Giden e-İrsaliye İslemleri

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom e-İrsaliye > Likom Yazılım e-İrsaliye İşlemleri >

Giden e-İrsaliye İslemleri

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Giden e-İrsaliyeler

“Giden İrsaliyeler” bölümünde yer alan işlemler gönderilecek olan ya da gönderilmiş olan e-irsaliyelere ait işlemleri kapsamaktadır. “Toplu Satış Faturası Onaylama”, “Toplu Sevk İrsaliyesi Onaylama”,“Gönderilecek Sevk İrsaliyeleri”, “Gönderilecek İade İrsaliyeleri”, “Gönderilecek e-İrsaliye Listesi”, “Gönderilen e-İrsaliye Listesi”, “Gönderilecek e-İrsaliye Yanıt Listesi”  ve “Gönderilen e-İrsaliye Yanıt Listesi” giden e-İrsaliye işlemlerini oluşturmaktadır.

Giden e-İrsaliye İşlemleri
Resmi Büyütmek İçin Tıklayın

 

Toplu Sevk İrsaliyesi Onaylama

 

“Toplu Sevk İrsaliyesi Onaylama” butonuna basıldığında Likom Gusto ERP tarafında e-İrsaliye carileri için oluşturulmuş olan satış faturaları “e-İrsaliye’ye Aktar” butonuna basılarak e-İrsaliye modülüne aktarılmamış ise bu faturalar ‘Toplu Sevk İrsaliyesi Onaylama’ ekranında listelenmektedir.

Gerekli görüldüğü takdirde listelenen irsaliyeler arasından seçili irsaliye incelenmek istenir ise satıra çift tıklanarak ya da “İrsaliye’yi Aç” butonuna basılarak Likom Gusto ERP yazılımındaki kaynak belgeye erişilebilmektedir.

 

clip0121

Şekil  : Onaylanacak e-İrsaliye Listesi

Listelenen irsaliyeler incelendikten sonra e-İrsaliye oluşturma adımına geçmek için e- İrsaliye olarak oluşturulmak istenen çıkış irsaliyeleri seçim kutucuğu işaretlenerek seçilir. 

Listede bulunan bir irsaliyelerin e-irsaliyesinin oluşturulabilmesi için öncelikle listeden ilgili irsaliye/irsaliyeler seçilmeli ve ardından “Seçilenleri e-İrsaliye İçin Onayla” butonuna basılarak seçili faturanın/faturaların e-İrsaliye’ ye dönüştürülebilmesi için onaylama işlemi gerçekleştirilmelidir. Bu adımdan sonra onaylanmış olan satış faturaları, “e-İrsaliye’ ye Aktar” butonuna basıldığında olduğu gibi değişiklik yapılamaması için kilitlenir ve durumları ‘e-İrsaliye İçin Hazır’ olarak güncellenir.

Gönderilecek Sevk İrsaliyeleri

 

“Gönderilecek Sevk İrsaliyeleri” butonuna basıldığında Likom Gusto ERP tarafında üzerinde değişiklik yapılmamak üzere kilitlenerek e-İrsaliye modülüne gönderilmiş olan irsaliyeler listelenmektedir.

Gönderilecek sevk İrsaliyeleri listesinde irsaliyeler şu ana gruplar altında listelenmektedir:

İrsaliye Genel Bilgileri


 

Alıcı/Satıcı Bilgileri


 

Sevk Bilgisi 

İrsaliye Tutarı (Yerel Para Birimi)

 

İrsaliye Tutarı (Hareket Dövizi)


 

İrsaliye Tutarı (Sistem Dövizi) 

Oluşturma Bilgisi


Gerekli görüldüğü takdirde listelenen satış faturları arasından seçili irsaliye incelenmek istenir ise satıra çift tıklayarak Likom Gusto ERP yazılımındaki kaynak belgeye erişilebilmektedir. 

Listede bulunan bir satış faturası üzerinde değişiklik yapılabilmesi için listeden ilgili fatura seçilmeli ve ardından “Seçilenleri Gönderilecekler Listesi’nden Çıkar” butonuna basılmalıdır.

 

clip0122

Şekil  : Gönderilecek Satış İrsaliye Listesi

 

Listelenen irsaliyeler incelendikten sonra e-İrsaliye oluşturma adımına geçmek için e-irsaliye olarak oluşturulmak istenen satış faturaları seçim kutucuğu işaretlenerek seçilir. “Tümünü Seç” butonu yardımı ile seçili tarih aralığında listelenen tüm satıl faturaları e-irsaliye modülüne gönderilmek üzere seçilebilir. İrsaliye seçim işlemi tamalandıktan sonra “Seçilenleri e-İrsaliye Modülüne Gönder” butonuna basılır ve e-İrsaliye Oluşturma İşlemleri penceresi açılır.

