Gelir Gider Türleri

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Gelir Gider Yönetimi >

Gelir Gider Türleri

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Gelir Gider Türü : Likom Gusto ERP Yazılımıda Gelir Gider Türü, mal ve hizmet üretiminde katlanılması gereken maliyetlerin bünyesindeki harcama çeşitlerini ifade eder. Bu hesaplar, kuruluşların bünyelerine uygun biçimde detaylandırılır.

 

Gelir ve Gider çeşitleri hesaplarının kodlamasında aşağıda belirtilen sınıflama gibi sınıflamalar esas alınabilir.

 

Gelir Gider  Türü Hesapları Grupları:

0. İlkmadde ve malzeme

1 .İşçi ücret ve giderleri

2 .Memur ücret ve giderleri

3 .Dışardan sağlanan fayda ve hizmetler

4 .Çeşitli giderler

5 .Vergi, resim ve harçlar

6 .Amortismanlar ve tükenme payları

7 .Finansman giderleri

8. Hurda Satışları

9. Hakedişler

0. İlkmadde ve Malzeme Giderleri: Mal ve hizmetlerin üretilmesini, işletme faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak amacıyla tüketilen her türlü direkt ilkmadde ve malzeme, endirekt malzeme ve üretimle ilgili dışarıyla yaptırılan işleri kapsar.

1. İşçi Ücret ve Giderleri: İşletme faaliyetlerini yürütmek üretim ve hizmetleri gerçekleştirmek amacıyla çalıştırılan işçiler için tahakkuk ettirilen, (Esas işçilik, fazla mesai, üretim primleri, ikramiyeler, yıllık izin ücretleri, S. Sigorta işveren primi, gece primi, hafta tatili ve genel tatil ücretleri, her türlü sosyal yardımlar ve işçilere ait diğer giderler gibi) her türlü tutarları kapsar.

 

2. Memur Ücret ve Giderleri: İşletme faaliyetlerini yürütmek, üretim ve hizmetler gerçekleştirmek amacıyla çalıştırılan aylıklı yönetici, memur, büro personeli vb. için tahakkuk ettirilen her türlü tutarları kapsar.

 

3. Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler: İşletme faaliyetlerini yürütmek, üretim pazarlama ve diğer hizmetleri gerçekleştirmek amacıyla dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler (elektrik, su, gaz bakım ve onarım, haberleşme, nakliye ile diğer fayda ve hizmetler) için yapılan giderleri kapsar.

 

4. Çeşitli Giderler: Yukarıda belirtilen giderler dışında, işletme faaliyetlerini sürdürmek için yapılması gerekli olan giderleri kapsar. Sigorta giderleri, kira giderleri, yolluk giderleri dava icra ve noter giderleri, iştirak payı ve aidat giderleri, çeşitli giderler gibi giderler bu grupta yer alır.

 

5. Vergi, Resim ve Harçlar: Mevzuat gereğince tahakkuk ettirilen gider niteliğindeki vergi, resim ve harçları kapsar.

 

6. Amortismanlar ve Tükenme Payları: Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ile, özel tükenmeye tabi varlıklar için ayrılan amortisman gideri ile tükenme paylarını kapsar.

7. Finansman Giderleri: İşletmenin gerek yatırım gerekse işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak üzere yaptığı kısa veya uzun vadeli borçlanmaların faiz, komisyon ve kur farklarını kapsar.

8. Hurda Satışları: Firma bünyesinde gelir kaydedilmek üzere hurda satışı yapılmaktaysa bu şekilde tanımlama yapılarak takip edilebilir.

9. Hakedişler: Firma bünyesinde gelir kaydedilmek üzere hakediş yapılmaktaysa bu şekilde tanımlama yapılarak takip edilebilir.

Likom Gusto ERP Yazılımında Gelir Gider Türlerine Bütçe/Gelir-Gider modülünden Gelir-Gider Türlerine gelerek ulaşılabilir.

exp_collapse

Gelir Gider Türlerine tıklandığında aşağıdaki ekran açılır

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minusYeni Gelir Gider Türü oluşturmak

Likom Gusto ERP Yazılımında yeni bir gelir gider türü oluşturulmak isteniyor veya bir gelir gider türü altında bir alt hesap açılmak isteniyorsa açılan sayfada Hesap Aç veya Alt Hesap Aç butonlarına tıklanır. Eğer oluşturulmuş bir kartın içeriği görülmek veya değiştirilmek isteniyorsa o karta çift tıklanmalıdır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Düğmelere  tıklandıktan sonra gelen ekranlarda Genel sekmesinde kartın kodu, adı ve çalışma şekli seçildikten sonra ekle butonuyla hesap açılır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Durum: Gelir Gider Türü kartının aylara göre Toplam Gider tablosunu Likom Gusto ERP Yazılımında tanımlanmış olan Yerel Para Birimi, Hesap Dövizi ve Sistem Dövizi şeklinde gösterildiği yerdir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Döviz: Gelir Gider Türü kartının döviz bilgilerinin girileceği sekmedir. Döviz Tipi, Alış ve Satış bölümleri doldurularak kaydedilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Hesabın Bağlı Olduğu Kartlar, Adlar, Notlar, Ek Alanlar, OLE Nesnesi, İşaretler, Kullanıcı Tanımlı ve Diğer alanları da istenildiği gibi doldurulduktan sonra Kaydet butonu ile kart oluşturulur.