Giden Şablon Tanımları

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom e-Fatura > Likom e-Fatura Yazılımı Kullanımı (Offline) > Likom e-Fatura Modülü Genel Tanımları >

Giden Şablon Tanımları

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Giden Şablon Tanımları sekmesi altında yapılabilecek işlemler aşağıdaki gibidir.

 

Giden Fatura Şablonları

Giden Fatura Veri Kaynakları

Giden Fatura Şablon Eşlemesi

 

fatclip0069

 

‘Giden Şablon Tanımları’ sekmesinde yer alan başlıklara ve bu başlıklar altında yapılabilecek işlemler aşağıdaki gibidir.

 

tog_minusGiden Fatura Şablonları

Giden fatura şablonları, satış faturalarına ve alış iade faturalarına ait oluşturulacak olan e-fatura için gerekli olan verilerin hangi kaynak alandan alınacağının tanımlandığı ve tanımlı şablonların listelendiği ekrandır.

Eğer herhangi bir şablon tanımı yapılmaz ise oluşturulacak olan e-faturalar için varsayılan standart şablon kullanılır.

Giden fatura şablonları butonuna basıldığında  daha önce tanımlanmış olan giden fatura şablonları listelenir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Listede şablonun adı, hangi senaryo için kullanılacağı, aktiflik durumu, geçerlilik durumu, oluşturulma/değiştirilme tarihi ve oluşturan/değiştiren kullanıcı bilgileri yer almaktadır.

 

Yeni bir şablon tanımlamak için Giden Şablon Tanımları ekranında yer alan “Yeni Şablon” butonuna basılır. Yeni şablon tanımı yapılır iken öncelikle şablonun adı belirlenir. Tanımlanan şablonun olluşturulacak olan e-faturalarda kullanılması isteniyor ise geçerli ve aktif seçeneklerinin işaretlenmesi gerekmektedir. Geçerlilik ve aktiflik durumu belirtilememiş ise e-fatura oluşturma işlemi sırasında sistem tarafından oluşturulacak olan standart şablon kullanılır. Daha sonra şablonun hangi senaryo için kullanılacağı (temel fatura ya da ticari fatura) belirlenir.

 

A_info_128

 

 

Ticari fatura’ senaryosu ile ‘Temel fatura’ senaryosundan farklı olarak, Gelir İdaresi Başkanlığı e-Fatura uygulamasının yanıtı kullanım imkanına sahip olunur. Ticari fatura senaryosu kullanılarak e-Fatura sürecinin tamamlanması e-Fatura alıcı ve gönderici tarafların anlaşmalarına bağlıdır. Eğer e-Faturaya ait senaryo ‘Ticari fatura’ senaryosu ise e-Fatura kabul ve ret işlemleri Gelir İdaresi Başkanlığı e-Fatura uygulaması üzerinden yapılabilmektedir.

 

 

Eğer Likom Gusto ERP’deki faturaya ait bilgilerin kullanılması isteniyor ise ‘Fatura Belgesinin Standart Bilgilerini Kullan’ kutucuğu işaretlenmelidir. ‘Fatura Belgesinin Standart Bilgilerini Kullan’ kutucuğu işaretlendiğinde e-Fatura Alan Bilgileri listesi pasif hale gelir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Zorunlu seçeneği işaretli olan alanlara ait veri kaynaklarının belirtilmesi zorunludur. Zorunlu olan alanlardan veri kaynağı belirtilmemiş olanlar var iken şablon kaydedilmek istenir ise kullanıcı uyarılır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

‘Fatura Veri Kaynağı’ alanından, “Standart Alanları Eşle” butonuna basıldığında hangi fatura veri kaynağına ait standart bilgilerin kullanılacağının seçimi yapılır

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Giden fatura şablonu oluşturulurken ‘Genel Bilgileri’, ‘Düzenleyen Bilgileri’, ‘Alıcı Bilgileri’, ‘Vergi Toplamları’, ‘Parasal Toplamlar’ ve ‘Satırlar’ sekmelerinde yer alan verilerin hangi kaynak alanlardan alınacağı belirtilemelidir.