 

clip0123

Şekil  : e-İrsaliye Oluşturma Ekranı

Ekranda yer alan ‘Yeniden Numaralandır’ seçeneği işaretlenir ve e-irsaliyeler yeniden oluşturulur ise e-irsaliyeler yeniden numaralandırılır. Oluşturulan e-irsaliyelerin listesine erişmek için ise “e-İrsaliye Listesine Git” butonuna basılmalıdır.

e-İrsaliye İşlemleri ekranında yapılmak istenen işlem türü belirtildikten sonra “Başlat” butonuna basılır ve gerçekleşen işlem yüzdesi butonunun yanında yer alan işlem çubuğunda görüntülenir. Listelenen irsaliyeler ile ilgili yapılabilecek işlem türleri ‘İşlem Türü’ seçim alanında da görüleceği üzere aşağıdaki gibidir.

Sadece Kontrol Et:

e-İrsaliye oluşturulacak olan irsaliyelerin verilerinin uygunluğu kontrol edilir. Herhangi bir hata mevcut ise irsaliyenin durumu ‘Hatalı’ olarak değiştirilir ve kırmızı ile işaretlenir.

clip0124

Şekil  : e-İrsaliye Oluşturma Ekranında Hatalı Durumda Olan e-İrsaliye

Kontrol edilen irsaliyelerin hatalı olması durumunda ‘Durum’ sütununda bulunan üç noktaya tıklanarak hataya ait detaylar görüntülenebilir.

clip0125

Şekil  : e-İrsaliye Oluşturma Ekranında Alınan Hata Ayrıntısı

Kontrol Et – Oluştur – İmzalama:

Listelenen irsaliyelere ait verilerin uygunluğu kontrol edildikten sonra e-irsaliye oluşturma işlemi gerçekleştirilir. Ancak oluşturulan e-irsaliye dosyaları imzalanmaz. Eğer kontrol sırasında hata bulunmuş ise e-irsaliyeler oluşturulur ancak durumları ‘Hatalı’ olacak şekilde ‘Gönderilecek e-İrsaliyeleri Listesi’ne aktarılırlar.

clip0126

Şekil  : Gönderilecek e-İrsaliye Listesi Görüntüsü

 

Kontrol Et – Oluştur – İmzala:

Listelenen sevk irsaliyelerine ait verilerin uygunluğu kontrol edildikten sonra e-irsaliye oluşturma işlemi gerçekleştirilir ve oluşturulan e-irsaliye dosyaları sırasıyla imzalanır. 

clip0127

Şekil  : Gönderilecek e-İrsaliye Listesi Görüntüsü

Gönderilecek İade İrsaliyeleri

 

“Gönderilecek İade İrsaliyeleri” butonuna basıldığında Likom Gusto ERP tarafında üzerinde değişiklik yapılmamak üzere kilitlenerek e-İrsaliye modülüne gönderilmiş olan irsaliyeler listelenmektedir.

Gönderilecek iade İrsaliyeleri listesinde irsaliyeler şu ana gruplar altında listelenmektedir:

 •

İrsaliye Genel Bilgileri


 

Alıcı/Satıcı Bilgileri


 

Sevk Bilgisi 

İrsaliye Tutarı (Yerel Para Birimi)

 

İrsaliye Tutarı (Hareket Dövizi)


 

İrsaliye Tutarı (Sistem Dövizi) 

Oluşturma Bilgisi


Gerekli görüldüğü takdirde listelenen satış faturları arasından seçili irsaliye incelenmek istenir ise satıra çift tıklayarak Likom Gusto ERP yazılımındaki kaynak belgeye erişilebilmektedir.

 clip0128

Şekil  : e-İrsaliye Oluşturma Ekranı

Ekranda yer alan ‘Yeniden Numaralandır’ seçeneği işaretlenir ve e-irsaliyeler yeniden oluşturulur ise e-irsaliyeler yeniden numaralandırılır. Oluşturulan e-irsaliyelerin listesine erişmek için ise “e-İrsaliye Listesine Git” butonuna basılmalıdır.

 e-İrsaliye İşlemleri ekranında yapılmak istenen işlem türü belirtildikten sonra “Başlat” butonuna basılır ve gerçekleşen işlem yüzdesi butonunun yanında yer alan işlem çubuğunda görüntülenir. Listelenen irsaliyeler ile ilgili yapılabilecek işlem türleri ‘İşlem Türü’ seçim alanında da görüleceği üzere aşağıdaki gibidir.

