Giden Faturalar

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom e-Fatura > Likom e-Fatura Yazılımı Kullanımı (Offline) > Likom e-Fatura Modülü e-Fatura İşlemleri >

Giden Faturalar

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

“Giden Faturalar” bölümünde yer alan işlemler gönderilecek olan ya da gönderilmiş olan e-faturalara ait işlemleri kapsamaktadır. “Toplu Satış Faturası Onaylama”, “Toplu İade Faturası Onaylama”,“Gönderilecek Satış Faturaları”, “Gönderilecek İade Faturaları”, “Gönderilecek e-Fatura Listesi”, “Gönderilecek Paket Listesi”, “Gönderilen e-Fatura Listesi” ve “Gönderilen Paket Listesi” giden e-Fatura işlemlerini oluşturmaktadır.

fat_clip1359

 

 

tog_minusToplu Satış Faturası Onaylama

“Toplu Satış Faturası Onaylama” butonuna basıldığında Likom Gusto ERP tarafında e-Fatura carileri için oluşturulmuş olan satış faturaları “e-Fatura’ya Aktar” butonuna basılarak e-Fatura modülüne aktarılmamış ise bu faturalar ‘Toplu Satış Faturası Onaylama’ ekranında listelenmektedir.

Gönderilecek satış faturaları listesinde faturalar şu ana gruplar altında listelenmektedir:

 

Fatura Genel Bilgileri

Alıcı/Satıcı Bilgileri

Sevk Bilgisi

Fatura Tutarı (Yerel Para Birimi)

Fatura Tutarı (Hareket Dövizi)

Fatura Tutarı (Sistem Dövizi)

Oluşturma Bilgisi

 

Gerekli görüldüğü takdirde listelenen satış faturları arasından seçili fatura incelenmek istenir ise satıra çift tıklanarak ya da “Faturayı Aç” butonuna basılarak Likom Gusto ERP yazılımındaki kaynak belgeye erişilebilmektedir.

fatclip1359

Listelenen faturalar incelendikten sonra e-fatura oluşturma adımına geçmek için e-fatura olarak oluşturulmak istenen satış faturaları seçim kutucuğu işaretlenerek seçilir.

 

Listede bulunan bir satış faturasının e-Faturasının oluşturulabilmesi için öncelikle listeden ilgili fatura/faturalar seçilmeli ve ardından “Seçilenleri e-Fatura İçin Onayla” butonuna basılarak seçili faturanın/faturaların e-Fatura’ya dönüştürülebilmesi için onaylama işlemi gerçekleştirilmelidir. Bu adımdan sonra onaylanmış olan satış faturaları, “e-Fatura’ya Aktar” butonuna basıldığında olduğu gibi değişiklik yapılamaması için kilitlenir ve durumları ‘e-Fatura İçin Hazır’ olarak güncellenir.

 

tog_minusToplu İade Faturası Onaylama

“Toplu İade Faturası Onaylama” butonuna basıldığında Likom Gusto ERP tarafında e-Fatura carileri için oluşturulmuş olan alış iade faturaları “e-Fatura’ya Aktar” butonuna basılarak e-Fatura modülüne aktarılmamış ise bu faturalar ‘Toplu İade Faturası Onaylama’ ekranında listelenmektedir.

Gönderilecek alış iade faturaları listesinde faturalar şu ana gruplar altında listelenmektedir:

 

Fatura Genel Bilgileri

Alıcı/Satıcı Bilgileri

Sevk Bilgisi

Fatura Tutarı (Yerel Para Birimi)

Fatura Tutarı (Hareket Dövizi)

Fatura Tutarı (Sistem Dövizi)

Oluşturma Bilgisi

 

Gerekli görüldüğü takdirde listelenen satış faturları arasından seçili fatura incelenmek istenir ise satıra çift tıklanarak ya da “Faturayı Aç” butonuna basılarak Likom Gusto ERP yazılımındaki kaynak belgeye erişilebilmektedir.

fattclip1359

Listelenen faturalar incelendikten sonra e-fatura oluşturma adımına geçmek için e-fatura olarak oluşturulmak istenen satış faturaları seçim kutucuğu işaretlenerek seçilir.