 

NOT: Oluşturulacak olan e-Fatura KDV’den muaf fatura ise KDV Muafiyet Sebebi, ilgili kanun ve kanun maddesini içerecek şekilde serbest metin olarak, Şekil-41’de kırmızı ile işaretlenmiş olan ‘Genel Varsayılanlar’ sekmesinde bulunan ‘KDV Muafiyet Sebebi’ adlı alana yazılmaldır.

fatclip0026

 

 

Bu sekmelerde yer alan liste başlıkları ve bu başlıklara ait açıklamalar aşağıdaki gibidir;

 

tog_minus_sev2e-Fatura Alan Bilgileri

 

e-Fatura Alan Bilgileri ve ona ait sutünlar yeşil kutucuk ile gösterilmiştir.

fatclip0028

 

Fatura Alan Adı: Bu sütunda oluşturulacak olan e-faturada yer alacak olan elemanlar listelenmektedir. Her satırda belirtilen fatura alan adına ilişkin açıklama, ilgili fatura alan adının altında mavi ile renklendirilmiş olarak bulunmaktadır.

 

Örneğin; Fatura Alan Adı, ‘Fatura Numarası’ olan satır için geçerli olan açıklama ‘Faturaya Ait Numara’dır.

 

UBL Alan Adı: Bu sütunda oluşturulacak olan e-faturaya ait xml dosyasında Fatura Alan Adı’na karşılık gelen elemanın adı listelenmektedir.

 

Zorunlu: Bu sütunda seçili satıra ait alan adının e-fatura için zorunlu bir alan olup olmadığı belirtilmektedir. Alan adlarının zorunluluk durumu değiştirilememektedir.

 

Çoklu Değer: Bu sütunda seçili satıra ait alan adı için birden fazla değer seçilip seçilemeyeceği belirtilmektedir. Alan adlarının birden fazla değer seçilebilirlik durumu değiştirilememektedir.

tog_minus_sev2Kaynak Alan Bilgileri

Kaynak Alan Bilgileri ve ona ait sutünlar  mavi kutucuk ile gösterilmiştir.

fatclip0028

‘Fatura Alan Adı’na ilişkin ‘Kaynak Alan’ tanımlamaları seçili üzerine çift tıklayarak ya da ‘Kaynak Alan’ sütunda yer alan oka tıklanarak yapılabilmektedir. ‘Kaynak Alan’ tanımlaması seçili satır üzerine çift tıklanarak yapılmak istenir ise ‘Alan Eşleme’ penceresi görüntülenir.

fatclip0029

Kaynak Alan: Seçili satırdaki Fatura Alan Adı bilgisi için e-faturada yer alacak olan (e-fatura dosyası UBL Alan Adı elemanına yazılacak olan) bilginin hangi veri kaynağından alınacağının belirtildiği alandır.

 

      Kaynak Alan seçimi yapılırken öncelikle ‘Kaynak Türü’ seçimi yapılmalıdır. Kaynak Türü seçimi ‘Değer Yok’, ‘Tanımlı Veri Kaynağı’, ‘Serbest Değer’, ‘Koşula Bağlı’ ve ‘Ek Alanlar’ seçeneklerini kapsamaktadır.

      Bu seçeneklere ek olarak ‘Gelişmiş Değer’ seçeneği de bulunmaktadır. Ancak ‘Gelişmiş Değer’ bir seçenek olarak sunulmamış olup, detayları (alt fatura alanları) bulunan fatura alanları için tanımlama işlemini kolaylaştırma amacıyla eklenmiş bir kaynak türüdür.

 

      Kaynak Türü çeşitilerine ait detaylar aşağıdaki gibidir.

