Gönderilemeyen E-postalar

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom Gusto Olay Yönetimi > Arayüz ve Tanımlar > Olay Tanımları > Eylem Tanımları > E-Posta Eylemi >

Gönderilemeyen E-postalar

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

E-postalar hatalı SMTP ayarlarından, SMTP sunucusunun cevap vermemesinden veya herhangi başka bir sebepten dolayı oluşturulmuş bir e-posta gönderilirken hata oluşursa Olay Yönetimi olay çalışmasında hata olduştuğundan dolayı koşul tanımında belirtilmiş indeksleri güncellemez. İndeksler güncellenmediğinden bir sonraki olay çalışmasında tekrar aynı hata oluşabilir. Bu durumda daha sonraki olay çalışmalarında da aynı sorun oluşacağından program kısır bir döngüye girer.

 

Bu durumdan kurtulmak için hata oluştuğunda da indekslerin güncellenmesi gerekmektedir.  Bu çözümün eksik tarafı da gönderilemeyen e-postaların kaybolmasıdır.  E-posta tanımındaki Gönderilemeyen E-postalar özelliği bu çözümü eksiksiz bir şekilde sunmaktadır.

 

Sayfada Gönderilemeyen e-postaları Kaydet seçeneği işaretlenerek e-posta gönderiminde hata olduğunda gönderilemeyen e-postanın kaydı sağlanabilir. Seçenek aktifken koşulun indeksleri güncellenir.

Gönderilemeyen e-postaları tekrar gönder seçeneği ile gönderilemeyen e-postalar bir sonraki olay çalışmasında tekrar gönderilmeye çalışır.  Bu işlemi gönderim başarılı olmadıkça Deneme Sayısı kontrolünde belirtilen sayı kadar tekrarlar. Deneme sayısı belirtilene ulaşınca deneme işlemi kesilir.

 

 

Gönderilemeyen E-postalar Tanımı

Gönderilemeyen E-postalar Tanımı

 

Gönderilemeyen e-postalar Arayüzde bulunanGönderilemeyen E-postalar ekranından takip edilir.

 

tipbulb Gönderilemeyen e-postalar

Eğer Gönderilemeyen e-postaların kaydı aktif değilse ve e-posta gönderiminde bir hata ile karşılaşılırsa koşul tanımındaki indeksler güncellenecektir.