Gelir Gider Yerleri

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Gelir Gider Yönetimi >

Gelir Gider Yerleri

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Gelir Gider Yeri : Likom Gusto ERP Yazılımıda Gelir Gider Yeri, Üretim ve Hizmetlerin yapıldığı ve maliyetlerin oluştuğu, örgütün bir birimini ya da birim içindeki bir yeri ifade eder. Giderlerin planlanması, kontrol edilmesi ve bu giderlerin dengeli bir biçimde toplanıp dağıtılmasını sağlar. Gider yerlerinin saptanmasında genellikle kuruluşların organizasyon şeması, Firma bünyesindeki Bölüm, Proje, Şube, Şantiye ve iş merkezleri esas alınır.

A_caution_128

Aynı yer hem gelir hemde Gider yeri olarak izlenebilmektedir.

 

Gider yerleri aşağıdaki gibi bölümlenebilir.

- Esas üretim gider yerleri

- Yardımcı üretim gider yerleri

- Yardımcı hizmet gider yerleri

- Yatırım gider yerleri

- Üretim yerleri yönetimi gider yerleri

- Araştırma ve geliştirme gider yerleri

- Pazarlama, satış ve dağıtım gider yerleri

- Genel yönetim gider yerleri

Likom Gusto ERP Yazılımında Gelir Gider yerleri ekranına Bütçe/Gelir-Gider modülü altında Gelir Gider Yerleri sekmesinden ulaşılır.

exp_collapse

Gelir Gider Yerleri sekmesine tıklandıktan sonra aşağıdaki ekran açılır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

tog_minusYeni Gelir Gider Yeri Oluşturmak

Likom Gusto ERP Yazılımında yeni bir gelir gider yeri oluşturulmak isteniyor veya bir gelir gider yeri altında bir alt hesap açılmak isteniyorsa açılan sayfada Hesap Aç veya Alt Hesap Aç butonlarına tıklanır. Eğer oluşturulmuş bir kartın içeriği görülmek veya değiştirilmek isteniyorsa o karta çift tıklanmalıdır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Düğmelere  tıklandıktan sonra gelen ekranlarda Genel sekmesinde kartın kodu, adı ve çalışma şekli seçildikten sonra ekle butonuyla hesap açılır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Durum: Gelir Gider Yeri kartının aylara göre Toplam Gelir, Toplam Gider, Bakiye Gelir ve Bakiye Gider tablosunu Likom Gusto ERP Yazılımında tanımlanmış olan Yerel Para Birimi, Hesap Dövizi ve Sistem Dövizi şeklinde gösterildiği yerdir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Döviz: Gelir Gider Yeri kartının döviz bilgilerinin girileceği sekmedir. Döviz Tipi, Alış ve Satış bölümleri doldurularak kaydedilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Adlar, Notlar, Ek Alanlar, OLE Nesnesi, İşaretler, Kullanıcı Tanımlı ve Diğer alanları da istenildiği gibi doldurulduktan sonra Kaydet butonu ile kart oluşturulur.