Crystal Report Bağlantısı

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom Gusto Dinamik İzleme Yazılımı > Tanımlar >

Crystal Report Bağlantısı

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Likom Gusto ERP Yazılımında hazırlanan dinamik izleme listelerine Crystal Reports bağlamak için liste oluşturma ekranından Raporlar alanına gelinmelidir.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Gelinen ekranda listelere rapor bağlamak için önceden oluşturulan raporu eklemek ve açmak gerekir. Öncelikle ekranın raporlar bölümünden Aç veya Ekle alanına gelinmelidir. Yeni liste eklenmesi isteniyorsa ekle, eklenmiş bir liste bağlanmak isteniyorsa Aç butonu tercih edilmelidir.

giza90

 

Açılan ekranda;

 

Rapor Adı: Bağlanmak istenen raporun Likom Gusto ERP Yazılımında görülmesi istenen adı yazılmalıdır.

Rapor Dosyası: Sağ tarafındaki "..." tuşuyla kullanılır. Bağlanmak istenen rapor bilgisayardaki adresten seçilir.

Veritabanı Bağlantısı: Rapora bağlı olan veritabanının seçildiği alandır. Yanındaki ok işareti ile bağlanmış veritabanı seçilebilir veya + işareti ile yeni veritabanı eklenebilir.

Yükle: Yükle butonu ile yukarıda seçilen raporun Tabloları ve parametreleri aşağıda bulunan alanda gösterilir ve izlemeler yapılabilir.

Kaydet: Rapor bağlantısını kaydeder ve çıkar.

 

Raporun yüklenmesinin ardından Kaynak adı bölümü el ile doldurulmalıdır. Burası rapor parametrelerine hangi verinin gönderileceğini bildiren alandır. Subreportlar ve standart Gusto parametreleri için veri girilmese de olur.

 

giza91               giza92

 

Rapor bağlantısı yapılmasından sonra liste oluşturma ekranında raporlar sekmesi aşağıdaki gibi görülür.

 

giza93