 

Listede bulunan bir alış iade faturasının e-Faturasının oluşturulabilmesi için öncelikle listeden ilgili fatura/faturalar seçilmeli ve ardından “Seçilenleri e-Fatura İçin Onayla” butonuna basılarak seçili faturanın/faturaların e-Fatura’ya dönüştürülebilmesi için onaylama işlemi gerçekleştirilmelidir. Bu adımdan sonra onaylanmış olan alış iade faturaları, “e-Fatura’ya Aktar” butonuna basıldığında olduğu gibi değişiklik yapılamaması için kilitlenir ve durumları ‘e-Fatura İçin Hazır’ olarak güncellenir.

 

tog_minusGönderilecek Satış Faturaları

“Gönderilecek Satış Faturaları” butonuna basıldığında Likom Gusto ERP tarafında üzerinde değişiklik yapılmamak üzere kilitlenerek e-fatura modülüne gönderilmiş olan satış faturaları listelenmektedir.

Gönderilecek satış faturaları listesinde faturalar şu ana gruplar altında listelenmektedir:

 

Fatura Genel Bilgileri

Alıcı/Satıcı Bilgileri

Sevk Bilgisi

Fatura Tutarı (Yerel Para Birimi)

Fatura Tutarı (Hareket Dövizi)

Fatura Tutarı (Sistem Dövizi)

Oluşturma Bilgisi

 

Gerekli görüldüğü takdirde listelenen satış faturları arasından seçili fatura incelenmek istenir ise satıra çift tıklayarak Likom Gusto ERP yazılımındaki kaynak belgeye erişilebilmektedir.

 

Listede bulunan bir satış faturası üzerinde değişiklik yapılabilmesi için listeden ilgili fatura seçilmeli ve ardından “Seçilenleri Gönderilecekler Listesi’nden Çıkar” butonuna basılmalıdır.

 

fatclip0080

Listelenen faturalar incelendikten sonra e-fatura oluşturma adımına geçmek için e-fatura olarak oluşturulmak istenen satış faturaları seçim kutucuğu işaretlenerek seçilir. “Tümünü Seç” butonu yardımı ile seçili tarih aralığında listelenen tüm satıl faturaları e-fatura modülüne gönderilmek üzere seçilebilir. Fatura seçim işlemi tamalandıktan sonra “Seçilenleri e-Fatura Modülüne Gönder” butonuna basılır ve e-Fatura Oluşturma İşlemleri penceresi açılır.

fatclip0081

Ekranda yer alan ‘Yeniden Numaralandır’ seçeneği işaretlenir ve e-faturalar yeniden oluşturulur ise e-faturalar yeniden numaralandırılır. Oluşturulan e-faturaların listesine erişmek için ise “e-Fatura Listesine Git” butonuna basılmalıdır.

 

e-Fatura İşlemleri ekranında yapılmak istenen işlem türü belirtildikten sonra “Başlat” butonuna basılır ve gerçekleşen işlem yüzdesi butonunun yanında yer alan işlem çubuğunda görüntülenir. Listelenen faturalar ile ilgili yapılabilecek işlem türleri ‘İşlem Türü’ seçim alanında da görüleceği üzere aşağıdaki gibidir.

 

Sadece Kontrol Et:

 

e-Faturası oluşturulacak olan satış faturalarının verilerinin uygunluğu kontrol edilir. Herhangi bir hata mevcut ise faturanın durumu ‘Hatalı’ olarak değiştirilir ve kırmızı ile işaretlenir.

fatclip0082

Kontrol edilen satış faturalarının hatalı olması durumunda ‘Durum’ sütununda bulunan üç noktaya tıklanarak hataya ait detaylar görüntülenebilir.

fatclip0083

 

Kontrol Et ve Oluştur – İmzalama:

 

Listelenen satış faturalarına ait verilerin uygunluğu kontrol edildikten sonra e-fatura oluşturma işlemi gerçekleştirilir. Ancak oluşturulan e-fatura dosyaları imzalanmaz. Eğer kontrol sırasında hata bulunmuş ise e-faturalar oluşturulur ancak durumları ‘Hatalı’ olacak şekilde ‘Gönderilecek e-Fatura Listesi’ne aktarılırlar.

fatclip0084

 

Kontrol Et ve Oluştur – İmzala:

 

Listelenen satış faturalarına ait verilerin uygunluğu kontrol edildikten sonra e-fatura oluşturma işlemi gerçekleştirilir ve oluşturulan e-fatura dosyaları sırasıyla imzalanır. İmzalama işlemi başarılı ile gerçekleştirildikten sonra ise imzalanan faturalar paketlenmek istenir ise ‘İmzalanan Faturaları Paketlemek İster misiniz?’ sorusunun sorulduğu bilgilendirme ekranında yer alan “Yes” butonuna basılması gerekmektedir.

clip1359kontroletimzala

 

tog_minusGönderilecek İade Faturaları

“Gönderilecek İade Faturaları” butonuna basıldığında Likom Gusto ERP tarafında üzerinde değişiklik yapılmamak üzere kilitlenerek e-fatura modülüne gönderilmiş olan alış iade faturaları listelenmektedir.

