Genel Özellikleri

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom Gusto Dinamik İzleme Yazılımı >

Genel Özellikleri

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

GIZA-Dinamik izleme’nin kullanım amacı, kullanıcının istediği listeyi hızlı bir şekilde kendisine sunmaktır. Bunun için yine kullanıcıların tanımladığı listeler kullanılmaktadır. Bu listeler Gusto programınında ait olan menü çubuğundaki bölümlerden alınarak hazırlanır.

Örnek olarak aşağıda Yevmiye Fişi listesinin bir örnek görüntüsü ve bir satış faturası listesinin hazırlanma şekli bulunmaktadır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Bu listelerin özelliklerini aşağıdaki şekilde maddeleyebiliriz.

Tamamen tanımlanabilir olma (prametreler, alanlar, sütun sıraları vs.)

Değişik formatlarda çıktı alabilme (PDF,HTML,RTF,XLS,CSV,Metin,Resim)

Listenin e-posta olarak gönderimi

Listenin şablon olarak kaydedilmesi ve tüm diğer kullanıcılara dağıtımı

Listede bulunan alanların eklenmesi ve kaldırılması(örneğin borç toplamlarını kaldırılması)

Listeye bağlı olan raporların alınması