Gelir Gider Hareketleri Listesi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Gelir Gider Yönetimi >

Gelir Gider Hareketleri Listesi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Gelir Gider Hareketleri Listesine Likom Gusto ERP Yazılımında Bütçe/Gelir-Gider modülü altında bulunur.

 

exp_collapse

 

Gelir Gider modülünden Gelir Gider Haretekerleri Listesine girildiğinde açılan sayfa aşağıdakidir.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

tog_minusGelir Gider Hareket Listesi Arama Kriterleri

 

gelirgider73

 

Gelir/Gider Yeri:

 

Kriterler: Bu bölümde gelir gider yeri kriteri olarak Tüm yerler, Tek  gider yeri, Tek gelir yeri, Tek G/G yeri, Tüm gelir yerleri, Tüm gider yerleri ve G/G yeri aralığı seçilebilir.  Tek Gelir, Tek Gider veya Tek G/G yeri seçilmesi durumunda yanında Kodu ve Adı alanları aktif hale gelir.

 

Kodu: Gelir Gider yerinin kodu seçilir. Kod seçildiğinde ad, ad seçildiğinde kod otomatik olarak gelir.

 

Adı: Gelir Gider yerinin adı seçilir. Ad seçildiğinde kod, kod seçildiğinde adı otomatik olarak gelir.

 

Gelir/Gider Türü:

 

Kriterler: Bu bölümde gelir gider türünün kriteri olarak Tüm türler, Tek gelir türü, Tek gider türü, Tüm gelir türleri, Tüm gider türleri, G/G türü aralığı seçilebilir. Tek gelir veya Tek gider türü seçilmesi durumunda yanındaki Kodu ve Adı alanları aktif hale gelir.

 

Kodu: Gelir Gider türünün kodunun seçildiği alandır. Kod seçildiğinde ad, ad seçildiğinde kod otomatik olarak gelir.

 

Adı: Gelir Gider türünün adının seçildiği alandır. Ad seçildiğinde kod, kod seçildiğinde  ad otomatik olarak gelir.

 

 

tog_minusGelir Gider Hareketleri Listesi Satırları

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Gelir Gider hareketinin yanında bulunan numaraya çift tıklanarak o hareketin ekranının açılması sağlanabilir.

Hareket Tarihi/Hareket Türü: Gelir Gider Hareketinin yapıldığı tarihini ve türünü gösteren alandır.

Yer Kodu/Yer Adı: Gelir Gider hareketinin yapıldığı birimin kodu ve bu koda karşılık gelen adın gösterildiği alandır.

Tür Kodu/Tür Adı: Gelir Gider hareketinin türünün kodu ve bu koda karşılık gelen adın gösterildiği alandır.

Belge Seri/Belge No: Gelir Gider hareketinin belge seri ve belge nosunun gösterildiği alandır.

Gelir Tutarı: Yapılan hareketin gelir tutarının gösterildiği alandır.

Gider Tutarı: Yapılan hareketin gider tutarının gösterildiği alandır.

Bakiye: Toplam Bakiyenin gösterildiği alandır. Negatif sayı olma durumunda kırmızı renk ile gösterilir.

Hareket Döv. : Likom Gusto ERP Yazılımında hareketin yapıldığı dövizi gösteren bölümdür.

Hesap Döviz Tutarı/Sistem Döviz Tutarı/Açıklama: Likom Gusto ERP Yazılımında Hesap döviz tutarının, Sistem döviz tutarının ve gelir gider hareketine dair açıklamanın bulunduğu alandır.

 

 

tog_minusGelir Gider Hareketleri Listesi Arama Kriterleri

 

gelirgider75

 

Tarih: Listelenmek istenen gelir gider hareketlerinin yapıldığı tarih aralığınını belirlendiği alandır. İlk kutu tarih aralığı için başlangıç tarihi ikinci kutu bitiş tarihidir. Aynı zamanda hemen yanında duran barı sürükleyerek de tarih aralığı belirlenebilir.

Yenile: Belirlenen tarih aralığına göre listenin yenilenmesini sağlar.

Diğer Kriterler: Gelir gider hareketleri listesinde tarih dışındaki kriterlerin belirlenmesini sağlayan ekranı getirir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

tog_minusGelir Gider Hareketleri Genel İşlemleri

 

gelirgider77

 

Hareket Düzelt: Seçili gelir gider hareketinin ekranını getirir. Gerekli düzeltmeler burdan yapılabilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Ek Bilgiler: Seçili Gelir Gider Hareketi için ek bilgiler ekranına gider.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Gönder: Seçili harekete bağlanmış olan raporları görebilir, rapor önizleme yapabilir ve rapor yazdırma işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.