Gelir Gider Hareketleri

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Gelir Gider Yönetimi >

Gelir Gider Hareketleri

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Likom Gusto ERP Yazılımı  Gelir Gider hareketleri ile  , Firma bünyesindeki  birimleri ifade eden Kar yada Masraf Merkezlerinin, diğer modüller aracılığıyla oluşturulan hareketlerinin Yer ve Tür bazında takip edilmesi sağlanır.

Gelir Gider hareketleri finans belgelerinde ve yevmiye fişi içerisinde manuel olarak yapılabileceği gibi bazı tanımlamalar yapılarak otomatik olarak oluşması da sağlanabilir.