Diğer Giriş, Diğer Çıkış

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Gelir Gider Yönetimi > Gelir Gider Hareketleri >

Diğer Giriş, Diğer Çıkış

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Likom Gusto ERP Yazılımında Diğer Giriş ve Diğer Çıkış gelir gider hareketi girmek için Stok modülünün altında bulunan Giriş’ten Diğer Girişler veya Çıkıştan Diğer Çıkışlar seçilmelidir.

exp_collapse     veya   exp_collapse

İki hareketin gelir gider hareket girişi birbirini aynısı olduğu için bundan sonraki bilgiler Diğer Girişler üzerinden anlatılacaktır.

Stok modülünden Diğer girişlere girildikten sonra, daha önce Stok bölümünde anlatıldığı üzere giriş yapıldığında aşağıdaki ekranla karşılaşılır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Gelir Gider Hareketlerine tıklanmasının ardından açılan ekranda diğer girişin gelir gider hareket girişi yapılır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Diğer Giriş yapılırken girilen tutar ve döviz miktarları yukarıda bulunan Hareket alanında otomatik olarak görülmekteyken Gelir-Gider bilgileri görülen tabloya el ile girilmelidir.

Gelir Gider Ekranı Kriterleri:

Gelir/Gider Yeri Kodu: Tanımlanan Gelir / Gider yerlerinde ilgili olan Gelir Gider Yeri kodu seçilir.

Adı: Gelir Gider Yeri Kodu seçildiğinde Adı otomatik gelir.

Gelir Gider Türü Kodu: Tanımlanan Gelir Gider Türlerinden seçilen gelir gider yeri kodu ile ilgili olan Tür Kodu seçilir.

Adı: Gelir Gider Türü kodu seçildiğinde adı otomatik olarak Adı alanına gelir.

Satır Açıklaması: Gelir Gider Yeri ile ilgili açıklamalar kaydedilir.

Tutar: Girilen Gelir Gider Yerine Toplam Tutarın ne kadarının yansıtılacağı girilir

Döviz Tutar: Doviz Türü girildi ise Dovilzi tutar otomatik olarak olarak hesaplanıp kaydedilir.

Yüzde: Gelir Gider Yerine toplam tutarın % kaç olarak yansıtılacağı da girilebilir. Tutar girilir ise yüzde otomatik hesaplanır. % girilir ise tutar otomatik hesaplanır.

Gerekli kriterleri girildikten sonra OK butonu ile gelir gider hareketi girişi tamamlanır.