Genel Tanımları

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom e-Fatura > Likom e-Fatura Yazılımı Kullanımı (Offline) > Likom e-Fatura Modülü Genel Tanımları >

Genel Tanımları

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

“Genel Tanımları” bölümünde yer alan tanımlamalar genel e-Fatura tanımlarını kapsamaktadır. “Genel Tanımlar” ve “Firma Bilgiler” e-Fatura genel tanımlarını oluşturmaktadır.

 

fatclip0018

 

tog_minusGenel Tanımlar

Genel Tanımlar, “Dizin Tanımları” ve “Mali Mühür Tanımları” tanımlamalarının yapılacağı ekran olup, gönderilecek olan e-fatura zarflarının kaydedileceği ve gelen e-Fatura zarflarının okunacağı dizinlerin belirtilmesi gerekmektedir. Mali Mühür Tanımları sekmesi aracılığıyla sahip olunan lisans sayısı kadar firma için mali mühür tanımı yapılabilmektedir.

 

clip1359fatgt

 

Mali Mühür Tanımları:

 

‘Mali Mühür Tanımları’ grubu altında bulunan ‘Sertifika Sahibi Bilgileri’ grubu altındaki ‘Genel Bilgiler’ ve ‘Adres Bilgileri’ alt grupları içerisindeki seçeneklere ait detaylar aşağıda listelenmiştir.

Lisans sayınız kadar firma için mali mühür tanımı yapabilirsiniz. Her lisansınız için ‘Mali Mühür Tanımları’ ekranında ‘Firma 1’, ‘Firma 2’ şeklinde sekme görüntülenecektir. Her firma sekmesinde ‘İlişkili Firma’, ‘Mali Mühür Tanım Adı’ ve ‘Mali Mühür Sertifika Dosyası’ alanlarının geçerli bilgilerle doldurulması ve lisans aktivasyonunun muhakkak yapılması gerekmektedir.

     

‘Mali Mühür Tanımları’ sekmesinde bulunan zorunlu alanlar doldurulduktan sonra “Lisans Aktivasyonu Yapılmadı. Aktivasyon için Tıklayınız.” yazan butona basılarak lisans aktivasyonu yapılmalıdır.

Lisans aktivasyonunun tamamlanabilmesi için aşağıda ki resimde  görüntülenen boş alana Evet İstiyorum yazıldıktan sonra “Lisans Aktivasyonunu Tamamla” butonuna basılmalıdır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Aktivasyon işlemi başarılı olmuş ise aktivasyon işleminin başarılı olduğuna dair aşağıda ki uyarı mesajı görüntülenecektir .

clip1359

Aktivasyon işlemi başarı ile tamamlandıktan sonra Mali Mühür Tanımları sekmesinde yer alan buton üzerinde bulunan yazıların rengi yeşil olacak ve aktivasyonu yapılan vergi kimlik numarası “Lisans Aktivasyonu Yapıldı. Vergikimlik No: 12345678914” şeklinde belirtilecektir.

   

Lisans Aktivasyonu yapıldıktan sonra Vergi Kimlik Numarası değiştirelemeyeceği için aktive edilecek olan vergi kimlik numarasının doğru olduğuna dikkat edilmesi gerekmektedir. Aktive edilen vergi kimlik numarası değiştirilmek istenir ise yazılım buna izin vermeyecektir ve aşağıdaki uyarı mesajı görüntülenecektir.

likomefaturavergi

 

‘İlişkili Firma’: Likom Gusto’da tanımlanmış olan firmalardan hangisi için mali mühür tanımı yapılacak ise o firma bu alanda belirtilmelidir.

‘Mali Mühür Tanım Adı’: Seçili Mali Mühür tanımına verilecek isim bu alanda belirtilmelidir.

‘Mali Mühür Kullanım Yöntemi’: İmzalama işlemi sırasında seçili mali mührün hangi yöntem ile kullanılarak imzalama işleminin gerçekleştirileceği seçilmelidir.