 

hmtoggle_arrow1Değer Yok

Seçili satıra ait fatura alan bilgisine karşılık gelen bir veri kaynağı yok ise kaynak alan olarak bu seçenek seçilmelidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A_info_128

Seçili satır için fatura alan bilgileri zorunlu ise kaynak türü ‘Değer Yok’ olmamalıdır. Zorunlu bir fatura alanı için kaynak türü ‘Değer Yok’ olarak seçildikten sonra şablon tanımı kaydedilmek istenir ise kullanıcı geçersiz/eksik tanımları içeren bu şablonun geçersiz olarak kaydedileceği konusunda uyarılır.

fatclip0030

 

 

 

 

hmtoggle_arrow1Tanımlı Veri Kaynağı

Seçili satıra ait fatura alan bilgisine karşılık gelen veri kaynağı kullanılmakta olan Likom Gusto ERP yazılımındaki bir alan ile eşlenecek ise bu seçenek seçilmelidir.(Şekil-44).

 

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Şekil-44: Kaynak Alan Olarak Tanımlı Veri Kaynağı Seçimi

 

Tanımlı veri kaynağı olarak eşlenebilecek Likom Gusto ERP yazılımına ait veritabanı tabloları ise Şekil-44’te görüldüğü gibi ‘Cari’, ‘FaturaBaslik’, ‘FaturaSatiri’, ‘Hizmet’, ‘Irsaliye’ ve ‘Stok’tur.

 

clip1658

 

Şekil-45: Tanımlı Veri Kaynağı Olarak Seçilebilecek Gusto ERP Tabloları

 

Örneğin; ‘Fatura Tarihi’ adlı fatura alan adı tanımlı veri kaynağı seçimi yapılarak, ‘FaturaBaslik’ tablosunda yer alan dtFaturaTarih sütunu ile eşlenebilir.

 

hmtoggle_arrow1Serbest Değer

Seçili satıra ait fatura alan bilgisine karşılık gelen veri kaynağı serbest bir değer olarak belirtilmek isteniyor ise kaynak türü olarak ‘Serbest Değer’ seçimi yapılmalıdır.

fatclip0033

Serbest değer seçimi yapıldıktan sonra bu değerin belirtileceği ‘Text Değeri’ alanına tanımlanmak istenen değer yazılmalıdır .

fatclip0034

 

hmtoggle_arrow1Koşula Bağlı

Seçili satıra ait fatura alan bilgisine karşılık gelen veri kaynağının koşula göre değişmesi isteniyor ise kaynak türü olarak ‘Koşula Bağlı’ seçimi yapılmalıdır.

fatclip0035

Kaynak türü olarak koşula bağlı seçimi yapıldıktan sonra koşul tanımlamak için ‘Ekle’ butonuna basılır. ‘Ekle’ butonuna basıldıktan sonra koşul tanımlama penceresi açılır ve bu pencerede yardımı ile koşul tanımlaması yapılır.

fatclip0036

Koşul tanımlama (Koşullu Değer Tanımı) penceresinde yer alanlardan ‘Koşul Alanı’ adlı alanda seçilebilecek olan veri kaynakları ‘Tanımlı Veri Kaynağı’ olarak seçilebilecek Gusto ERP tabloları ile aynıdır.

 

hmtoggle_arrow1Ek Alanlar

Seçili satıra ait fatura alan bilgisine karşılık gelen veri kaynağının ek alanlardan alınması isteniyor ise kaynak türü olarak ‘Ek Alanlar’ seçimi yapılmalıdır.

fatclip0037

 

hmtoggle_arrow1Birleşik Değer

Seçili satıra ait fatura alan bilgisine karşılık gelen veri kaynağı kullanılmakta olan Likom Gusto ERP yazılımındaki birden fazla alan ile eşlenmek isteniyor ise bu seçenek seçilmelidir.

clip1359birlesikdeger1

İlgili fatura alanda gösterilmek istenen verilerin öncelikle ‘Birleşik Değer’ tanım ekranında yer alan ‘Kullanılacak Değerler’ kısmına eklenmesi gerekmektedir.

 

Örneklendirmek gerekir ise faturanın not kısmında  kesilmiş olan fatura tutarının belirlenen tarihe kadar belirtilen banka hesabına ödenmesi isteniyor ise parametrik olarak değişecek olan alanların ‘Kullanılacak Değerler’ kısmında tanımlanmadı gerekmektedir.

