Gelir Gider Öndeğerleri

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Gelir Gider Yönetimi >

Gelir Gider Öndeğerleri

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

ÖNDEĞER

ANAHTAR KELİME

EK AÇIKLAMA

Alış faturasında, stok satırları için Gelir Gider Hareketi oluştur

Gelir Gider Hareketi

Alış faturasında stok türü satırları için Gelir Gider Hareketi oluşturulması sağlanır

Muhasebeleşmiş Belgelerin G/G Hareketleri Değiştirilebilsin

Gelir Gider Hareketi

Muhasebeleşmiş hareketlerin Gelir Gider Hareketi değiştirilebilmesini sağlar.

Her ek gelir tanımı için Gelir Gider türü ek gelir tanımından alınsın

Gelir Gider Hareketi

Personel tahakkuk esnasında, ek gelir için Gelir Gider Hareketi oluşturulurken gelir gider türü ek gelir tanımından alınması sağlanır.

Alış faturalarında gelir gider hareketlerini Stok Hareket ile birebir oluştur ve güncelle

Gelir Gider Hareketi

Alış faturasında Gelir Gider Hareketinin her bir fatura satırı için ayrı ayrı oluşturulması sağlanır.

Ek gelir gider türünü tanımlanırken,  unvan gruplarına göre giriş sağlansın

Gelir Gider Hareketi

 

Fatura ve irsaliyelerde satır bazlı Gelir/Gider hareketi girilebilsin

Gelir Gider Hareketi

Fatura ve irsaliyelerde her bir satır için ayrı ayrı Gelir Gider Hareketi girilebilmesi için kullanılır.

Alış faturasında, Gelir Gider Hareketi girilmediğinde (Engelle/Uyar/Serbest Bırak)

Gelir Gider Hareketi

 

Alış iade faturasında, Gelir Gider Hareketi girilmediğinde  (Engelle/Uyar/Serbest Bırak)

Gelir Gider Hareketi

 

Satış faturasında, Gelir Gider Hareketi girilmediğinde  (Engelle/Uyar/Serbest Bırak)

Gelir Gider Hareketi

 

Satış iade faturasında, Gelir Gider Hareketi girilmediğinde  (Engelle/Uyar/Serbest Bırak)

Gelir Gider Hareketi

 

İmalattan giriş hareketinde, Gelir Gider Hareketi girilmediğinde (Engelle/Uyar/Serbest Bırak)

Gelir Gider Hareketi

 

Üretime çıkış hareketinde, Gelir Gider Hareketi girilmediğinde (Engelle/Uyar/Serbest Bırak)

Gelir Gider Hareketi

 

Mamul hurda fire çıkışı hareketinde, Gelir Gider Hareketi girilmediğinde (Engelle/Uyar/Serbest Bırak)

Gelir Gider Hareketi

 

Hammadde hurda fire çıkışı hareketinde, Gelir Gider Hareketi girilmediğinde (Engelle/Uyar/Serbest Bırak)

Gelir Gider Hareketi

 

Dahili kullanım hareketinde, Gelir Gider Hareketi girilmediğinde  (Engelle/Uyar/Serbest Bırak)

Gelir Gider Hareketi

 

Genel virmanda, Gelir Gider Hareketi girilmediğinde  (Engelle/Uyar/Serbest Bırak)

Gelir Gider Hareketi

 

Personel tahakkukta, Gelir Gider Hareketi girilmediğinde (Engelle/Uyar/Serbest Bırak)

Gelir Gider Hareketi

 

Sabit kıymet amortismanında, Gelir Gider Hareketi girilmediğinde (Engelle/Uyar/Serbest Bırak)

Gelir Gider Hareketi