 

Gönderilecek e-İrsaliye Listesi

“Gönderilecek e-İrsaliye Listesi” butonuna basıldığında e-İrsaliyesi oluşturulmuş irsaliyeler ile iade irsaliyeleri listelenmektedir.

Gönderilecek e-İrsaliye listesindeki e-irsaliyelere ait iki ana grup bilgi listelenmektedir ve bunlar ‘İrsaliye Bilgileri’ ile ‘e-İrsaliye Bilgileri’dir.

 ‘Seçilen İrsaliye İşlemleri’ bölümünde bulunan ve seçili İrsaliye’ ye ilişkin yapılabilecek işlemler “Tümünü Seç”, “Tümünü Bırak”, “Tekrar Oluştur”, “Sil”, “İmzala” dir.

 “İmzala” butonuna basılarak seçili e-irsaliye dosyası imzalanır.

clip0129

Şekil  : Gönderilecek e-İrsaliye Listesi

İrsaliye gönderimi yapılmış e-irsaliyelerin aradaki bir tarihi için irsaliye oluşturulamaz. İraliye gönderimi yapılmamış ve aradaki bir tarih için e-irsaliye oluşturulmak isteniyor ise, bu ara tarihi kapsayan tüm e-İrsaliyeler silinerek Likom Gusto ERP üzerinden irsaliye kaydı gerçekleştirildikten sonra Likom e-İrsaliye Yazılımı’na aktarılmalarının ardından yeniden e-irsaliye oluşturma ve gönderme işlem adımları gerçekleştirilmelidir.

e-İrsaliye Görüntüle” butonu yardımı ile seçili e-irsaliye dosyası görsel e-İrsaliye olarak görüntülenebilir.

Bilgisayara Kaydet” butonuna basıldığında iki seçenek ile karşılaşılır ve seçili e-irsaliye dosyası -XML Formatında ya da HTML formatında- hangi formatta kaydedilmek isteniyor ise gerekli seçim yapılır. Ardından dosyanın kaydedilmek istenildiği dizin seçim penceresi görüntülenir ve dizin seçimi yapılıp “Save” butonuna basıldıktan sonra e-irsaliyenin istenen formatta bilgisayara kaydı gerçekleştirilmiş olur.

 

Gönderilecek e-İrsaliye Listesindeki Online-Offline  İşlemleri

 

Onlinee-İrsaliye modülüne sahip kullanıcılarda Gönderilecek e-İrsaliye listesinde (Şekil 79) ilgili e-irsaliye seçilerek ‘Entegratöre Gönder’ butonu ile gönderim işlemi gerçekleştirilir.

clip0130

Şekil  : Gönderilecek e-İrsaliye Listesi Entegratöre Gönderme

 

Gönderilen e-İrsaliye Listesi

 

Paket oluşturulup sabit diske kaydedildikten sonra Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirilen Temel irsaliyelerin ait e-irsaliyelerin durumunun manuel olarak değiştirilmesi gerekmektedir. Gönderildi durumuna alınması gereken irsaliyeler Ticari irsaliyeler olup, durumu Gelir İdaresi Başkanlığı e-irsaliye Portalı’ndan kullanıcı tarafından kontrol edilecek ve manuel olarak güncellenecektir.

clip0131

Şekil  : Gönderilen e-İrsaliye Listesi

 

Gönderilecek e-İrsaliye Yanıt Listesi

 

Gönderilecek e-İrsaliye Yanıt Listesi'nde bir kaydın görüntülenebilmesi için öncelikle, gelen e-İrsaliye listesindeki bir e-İrsaliye için "Yanıt Oluştur" butonuna basılarak yanıt belgesi oluşturma işlem adımlarının tamamlanmış olması gerekmektedir.

Bu  listede yer alan kayıtlar, gelen e-İrsaliyeler için oluşturulan yanıt belgelerinin listelendiği kayıtlardır. Bu aşamadan sonra kullanıcı Online lisans’a sahipise ilgili irsaliye Entegratöre gönderilebilir, Offline lisans’a sahip ise paketleme yapıldıktan sonra manuel olarak GİB'e Gönderildi durumuna alınması gerekir.

clip0132

Şekil  : Gönderilecek e-İrsaliye Yanıt  Listesi

 

Gönderilen e-İrsaliye Yanıt Listesi

 

Gönderilecek e-İrsaliye Yanıt Listesinden Entegratöre gönderilen e-irsaliyeler son aşama olarak “Gönderilen e-İrsaliye Yanıt Listesi’ne” düşmektedir.

clip0133

Şekil  : Gönderilen e-İrsaliye Yanıt  Listesi