Muhasebe Bağlantısı

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Gelir Gider Yönetimi >

Muhasebe Bağlantısı

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Likom Gusto ERP Yazılımında Gelir Gider Yönetimi Muhasebe Bağlantısı ekranına girmek için, Bütçe/Gelir-Gider modülünden Muhasebe Bağlantısı tuşuna basılmalıdır.

exp_collapse

Gelir Gider Muhasebe bağlantısı ekranı ön finans bölümünde yapılan hareketlerin (alış faturası, maaş tah. Vb. ) yapılan gelir gider hareketi bazında muhasebeleşmesini sağlamaktadır. Örnekle açıklamak gerekirse, 100 TL tutarında bir su gideri faturasının gider dağılımınının 50 TL‘si Yönetime, 50 TL’si Satış Pazarlama birimine dağıtılırsa oluşacak fişin kaydı  aşağıdaki şekilde oluşmaktadır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

                           

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

                                   

 

Muhasebe bağlantısı ekranı özellikleri

Gelir Gider Yeri Kriterleri: Bu seçimden alanından Tek Gider Yeri / Tek Gelir Yeri yada Tek GG Yeri seçilmelidir.

Kodu/Adı: Bu alandan ilgili gelir gider yeri seçilmelidir.

Gelir Gider Türü Kriterleri: Bu seçimden alanından Tek Gider Türü / Tek Gelir Türü  seçilmelidir.

Kodu/Adı: Bu alandan ilgili gelir gider türü seçilmelidir.

Tüm Türler için Geçerli:  Bu alan seçildiğinde Gelir Gider Türü seçimine gerek kalmamaktadır

Tüm Yerler için Geçerli:  Bu alan seçildiğinde Gelir Gider Yeri seçimine gerek kalmamaktadır

gelirgider205

 

 

Yükle: Tek Gelir Gider Türü yada tek Gelir Gider yeri seçildiğinde bu düğmeye tıklanarak daha önce yazılan muhasebe kodşarı ekrana yüklenmektedir.

Hesap Kodu / Hesap Adı : Bu alanlardan ilgili hesap kodu seçilmelidir.

Üst Satırdan Kopyala: İlgili hesap kodunun üst satırdan okunmasını sağlamakatadır.

2. Yöntem: Bu düğmeye tıklandığında gelir gider muhasebe entegrasyonunun farklı bir ekrandan girilmesi sağlanmaktadır.

       

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.