Bağlantı Ayarları

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Genel Özellikler >

Bağlantı Ayarları

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Likom Açılış ekranındaki ara yüzleri ve fonksiyonları hakkında ön bilgiler verildikten sonra bu ara yüzlere girebilmek için öncelikle bağlantı bilgilerinin doğru bir şekilde girilmesi gerekir. Bu bağlantı bilgilerini ayrıntılı olarak incelemek gerekirse:

Veritabanı Sunucu Adı: Likom Gusto istemci/sunucu mimaride çalışır. Çalışılan sunucu adı Veritabanı Sunucu Adı alanına yazılır.

Veritabanı Adı : Likom Gusto istemci/sunucu mimaride, MS-SQL ve Oracle İlişkisel Veri Tabanı Yönetim Sistemi'nde çalışmaktadır. MS-SQL ya da Oracle veritabanında Gusto ERP arayüzünde yapılan tüm kayıtların verileri kaydedilir. Çalışılan veritabanı Veritabanı Adı alanına yazılır.

Lisans Yöneticisi Sunucu Adı: Gusto ERP Yazılımı bileşenlerinden birisi olan Gusto Lisans Yöneticisi lisans dağıtan sunucunun yönetilmesini sağlar.Gusto Lisans Yöneticisi tek sunucu üzerinden lisans dağıtımı yapmaktadır, açıklamak gerekirse Gusto Lisans Yöneticisi tek sunucu üzerine kurulur ve sistemde bulunan bütün kullanıcılar bu sunucudan lisans hakkı alırlar. Lisans Yöneticisinin Kurulu olduğu sunucu adı bu alana girilir.

 

clip0388

A_info_128

Gusto ERP dosyası için oluşturulacak kısayol için bağlantı bilgilerini parametre olarak göndermek mümkündür.