Amortisman

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Gelir Gider Yönetimi > Gelir Gider Hareketleri >

Amortisman

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Likom Gusto ERP Yazılımda Sabit Kıymetler modülü altında bulunan amortisman hareketlerine ait oluşacak gelir gider hareketlerinin otomatik olarak oluşması  sağlanabilmektedir. Bu amaçla aşağıda bulunan tanımlamaların yapılması gereklidir. exp_collapse

tog_minusSabit Kıymet Ana Kodu Gelir Gider Türü Bağlantısı

Sabit kıymetler ana kodu kartlarına Likom Gusto ERP Yazılımının S.Kıymet modülünden Sabit Kıymetler bölümünden ulaşılabilir.

exp_collapse

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minusSabit Kıymet Yerleri-Gelir Gider Yeri Bağlantısı

Sabit Kıymet Yeri kartlarına Likom Gusto ERP Yazılımının S.Kıymet modülünden Sabit Yerleri bölümünden ulaşılabilir.

exp_collapse

       

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Sabit kıymet yeri ekranında ‘Gelir Gider Yeri seçilmelidir.

     Devamında;

İlgili sabit kıymet ayrıntı kartının  Zimmet sekmesinde Sabit Kıymet Yeri ve zimmetli personel seçilmelidir.

     

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Sabit Kıymet gelir gider türü ve gelir gider yeri bağlantıları yapıldıktan sonra hesaplanan amortisman hareketlerine otomatik olarak gelir gider hareketi oluşmaktadır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Gelir Gider Ekranı Kriterleri:

 

Gelir/Gider Yeri Kodu: Tanımlanan Gelir / Gider yerlerinde ilgili olan Gelir Gider Yeri kodu seçilir.

 

Adı: Gelir Gider Yeri Kodu seçildiğinde Adı otomatik gelir.

 

Gelir Gider Türü Kodu: Tanımlanan Gelir Gider Türlerinden seçilen gelir gider yeri kodu ile ilgili olan Tür Kodu seçilir.

 

Adı: Gelir Gider Türü kodu seçildiğinde adı otomatik olarak Adı alanına gelir.

 

Satır Açıklaması: Gelir Gider Yeri ile ilgili açıklamalar kaydedilir.

 

Tutar: Girilen Gelir Gider Yerine Toplam Tutarın ne kadarının yansıtılacağı girilir

 

Döviz Tutar: Doviz Türü girildi ise Dovilzi tutar otomatik olarak olarak hesaplanıp kaydedilir.

 

Yüzde: Gelir Gider Yerine toplam tutarın % kaç olarak yansıtılacağı da girilebilir. Tutar girilir ise yüzde otomatik hesaplanır. % girilir ise tutar otomatik hesaplanır.

 

Gerekli kriterleri girildikten sonra OK butonu ile gelir gider hareketi girişi tamamlanır.