 

‘Bilgisayara Yüklenen Sertifika Dosyası İle’: Bu seçenek işaretlenmiş ise imzalama işlemi sırasında kullanılacak olan mali mühür sertifika dosyasının ‘Mali Mühür Sertifika Dosyası’ alanında belirtilmesi gerekmektedir.

 

 

‘Mali Mühür Sertifika Dosyası’: Seçilmiş olan firma ile mali mühre ait hangi sertifika dosyasının kullanılacağı bu alanda belirtilmelidir.

 

NOT: Bilgisayara yüklenmiş olan iki adet sertifika dosyasından “XXXXXXXXXXSIGN0.cer” adlı dosya digital imza sertifikasıdır. Kullanılacak sertifika seçimi yapılır iken bu digital imza sertifikasının seçildiğinden emin olunmalıdır. Aksi takdirde imzalanan e-Fatura doğrulanamayacaktır.

 

Mali mühre ait sertifika dosyasının bilgisayara aktarımı ile ilgili detaylı bilgiye “Sertifika Dosyalarını Bilgisayara Aktarma Kılavuzu - Likom Yazılım.pdf” adlı dokümandan ulaşabilirsiniz.

 

‘Sertifikayı İçeren Akıllı Kart Üzerinden’:

 

Bu seçenek işaretlenmiş ise akıllı karta ait PKCS#11 kriptografi standardı ile uyumlu kütüphanenin bulunduğu dizinin ‘Akıllı Kart PK#11 Sürücü DLL Dosyası (akisp11.dll)’ adlı alanda belirtilmesi gerekmektedir. Akıllı karta ait PKCS#11 kriptografi standardı ile uyumlu kütüphanenin dizini belirtiledikten sonra kullanılacak sertifika seçiminin yapılması gerekmektedir.

 

Kullanılacak sertifika seçim işlemine başlanmadan önce mali mührünüzün bilgisayarınıza takılı olduğundan ve çalışır durumda olduğundan emin olunuz.

 

NOT: Akıllı kart izleme aracında görüntülenen sertifikalardan “XXXXXXXXXXSIGN0” adlı sertifika digital imza sertifikasıdır ve seri no bilgisi dikkate alınarak, kullanılacak sertifika seçimi yapılır iken bu digital imza sertifikasının seçildiğinden emin olunmalıdır. Aksi takdirde imzalanan e-Fatura doğrulanamayacaktır.

Örneklendirmek gerekir ise imzalama sertifikasına ait seri no 00d1104a06f00c1 ise Mali Mühür Tanımları ekranında yer alan ‘Kullanılacak Sertifika’ alanında da bu seri numarasının görüntülendiğinden emin olunması gerekmektedir.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Kullanılacak sertifika seçimi de tamamlandıktan sonra ‘Akıllı Kart PIN Kodu’ alanından, akıllı kartınıza ait şifrenizin her kullanımda mı sorulacağını, yalnızca ilk kullanımda mı sorulacağını ya da kaydedilip keydedilmeyeceğini belirleyebilirsiniz.

 

Şekil-20: Mali Mühür Kullanım Yöntemi Olarak Sertifikayı İçeren Akıllı Kart Üzerinden Seçimi

 

Akıllı Kart PK#11 Sürücü DLL Dosyası (akisp11.dll)’: Bu alanda kullanmakta olduğunuz akıllı karta ait PKCS#11 kriptografi standardı ile uyumlu olan kütüphanenin bulunduğu dizini belirtmeniz gerekmektedir. Sertifika ve kütüphane seçimi yapılmadan önce akıllı karta ait sürücüler bilgisayara düzgün bir şekilde yüklenildiğinden ve sertifika dosyalarının sisteme yüklenildiğinden emin olunmalıdır.

 

KamuSM aracılığıyla temin edilebilecek olan akıllı kartlar ve bu akıllı kartlara karşılık gelen kütüphane isimleri Tablo-1’de incelemenize sunulmuştur.

