Gelir Gider Yönetimi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Gelir Gider Yönetimi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

Likom Gusto ERP Gelir Gider Yönetimi  Yazılımı ile,

Muhasebe hesaplarında belli bir ayrıntıya kadar detaylandırılabilen gelir ve masrafların, muhasebe hesapları dışında istenilen ayrıntıda izlenmesi ve kontrol altında tutulması sağlanmaktadır.

Gerli_Gider_Main

 

Birim Bazlı Gelir Gider Takibi,

Hareketlerin Masraf Merkezleri Bazında Dönemsel Olarak İzlenebilmesi,

Gelir/Gider Tutarlarının Bütçe Değerleri ile Karşılaştırılması,

Kar / Masraf Merkezi Tanımlama,

Gelir / Gider  Tür Kartları ile  Hareket Tutarlarının Dağıtılması,

Hareket Ekranlarında Girilen Tutarların Gelir / Gider Modülüne Dağıtılması ,

Dağıtımın Şablonlar Yardımıyla ya da Elle Yapılabilmesi,

Muhasebe İşlemlerinin Gelir Gider Üzerinden Yapılabilmesi,