Mamul Hurda/Fire Çıkışı

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Gelir Gider Yönetimi > Gelir Gider Hareketleri >

Mamul Hurda/Fire Çıkışı

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Likom Gusto ERP Yazılımında Mamul Hurda/Fire Çıkışı yapmak için Stok modülünün altında Çıkıştan Mamul, Yarı Mamul Fire Çıkışı seçilmelidir.

 

exp_collapse

 

Stok bölümünün altında anlatıldığı üzere gerekli bölümler doldurularak Mamul Fire çıkışı yapıldığında gelir gider hareketi girişi yapılabilir. Gelir Gider Hareket girişi yapmak için Mamul Hurda/Fire Çıkışı Genel İşlemlerinden G/G Har. butonuna tıklanmalıdır.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Gelir Gider Hareketlerine tıklanmasının ardından açılan ekranda Mamül Hurda/Fire Çıkışının gelir gider hareket girişi yapılır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Mamül Hurda/Fire Çıkışı yapılırken girilen tutar ve döviz miktarları yukarıda bulunan Hareket alanında otomatik olarak görülmekteyken Gelir-Gider bilgileri görülen tabloya el ile girilmelidir.

Gelir Gider Ekranı Kriterleri:

Gelir/Gider Yeri Kodu: Tanımlanan Gelir / Gider yerlerinde ilgili olan Gelir Gider Yeri kodu seçilir.

Adı: Gelir Gider Yeri Kodu seçildiğinde Adı otomatik gelir.

Gelir Gider Türü Kodu: Tanımlanan Gelir Gider Türlerinden seçilen gelir gider yeri kodu ile ilgili olan Tür Kodu seçilir.

Adı: Gelir Gider Türü kodu seçildiğinde adı otomatik olarak Adı alanına gelir.

Satır Açıklaması: Gelir Gider Yeri ile ilgili açıklamalar kaydedilir.

Tutar: Girilen Gelir Gider Yerine Toplam Tutarın ne kadarının yansıtılacağı girilir

Döviz Tutar: Doviz Türü girildi ise Dovilzi tutar otomatik olarak olarak hesaplanıp kaydedilir.

Yüzde: Gelir Gider Yerine toplam tutarın % kaç olarak yansıtılacağı da girilebilir. Tutar girilir ise yüzde otomatik hesaplanır. % girilir ise tutar otomatik hesaplanır.

Gerekli kriterleri girildikten sonra OK butonu ile gelir gider hareketi girişi tamamlanır.