 

Akıllı Kart

İşletim Sistemi

Kütüphane Dosyasının Bulunacağı Dizin

PKCS#11 Standardı ile Uyumlu Kütüphane Dosyası Adı

AKİS Akıllı Kart

32-bit

C:\Windows\System32

akisp11.dll

AKİS Akıllı Kart

64-bit

C:\Windows\SysWOW64

akisp11.dll

Gemplus Akıllı Kart

32-bit

C:\Windows\System32

gclib.dll (yeni versiyon)

pk2priv.dll (eski versiyon)

Gemplus Akıllı Kart

64-bit

C:\Windows\SysWOW64

gclib.dll (yeni versiyon)

pk2priv.dll (eski versiyon)

 

Tablo -1: KamuSM Aracılığıyla Temin Edilebilen Akıllı Kartlar ve PKCS#11 Standardı ile Uyumlu Kütüphane Dosyalarının Listesi

 

‘Kullanılacak Sertifika’: İmzalama işlemi sırasında kullanılacak olan sertifika dosyası bu alanda belirtilmelidir. Sertifika seçimi yapmak için ‘Kullanılacak Sertifika’ alanının sağında bulunan “Sertifika Seçimi” butonuna basılmalıdır. “Sertifika Seçimi” butonuna basıldığında akıllı kartınıza erişim sağlayabilmek amacı ile öncelikle kartınızın şifresini belirtmeniz istenecektir.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Akıllı kartın şifresi belirtilip ardından “Tamam” butonuna basıldığı takdirde kartınıza yüklenmiş olan sertifikalar listelenir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Listelenen sertifikalar arasından imzalama işlemi sırasında kullanılmak istenen sertifika seçimi yapıldıktan sonra “Tamam” butonuna basılır ve ‘Kullanılacak Sertifika’ seçimi tanımı yapılmış olur.

 

‘Akıllı Kart PIN Kodu’: Akıllı karta ait PIN Kodu’nun imzalama işlemi sırasında hangi sıklıkta sorulacağının belirlendiği alandır. Şifre sisteme kaydedilmek ve imzalama işlemleri sırasında şifre belirtilmek istenmiyor ise ‘Kaydedilsin’ seçeneği işaretlenerek ‘PIN Kodu’ alanında akıllı kartın şifresinin belirtilmesi gerekmektedir.

 

‘Firma Bilgileri İle Aynı’: Likom Gusto’da tanımlanmış olan firma bilgilerinin aynılarının ‘Sertifika Sahibi Bilgileri’ sekmesinde de kullanılması isteniyor ise bu seçenek işaretlenmelidir.

 

 

 

A_info_128

En az bir firma için Mali Mühür Tanımı ve e-Fatura Lisans Aktivasyonu yapılmalıdır. E-Fatura Lisans Aktivasyonu yapılmadığı takdirde Likom e-Fatura Yazılımı ‘Genel Tanımlar’ sekmesinde bir işlem yapılmak istendiğinde firmaya ait Mali Mühür Tanımı ve e-Fatura Lisans Aktivasyonu yapılmadan sistemin kullanılamayacağı konusunda kullanıcı uyarılacaktır

clip1359fatgt1

 

 

Lisanslı Ek Firma Sayısı’: Likom e-Fatura Yazılımı Lisansı yanında aynı VKN/TCKN’ye sahip firmalar için ek firma lisansı satın alınmış ise ilgili ek firma lisans sayısı bu alanda görüntülenmektedir. Likom e-Fatura Yazılımı Lisansı kullanılarak her mühür tanımı yalnızca bir firma ile ilişkilendirilebilirken, ek firma lisansı sayesinde bir mühür tanımı ek firma lisans sayısı kadar firma ile ilişkilendirilebilir.

 

Kullanılan Ek Firma Sayısı’: Satın alınan ek firma lisanslarından kaç adetinin kullanıldığı bu alanda görüntülenmektedir. Bir mühür tanımı ile ek bir firma ilişkilendirilmek istendiğinde Şekil-23’te koyu yeşil ile işaretlenmiş alanda yer alan ‘İlişkili Firma’ seçimi yapıldıktan sonra “Ekle” butonuna basılmalıdır.

