir.

 

BPM Kart gelişmiş mesajı tanımlama

BPM Kart gelişmiş mesajı tanımlama

 

Gelişmiş mesaj örneğini incelemk için tıklayınız.

 

tipbulb BPM Faaliyet ve Kart Row ID leri

Bu değerler BPM Faaliyet/Kart girdileri için benzersiz tam sayı değerleridir. Bu alanlar BPM Faaliyet için Gusto.EPMFaaliyet.EPMFAALIYET_ROWID,

Kart için

Gusto.EPMKart.EPMKART_ROWID dir.