Gönderilecek alış iade faturaları listesinde faturalar şu ana gruplar altında listelenmektedir:

 

Fatura Genel Bilgileri

Alıcı/Satıcı Bilgileri

Sevk Bilgisi

Fatura Tutarı (Yerel Para Birimi)

Fatura Tutarı (Hareket Dövizi)

Fatura Tutarı (Sistem Dövizi)

Oluşturma Bilgisi

 

Gerekli görüldüğü takdirde listelenen satış faturları arasından seçili alış iade faturası incelenmek istenir ise satıra çift tıklayarak Likom Gusto ERP yazılımındaki kaynak belgeye erişilebilmektedir.

 

Listede bulunan bir alış iade faturası üzerinde değişiklik yapılabilmesi için listeden ilgili fatura seçilmeli ve ardından “Seçilenleri Gönderilecekler Listesi’nden Çıkar” butonuna basılmalıdır.

fatclip0085

Listelenen faturalar incelendikten sonra e-fatura oluşturma adımına geçmek için e-fatura olarak oluşturulmak istenen alış iade faturaları seçim kutucuğu işaretlenerek seçilir. “Tümünü Seç” butonu yardımı ile seçili tarih aralığında listelenen tüm alış iade faturaları e-fatura modülüne gönderilmek üzere seçilebilir. Fatura seçim işlemi tamalandıktan sonra “Seçilenleri e-Fatura Modülüne Gönder” butonuna basılır ve e-Fatura Oluşturma İşlemleri penceresi açılır.

fatclip0086

Ekranda yer alan ‘Yeniden Numaralandır’ seçeneği işaretlenir ve e-faturalar yeniden oluşturulur ise e-faturalar yeniden numaralandırılır.

Oluşturulan e-faturaların listesine erişmek için ise “e-Fatura Listesine Git” butonuna basılmalıdır.

 

e-Fatura İşlemleri ekranında yapılmak istenen işlem türü belirtildikten sonra “Başlat” butonuna basılır ve gerçekleşen işlem yüzdesi butonunun yanında yer alan işlem çubuğunda görüntülenir.

Listelenen faturalar ile ilgili yapılabilecek işlem türleri ‘İşlem Türü’ seçim alanında da görüleceği üzere aşağıdaki gibidir.

 

Sadece Kontrol Et:

 

e-Faturası oluşturulacak olan alış iade faturalarının verilerinin uygunluğu kontrol edilir. Herhangi bir hata mevcut ise faturanın durumu ‘Hatalı’ olarak değiştirilir ve kırmızı ile işaretlenir.

fatclip0087

Kontrol edilen alış iade faturalarının hatalı olması durumunda ‘Durum’ sütununda bulunan üç noktaya tıklanarak hataya ait detaylar görüntülenebilir.

fatclip0088

Kontrol Et ve Oluştur – İmzalama:

 

Listelenen alış iade faturalarına ait verilerin uygunluğu kontrol edildikten sonra e-fatura oluşturma işlemi gerçekleştirilir. Ancak oluşturulan e-fatura dosyaları imzalanmaz. Eğer kontrol sırasında hata bulunmuş ise e-faturalar oluşturulur ancak durumları ‘Hatalı’ olacak şekilde ‘Gönderilecek e-Fatura Listesi’ne aktarılırlar.

 

fatclip0089

Kontrol Et ve Oluştur – İmzala:

 

Listelenen satış faturalarına ait verilerin uygunluğu kontrol edildikten sonra e-fatura oluşturma işlemi gerçekleştirilir ve oluşturulan e-fatura dosyaları sırasıyla imzalanır.

 

tog_minusGönderilecek e-Fatura Listesi

“Gönderilecek e-Fatura Listesi” butonuna basıldığında e-faturası oluşturulmuş satış faturaları ile alış iade faturaları listelenmektedir.

fatclip0090

Gönderilecek e-fatura listesindeki e-faturalara ait iki ana grup bilgi listelenmektedir ve bunlar ‘Fatura Bilgileri’ ile ‘e-Fatura Bilgileri’dir.

