Global SQL Parametreleri

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom Gusto Olay Yönetimi > Arayüz ve Tanımlar >

Global SQL Parametreleri

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Olay tanımında kullanılan SQL sorguların tümünde ortak parametreler kullanılmak istenebilir. Örneğin firma, dönem başlangıç/bitiş bilgileri olaylarda tekrar tekrar yazılmak yerine global olarak tanımlanıp özel söz dizimi ile tüm sorgularda kullanılabilir. Global SQL parametreleri sayesinde:

 

Tanımlarda yapılacak bir değişiklik için(örneğin firma şeması değişikliği) tüm tanımlar tek tek düzenmeye gerek kalmaz.

Tanımlar aktarıldığında aktarılan Olay Yönetimi'nde SQL sorgularının tekrar düzenlenmesine gerek kalmaz.

 

Global SQL parametrelerini tanımlamak için Olay Yönetimi arayüzünde Genel sekmesi Ayarlar grubundan Global SQL Parametreleri seçilir.

Global SQL Parametreleri Tanım Ekranı

Global SQL Parametreleri Tanım Ekranı

Ekranın sol tarafında tanımlı parametreler listesi, sağ tarafında ise Global SQL Parametreleri tanıımı hakkında genel bilgi verilmektedir. Tanımlanabilir SQL Parametreleri tipleri

Metin : Tanımlanan parametre direkt olarak sorguya eklenmektedir. Sorgu içerisinde kullanıldığı kısım ile değeri karakter katarı olarak yer değiştirmektedir.

Tarih : Sorgu içerisinde kullanıldığı yer ile belirlenen tarihsel değer parametre olarak yer değiştirir.

Sayısal : Sorgu içerisinde kullanıldığı yer ile belirlenen sayısal değer parametre olarak yer değiştirir.

Mantıksal : Sorgu içerisinde kullanıldığı yer ile belirlenen mantıksal değer parametre olarak yer değiştirir . Mantıksal doğru (true) değeri 1, mantıksal yanlış (false) değeri ise 0 ile yer değiştirir.

 

tog_minusParametre Alanları

 

Alan Adı

Açıklama

Parametre Adı

Kullanıcının parametreye verdiği isimdir.

Veri Tipi

Parametrenin veri tipidir.

Kullanımı

SQL sorgu içerisinde kullanımıdır. Bu kullanım Parametre Adı kullanılarak oluşturulur.  ({Parametre Adı})

Değer

Parametrenin değeridir.

 

Karakter katarı olarak yer değiştirme ile parametrik yer değiştirme hakkında bilgi vermek gerekebilir. Karakter katarı olarak yer değiştirmede, sorgu içerisinde  parametrenin kullanıldığı metin ile ({Parametre Adı}) değer sanki kullanıcı parametrenin değerini yazmış gibi yer değiştirir.

Örneğin:

Global parametrelerde

Parametre Adı : Firma,

Veri Tipi : Metin,

Değer : Gusto00001

değerlerine sahip bir parametre tanımlanmış ise;

select * from {Firma}.StokKodu

 

sorgusu koşma zamanı

 

select * from Gusto00001.StokKodu

halini alacaktır.


Karakter katarı olarak yer değiştirme için verilebilecek diğer bir örnek:

Parametre Adı : YetkiliAdi,

Veri Tipi : Metin,

Değer : Yetkili Kullanıcı

parametresi tanımlı ise

select * from EPMKULLANICI where UZUNADI = {YetkiliAdı}

 

sorgusu koşma zamanı

 

select * from EPMKULLANICI where UZUNADI = Yetkili Kullanıcı

halini alacak ve sorgunun çalışması hata ile sonuçlanacaktır. Metin türünden Global SQL Parametrelerinin bu şekildeki kullanımında sanki değer yazılıyormuş gibi düşünülmelidir. Hatalı sorgu şu şekilde düzeltilmelidir.

 

select * from EPMKULLANICI where UZUNADI = '{YetkiliAdı}'

 

tipbulb Karakter Katarı Olarak Yer Değiştiren Parametreler

Karakter katarı olarak yer değiştirme sadece Metin türü olarak belirtilmiş Global SQL Parametresinde geçerlidir. Diğer tanımların tümünde parametrik yer değiştirme kullanılmaktadır.


Parametrik yer değiştirmede parametrenin kullanıldığı metin,  değeri parametre değeri olarak belirlenmiş bir parametre  ile yer değiştirir.

Örneğin:

Parametre Adı : DonemBasi,

Veri Tipi : Tarih,

Değer : 01.01.2011

tanımlı parametresinin kullanıldığı sorgu:

select * from Gusto00038.Fatura where dtFaturaTarih>=@DonemBasi

koşma zamanında aşağıdaki hali almaktadır.

declare @DonemBasi Date

set @DonemBasi='01.01.2011'

select * from Gusto00038.Fatura where dtFaturaTarih>=@DonemBasi