Koşula Göre Görünüm

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom Gusto Dinamik İzleme Yazılımı > Kullanım Şekli >

Koşula Göre Görünüm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Koşula göre görünüm: Belirlenen kolon ve satırlarda belirlenen koşula göre  renk, font gibi görünümsel değişiklikler yapmak için kullanılır. Satır sütun keşiminde sol üstte bulunan karede sağ tıklanarak “seçenekler” seçilir.

dinamik12

Buradan “Koşula göre görünüm” düğmesine tıklandığı zaman aşağıdaki ekran açılır:

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Üst kısımda bulunan “+” ve “-” düğmeleri kullanılarak koşul eklenip çıkarılabilir. İfade editörünün yanındaki “+” tıklandığı zaman aşağıda görüldüğü gibi koşul editörü açılacaktır. Buraya istenilen koşul yazıldıktan sonra “ok” denilerek ekran kapatılır. Koşul seçili iken istenilen görünüm özellikleri “Seçili ifade için Görünüm” bölümündeki seçeneklerden belirtilebilir.

Örnek olarak muhasebe modülünün ilk görüntüsü aşağıdaki gibiyken alt hesap kod sayısı 3 olan satırların yazı tipini ve satır rengini değiştirelim:

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

dinamik18               dinamik19

Koşula göre görünüm ekranı açıldıktan sonra “+” tuşu ile yeni koşul eklenir.  Yukarda 2.görüntüde  görüldüğü gibi koşul editörü açılarak buraya gerekli koşul yazılır. Bu koşulu yazarken “fields” kısmından “Döviz yeri alacak” çift tıklanır daha sonra ekrandaki “=” butonu tıklanır ve eşitliğin sağ tarafına ‘3’ yazılır.  Daha sonra seçili ifade için görünüm ekranından renk ve font seçenekleri istenildiği gibi ayarlanır. Alt tarafta bulunan “satıra uygula” kenarında bulunan kutu işaretlenir ve koşul editörü kapatılır. Aşağıda görüleceği gibi koşula göre görünüm istenilen satırları istediğimiz renk ve fontta getirir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Koşullu formatlamalar tüm alt listeler için de uygulanabilir. Satır ve sütunların kesiştiği karede sağ tıklayıp şablon olarak kaydet seçildiğinde bu özellikler korunur.