 

‘Seçilen Fatura İşlemleri’ bölümünde bulunan ve seçili faturaya ilişkin yapılabilecek işlemler “Tümünü Seç”, “Tümünü Bırak”, “Tekrar Oluştur”, “Sil”, “İmzala” ve “Göndermek İçin Paketle”dir.

 

İmzala” butonuna basılarak seçili e-fatura dosyası imzalanır.

Göndermek İçin Paketle” butonuna basılınca seçili e-fatura dosyaları paketlenerek sabit disike kaydedilir. Seçili e-fatura dosyalarının paketlenebilmesi için imzalanmış olmaları zorunludur.

 

A_info_128

Paketleme işlemi gerçekleştirilirken birden fazla e-fatura dosyasının aynı pakete eklenmesi mümkündür. Ancak birden fazla e-faturayı paketlerken tarihlere dikkat edilmesi gerekmektedir. E-Faturalar tarih sırasına göre oluşturulur ve bu şekilde Gelir İdaresi Başkanlığı’na gönderilmelidir.

 

Fatura gönderimi yapılmış e-faturaların aradaki bir tarihi için fatura oluşturulamaz. Fatura gönderimi yapılmamış ve aradaki bir tarih için e-fatura oluşturulmak isteniyor ise, bu ara tarihi kapsayan tüm e-faturalar silinerek Likom Gusto ERP üzerinden fatura kaydı gerçekleştirildikten sonra Likom e-Fatura Yazılımı’na aktarılmalarının ardından yeniden e-fatura oluşturma ve gönderme işlem adımları gerçekleştirilmelidir.

“Göndermek İçin Paketle” butonuna basıldığında paketleme işlemlerinin gerçekleştirileceği ‘e-Fatura Paketleme İşlemleri’ ekranı görüntülenir.

clip1359paket

 

e-Fatura Paketleme İşlemleri

 

e-Fatura Paketleme İşlemleri ekranında yer alan alanlar ve bunlar ile ilgili detaylı açıklamalar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Paketleme Seçenekleri: Paketleme işlemi sırasında uygulanacak yöntemin belirlendiği sekmedir.

 

Tüm Faturalar için Tek Paket: e-Fatura Paketleme İşlemleri ekranında görüntülenen tüm imzalı e-Faturaların aynı paket içerisinde yer alması isteniyor ise bu seçenek işaretlenmelidir.

 

Her Fatura için Ayrı Paket: e-Fatura Paketleme İşlemleri ekranında görüntülenen imzalı e-Faturaların her biri için ayrı bir paket oluşturulmak isteniyor ise bu seçenek işaretlenmelidir.

 

Her Müşteri için Ayrı Paket: e-Fatura Paketleme İşlemleri ekranında görüntülenen imzalı e-Faturalar’da yer alan farklı her cari için ayrı bir paket oluşturulmak isteniyor ise bu seçenek işaretlenmelidir.

 

Paketteki Maximum Fatura Sayısı (0 : Sınırsız): Oluşturulacak olan her paket dosyası içerisinde yer alacak olan maximum fatura sayısının belirlendiği alandır. Eğer oluşturulacak olan paketlerde yer alacak olan fatura sayısı ile ilgili bir sınırlama yapılmak istenmiyor ise bu alanın değeri 0 olarak belirtilmelidir.

 

Oluşturulan Paket Dosyalarını Bilgisayara Kaydet: Paketler oluşturulduktan sonra bilgisayara kaydedilmek isteniyor ise bu seçenek işaretlenmelidir. Bu seçenek işaretlendiği takdirde oluşturulan paket dosyalar yine aynı ekranda yer alan ‘Tanımlı Kayıt Dizini’ alanında belirtilmiş olan dizine kaydedilir.

 

Tanımlı Kayıt Dizini: Bu alanda, Likom e-Fatura Yazılımı- Genel Tanımlar sekmesinde yer alan Genel Tanımlar ekranında belirtilmiş olan giden e-Fatura dosyalarının kaydedileceği dizin alanında belirtilmiş olan dizin görüntülenmektedir. Eğer paket oluşturma işlemi sırasında oluşan paket dosyalarının kaydedileceği dizin ile ilgili (yalnızca bu işlemde geçerli olacak şekilde) bir değişiklik yapılmak isteniyor ise bu alan yardımıyla paketlerin kaydedilmek istendiği dizin seçimi yapılabilir.