Yukarıda belirtilmiş olan örnekteki gibi bir notu oluşturulacak olan e-Fatura’ya ekleyebilmek için öncelikle fatura tutarı, tarih ve banka hesabı değerlerinin ‘Kullanılacak Değerler’ alanında tanımlanması gerekmektedir. ‘Kullanılacak Değerler’e yeni bir değer eklemek için “Ekle” butonuna basılır. “Ekle” butonuna basıldıktan sonra ‘Birleşik Değer Parametre Tanım’ ekranı görüntülenir. Bu ekranda kaynak alan tanımlarında bulunan kaynak türlerinin aynıları seçilebilmektedir.

clip1359birlesikdeger2

 

‘Birleşik Değer Parametre Tanımı’ ekranında bulunan ‘Kaynak Değere Uygulanacak İşlem’ alanından tanımlanan değişken değerine uygulanabilecek işlem seçimi yapılabilir. Kaynak değere ‘Tutar Değerini TL Yazıya Çevir’ işlemi uygulanarak seçili alan değeri (ldFaturaGenToplam) yazı ile yazdırılabilmektedir.

 

Birleşik Değer tanımında kullanılmak istenilen değişkenler ‘Birleşik Değer Parametre Tanımı’ ekranında tanımlandıktan sonra, tanımlanan bu değişkenlerin birleşik değer tanımında nasıl görüntüleneceği belirlenir.

clip1359birlesikdeger3

 

Örneğimizde, birleşik değer tanımımızın oluşturulacak olan e-Fatura’ların not alanında görüntüleneceğini belirttiğimiz için oluşturmuş olduğumuz e-Fatura’nın not alanında fatura genel toplamının belirtilen banka hesabına ödenmesi gerektiği ile ilgili bir not bulunmaktadır.

clip1359birlesikdeger4

 

 

 

 

tog_minus_sev2Değer

Bu sütunda seçili satıra ait Fatura Alan Adı için kaynak türü olarak ‘Serbest Değer’ seçimi yapılmış ise serbest değer seçimi text alanında belirtilmiş olan değer görüntülenmektedir.

 

Şablon tanımlama ekranındaki gerekli alanları doldurulduktan sonra ‘Kaydet’ butonuna basılır ve giden e-fatura şablon tanımlama işlemi tamamlanır. Tamamlanan şablon görüntülenmek istenir ise ana menüde yer alan ‘e-Fatura Tanımları’ sekmesindeki ‘Giden Fatura Şablonları’ butonuna basılır ve kayıtlı giden fatura şablonları listesi görüntülenir.

 

Listelenen şablonlar arasından incelenmek istenen şablon seçildikten sonra “Şablon Aç” butonuna basılarak ya da görüntülenmek istenen şablon satırına çift tıklanarak seçili şablona ait detaylar görüntülenebilir.

fatclip0038

Standart Alanları Eşle” butonu Likom Gusto ERP yazılımda yer alan ve sistem tarafından varsayılan fatura alanı olarak kabul edilen veri kaynaklarının şablondaki fatura alanları ile otomatik olarak eşlenmesini sağlar (Şekil-56).

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

“Export” ve “Import” butonları ise fatura şablonunu bilgisayara aktarmaya ya da bilgisayarda kayıtlı olan bir fatura şablonunu Likom e-Fatura Yazılımı’na aktarmak için kullanılır.

Tanımlanan fatura şablonunu bilgisayara kaydetmek için “Export” butonuna basılır ve giden şablon dosyasının sabit disk üzerinde hangi dizine kaydedileceği seçilir ve “Save” butonuna basılır.

fatclip0039

Belirtilen dosya adı ile sabit diske kaydedilen giden fatura şablon dosyalarının uzantısı ‘.lfo’dur. Sabit diskten Likom e-Fatura Yazılımı’na aktarılacak olan şablon dosyalarının da aynı uzantıya sahip olması gerekmektedir.