 

Kullanılabilir Ek Firma Sayısı’: Kaç adet kullanılabilir ek firma lisansı kaldığı bu alanda görüntülenmektedir.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Gönderilecek Fatura Paketlerinin Kaydedileceği Ana Dizin’i ve Gelen e-Fatura Paketlerinin Kaydedilmesi Beklenen Dizin’i tanımlamak için ilgili alanların yanında bulunan gösterim amaçlı işaretlenmiş olan üç noktalara tıklanmalıdır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Üç noktaya tıklandıktan sonra dizin seçiminin yapılacağı pencere görüntülenilir.

clip1359fatgt3

Dizin Tanımları:

 

‘Dizin Tanımları’ grubu altında bulunan ‘Gönderilecek e-Fatura Paketleri İçin’ ve ‘Gelen e-Fatura Paketleri İçin’ alt grupları içerisindeki seçeneklere ait detaylar aşağıda listelenmiştir.

 

Gönderilecek e-Fatura Paketleri İçin;

 

Paketler Kaydedilirken, Her Gün İçin Ayrı Bir Dizin Oluşturulsun’:

Paketlenen e-Fatura dosyalarına ait paketlerin gün bazlı olarak takip edilmesi isteniyor ise bu seçenek işaretlenmelidir. Bu seçenek işaretlendiği takdirde aynı gün içerisinde oluşturulan paketler, gönderilecek e-Faturaların kaydedileceği ana dizin altında günlük olarak oluşturulan klasöre kaydedilir.

 

Faturalar Paketlenirken, Otomatik Olarak Tanımlanan Dizine Kaydedilsin’:

e-Fatura dosyaları paketlendikten sonra otomatik olarak ‘Gönderilecek e-Fatura Paketlerinin Kaydedileceği Ana Dizin’e kaydedilir. Bu seçenek işaretlenmez ise e-Faturaların paketlenmesi sırasında paket bazlı kaydedilecek dizin seçimi yapılabilir.

 

‘G.İ.B. Portalına Yüklendi Olarak İşaretlenen Paketler, Aşağıdaki Dizine Kaydedilsin’:

Durumu ‘G.İ.B. Portalına Yüklendi’ olarak güncellenen e-Fatura paketleri otomatik olarak ‘Yüklenen Paketlerin Taşınacağı Dizin’e kaydedilir.

 

Gelen e-Fatura Paketleri İçin;

 

‘Gelen e-Fatura Paketi Aktarıldığında Aşağıdaki Dizine Taşınsın’:

Gelen e-Fatura paketlerinin Likom Gusto’ya aktarıldıktan sonra başka bir dizine taşınması isteniyor ise bu seçenek işaretlenmeli ve ‘Aktarılan Paketlerin Taşınacağı Dizin’ belirtilmelidir.

 

Seçilmiş olan dizinleri görüntülemek için ise “Dizini Aç” butonuna basmak yeterli olacaktır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

tog_minusFirma Bilgileri

Oluşturulacak olan e-faturalarda yer alacak firmaya ait bilgilerin tanımlaması “Firma Bilgileri” ekranı aracılığıyla yapılır.

Genel Bilgiler sekmesi altında ‘Türü’,’Ünvanı’, ‘Vergi Numarası’ ve ‘Vergi Dairesi’ alanları bulunmaktadır. Türü ‘Kurum’ olan firmaların ‘Ünvanı’ adlı alana kurum unvanlarını şirket türünü de belirtecek şekilde (A.Ş, LTD.ŞTİ, KOOP.) yazmaları gerekmektedir. Genel Bilgiler başlığı altında yer alan alanlardan ‘Ünvanı’ ve seçimi yapılan türe göre ‘T.C. No’ ve ‘Vergi Numarası’ alanlarının doldurulması zorunludur. Adres Bilgileri sekmesi altında yer alan alanlardan ise ‘Şehir’ ve ‘Ülke’ alanlarının doldurulması zorunludur.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Eğer tanımı yapılacak olan firma şahsa ait ise “Türü” alanından tür seçimi yapılırken ‘Şahıs’ seçeneği işaretlenmelidir. Şahıs seçimi yapıldığı takdirde T.C. Kimlik No, Adı ve Soyadı adı ile görüntülenecek alanların uygun verilerle doldurulması zorunludur.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.