 

“Başlat”: Paketleme işleminin gerçekleştirilmesi için “Başlat” butonuna basılması yeterli olacaktır. Paketleme işlemi tamamlandıktan sonra listelenen e-faturalar başarılı bir şekilde paketlenmiş ise e-Fatura’nın durumu ‘Zarflandı’ olarak güncellenir.

clip1359paketleme

 

e-Fatura Görüntüle” butonu yardımı ile seçili e-fatura dosyası görsel e-fatura olarak görüntülenebilir.

Bilgisayara Kaydet” butonuna basıldığında iki seçenek ile karşılaşılır ve seçili e-fatura dosyası -XML Formatında ya da HTML formatında- hangi formatta kaydedilmek isteniyor ise gerekli seçim yapılır. Ardından dosyanın kaydedilmek istenildiği dizin seçim penceresi görüntülenir ve dizin seçimi yapılıp “Save” butonuna basıldıktan sonra e-faturanın istenen formatta bilgisayara kaydı gerçekleştirilmiş olur.

 

tog_minusGönderilecek Paket Listesi

“Gönderilecek Paket Listesi” butonuna basıldığında oluşturulmuş ve imzalanmış olan e-faturalar listenmektedir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Gönderilecek Paket Listesi’nde yer alan paketlerin içerisinde hangi e-Fatura’ların yer aldığı görüntülenmek istenir ise ‘Seçim’ kutucuğunun yanında bulunan ‘+’ işaretine basılması yeterli olacaktır.

Gönderilecek paket listesinde yer alan paketlere ilişkin yapılabilecek işlemler aşağıdaki gibidir:

 

“Tümünü Seç”

“Tümünü Bırak”

“Seçilen Paketleri Sil”

“Seçilen Paketleri Bilgisayara Kaydet”

Seçili paketleri sabit diske kaydetmek için bu butona basılmalıdır.

“Gönderildi Durumuna Al”

A_info_128

Paket oluşturulup sabit diske kaydedildikten sonra Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirilen Ticari faturalara ait e-fatura paketlerinin durumunun manuel olarak değiştirilmesi gerekmektedir. Gönderildi durumuna alınması gereken faturalar Ticari faturalar olup, durumu Gelir İdaresi Başkanlığı e-Fatura Portalı’ndan kullanıcı tarafından kontrol edilecek ve manuel olarak güncellenecektir. Gönderilen paketlerin durumunun değiştirilmesi için ilgili paket seçilerek ‘Gönderildi Durumuna Al’ butonuna basılması gerekmektedir.

Eğer oluşturulan e-fatura Temel Fatura ise Gelir İdaresi Başkanlığı e-Fatura Portalı’na yüklendikten sonra herhangi bir işlem yapılmasına gerek yoktur.

 

 

 

“Paket Dizini Aç”

Seçili paketin kaydedilmiş olduğu dizini açmak için bu butona basılmalıdır.

“Yenile”

“Kapat”

 

tog_minusGönderilen e-Fatura Listesi

Paket oluşturulup sabit diske kaydedildikten sonra Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirilen Ticari faturalara ait e-faturaların durumunun manuel olarak değiştirilmesi gerekmektedir. Gönderildi durumuna alınması gereken faturalar Ticari faturalar olup, durumu Gelir İdaresi Başkanlığı e-Fatura Portalı’ndan kullanıcı tarafından kontrol edilecek ve manuel olarak güncellenecektir.

clip1664

 

‘Gönderilecek Paket Listesi’ ekranından seçildikten sonra “Gönderildi Durumuna Al” butonuna basılarak durumu güncellenen e- faturalar ‘Gönderilen e-Fatura Listesi’ ekranında listelenir.

 

tog_minusGönderilen Paket Listesi

‘Gönderilecek Paket Listesi’  ekranından seçildikten sonra “Gönderildi Durumuna Al” butonuna basılarak durumu güncellenen e-Faturalardan oluşan paket içerisindeki tüm e-Faturaların durumunun gönderildi olması halinde, o paket ‘Gönderilen Paket Listesi’ ekranında listelenir.

fatclip0093

Gönderildi durumuna alınması gereken faturalar Ticari faturalar olup, durumu Gelir İdaresi Başkanlığı e-Fatura Portalı’ndan kullanıcı tarafından kontrol edilecek ve manuel olarak güncellenecektir.