 

 

tog_minusGiden Fatura Veri Kaynakları

 

‘Giden Fatura Veri Kaynakları’ listesinde daha önce tanımlanmış olan veri kaynakları listelenir.

clip1359fatver

Giden fatura veri kaynağı tanımlanarak, sistem tarafından standart olarak sunulmuş olan standart veri kaynağında bulunan tabloların yanısıra ‘Tabloları’ ve ‘Fatura Satırları Tabloları’ sekmelerinde tarafınıza sunulmuş olan standart tablolar ile birleştirilebilen diğer tablolara ait verilere de ulaşılabilir.

Giden Fatura Şablonları’ tanımlama ekranında seçimi yapılan veri kaynağı ile - o şablonun geçerli olduğu durumlarda- veri kaynağı tanımına özel olarak eklenmiş alanlar şablon tanımları sırasında kullanılabilir. Giden fatura şablon tanımı yapılırken standart veri kaynağında bulunmayan bir alan kullanılmak isteniyor ise –veri kaynağı tanımında varsayılan olarak görüntülenen veritabanı tabloları ile birleştirilebilir olmak koşulu ile- veri kaynağı tanımı yapılarak bu gereksinim karşılanabilmektedir.

Giden Fatura Şablon tanımı yapılırken seçilen veri kaynağı, o şablon tanımı sırasında kullanılabilecek olan alanları belirleyici temel unsurdur.

 

Veri kaynağı tanımı yapılması için öncelikle ihtiyaç duyulan alanları getirecek olan ‘SQL’ sorgusu hazırlanarak ‘SQL’ alanına yazılmalıdır. Eğer listelenen tablolara ait standart sql sorgularından yararlanılacak ise “Standart Veri Kaynağından Kopyala” butonuna basılarak standart veri kaynağında seçili tabloya karşılık gelen sql sorgusu ‘SQL’ alanına kopyalanır. Hazırlanan SQL sorgusunda ‘SELECT’ anahtar kelimesi ile döndürülen alanların listelenmesi için “Çalıştır” butonuna basılır.

clip1359verfat

‘Alanlar’ sekmesinde listelenen alanlardan şablon tanımı sırasında kullanılmak istenen alanlar işaretlenerek, ‘Açıklama’ kısmında o alanın görüntülenecek olan adı açıklayıcı bir şekilde belirtilir. Açıklama kısmında herhangi bir karşılığı bulunmayan alanlar ‘Alan Adı’ sütununda görüntülenen isimleri ile görüntülenir.

clip1359vefat

Veri kaynağı tanımının adı ve ‘Geçerli’ kutucuğu yardımı ile geçerlilik durumu belirlendikten sonra veri kaynağı tanımı “Kaydet” butonuna basılarak kaydedilir. Kaydedilen veri kaynağı tanımı ‘Giden Fatura Şablonları’ ekranındaki ‘Veri Kaynağı’ seçim alanında listelenir.

 

tog_minusGiden Fatura Şablon Eşlemesi

Giden fatura şablon eşleme ekranı, gönderilecek olan e-faturaların hangi müşteri için hangi şablon tanımı kullanılarak oluşturulacağının  belirtildiği tanımlama ekranıdır.

Eğer bir müşteri, herhangi bir şablon tanımı ile eşlenmemiş ise bu müşteri için varsayılan şablon olarak belirtilmiş olan giden fatura şablonu kullanılır. Bu nedenle bir müşteri için şablon eşlemesi yapılmayacak olsa bile ‘Varsayılan Şablon’ seçimi yapılmalı ve ardından “Kaydet” butonuna basılarak varsayılan giden e-Fatura şablon kaydı tamamlanmalıdır.

fatclip0041

 

Müşteri şablon eşlemesi yapmak için ‘Müşteri-Şablon Eşlemeleri’ ekranında yer alan ‘Müşteri Kodu’ alanından müşteri seçimi yapılır. Müşteri seçimi yapıldıktan sonra bu müşteriye gidecek olan e-faturalar için kullanılacak olan e-fatura şablonunun hangi fatura serisi için geçerli olduğu ‘Fatura Serisi’ alanı kullanılarak belirtilir. Seçili müşteri ve fatura serisi için hangi e-fatura şablonunun da kullanılacağı belirlendikten sonra ‘Kaydet’ butonuna basılarak müşteri şablon eşleme işlemi tamamlanır.