Fatura(Alış, Satış, Alış İade, Satış İade)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Gelir Gider Yönetimi > Gelir Gider Hareketleri >

Fatura(Alış, Satış, Alış İade, Satış İade)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Likom Gusto ERP Yazılımında fatura girişinde Gelir Gider hareketi girişine iki şekilde ulaşılmaktadır. Eğer fatura belgesinde belgenin tamamına gelir gider hareketi girişi yapılmak istenirse Fatura Genel İşlemleri Fatura Genel İşlemlerinin altında bulunan alan   G/G Hrk. bölümünden ulaşılabilir.

exp_collapse

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Eğer fatura belgesinde belgede bulunan her satır için ayrı ayrı gelir gider hareketi girilmek istenirse tamamına gelir gider hareketi girişi yapılmak istenirse Satır / Başlık İşlemleri altında yer alan   G/G Hrk. bölümünden ulaşılabilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

A_caution_128

Gusto Sistem Genel Öndeğerler Gelir Gider Hareketi öndeğeri sekmesinde bulunan ‘Alış Faturasında Stok satırları için Gelir Gider Hareketi oluştur’ işaretli ise Alış faturasında stok girişi sırasında gelir gider hareketi yapılabilir aksi halde yalnızca Hizmet satırları için gelir gider işlemi yapılabilmektedir.

 

A_caution_128

Gusto Sistem Genel Öndeğerler Gelir Gider Hareketi öndeğeri sekmesinde bulunan ‘ Satır Bazlı Gelir Gider Hareketi girilebilsin’  öndeğeri işaretli ise  herbir fatura satırı için ayrı ayrı gelir gider hareketi girilebilmektedir.

 

A_caution_128

KDV tutarlarının Gelir Gider Hareketlerine dahil edilmesi istenir ise KDV Dahil check’i işaretlenmelidir.

 

GelirGider104