Üretime Çıkış

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Gelir Gider Yönetimi > Gelir Gider Hareketleri >

Üretime Çıkış

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Likom Gusto ERP Yazılımında İmalattan giriş yapmak için Stok modülünün altında Çıkıştan Üretime Çıkış seçilmelidir.

 

exp_collapse

 

Stok bölümünün altında anlatıldığı üzere gerekli bölümler doldurularak Üretime çıkış yapıldığında gelir gider hareketi girişi yapılabilir. Gelir Gider Hareket girişi yapmak için Üretime Çıkış Genel İşlemlerinden G/G Har. butonuna tıklanmalıdır.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Gelir Gider Hareketlerine tıklanmasının ardından açılan ekranda Üretime Çıkışın gelir gider hareket girişi yapılır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Üretime Çıkış yapılırken girilen tutar ve döviz miktarları yukarıda bulunan Hareket alanında otomatik olarak görülmekteyken Gelir-Gider bilgileri görülen tabloya el ile girilmelidir.

Gelir Gider Ekranı Kriterleri:

Gelir/Gider Yeri Kodu: Tanımlanan Gelir / Gider yerlerinde ilgili olan Gelir Gider Yeri kodu seçilir.

Adı: Gelir Gider Yeri Kodu seçildiğinde Adı otomatik gelir.

Gelir Gider Türü Kodu: Tanımlanan Gelir Gider Türlerinden seçilen gelir gider yeri kodu ile ilgili olan Tür Kodu seçilir.

Adı: Gelir Gider Türü kodu seçildiğinde adı otomatik olarak Adı alanına gelir.

Satır Açıklaması: Gelir Gider Yeri ile ilgili açıklamalar kaydedilir.

Tutar: Girilen Gelir Gider Yerine Toplam Tutarın ne kadarının yansıtılacağı girilir

Döviz Tutar: Doviz Türü girildi ise Dovilzi tutar otomatik olarak olarak hesaplanıp kaydedilir.

Yüzde: Gelir Gider Yerine toplam tutarın % kaç olarak yansıtılacağı da girilebilir. Tutar girilir ise yüzde otomatik hesaplanır. % girilir ise tutar otomatik hesaplanır.

Gerekli kriterleri girildikten sonra OK butonu ile gelir gider hareketi girişi tamamlanır.