Diğer Özellikler

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Genel Özellikler >

Diğer Özellikler

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Şehir Ülke Tanımları

Bazen programın herhangi bir alanında rapor alırken ya da adres fatura bilgileri girilirken operatörlerin şehir, ülke vb. bilgileri farklı karakter tipleriyle yazmaları yüzünden istenen raporlara ya da bilgilere tek adımda ulaşmak imkansızlaşır. “Likom Gusto ERP”, ülke ve şehir tanımları ile bu sorunu ortadan kaldırır. Örneğin İstanbul adresli müşteriler hakkında bir rapor alınması gerekir. Ancak operatörlerin bir kısmının İstanbul adını “İ” ile, bir kısmının “I” ile, diğer bir kısmının ise “İst.” şeklinde yazması sebebiyle üç ayrı rapor almak zorunda kalınır. Ülkeler ve şehirler penceresinden tanımlanan ülke ve şehir isimleri ile birlikte Likom Gusto ERP’nin ilgili her alanından bu isimler seçilebilir ve programın bütününde yaratılan verilerde bahsedilen sorunlarla karşılaşılmaz. Ayrıca ilgili ülke ve şehirlerin dünya standartlarınca belirlenmiş ülke ve telefon kodları bilgileri de her istenildiğinde yine bu pencereden sağlanabilir. Türkiye ve şehirlerine ait bilgiler programla birlikte tanımlanmış olarak gelir. Diğer ülke ve şehirlerin bahsedilen bilgilerini tanımlamak ise “Ülkeler-Şehirler” penceresinden kullanıcı tarafından yapılır.

Ülkeler-Şehirler tanımlaması için Likom Gusto ERP Yazılımı'nda Genel Tanımlar dan Gusto Sistem Tanımları seçilir. Gelen ekrandan çalışılacak olan firma ve donemi seçilir. Gelen Ekranda Diğer Tanımlar alanından Ülkeler-Şehirler ikonuna tıklanılır ve Ülkeler-Şehirler ekranında ülke-bayrak- parabirimi- alan kodu gibi bilgiler doldurularak tanımlama işlemi gerçekleştirilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Özel Gün ve Takvim Tanımları

Programda tarihle ilgili alanlarda firmanın formal ve informal faaliyetlerini ilgilendiren takvim günlerinin belirlenmesi amacı ile kullanılır. İstenildiği kadar Özel Gün Tanımı her tanıma bir renk belirlemek suretiyle yapılabilir. Bu tanımlar daha sonra Genel Tanımlar menüsü altındaki "Özel Günler" seçeneğindeki program takviminden Gün, Ay ve Yıl bazında seçilebilir.

clip0543

Tanım: Bu kolona tanımlanacak özel günün adı yazılır.

Renk: Renk kolonunda adı yazılan özel gün için istenilen renk seçimi belirlediğiniz rengi renk kutucuklarına farenin sağ tuşu ile çift tıklayarak seçiniz.

clip0545

 

 

Açıklama Tanımları

Açıklama Tanımları kullanıcıların Gusto’da işlem yaparken başlık ve satır bilgilerine açıklama eklemek için okla seçim yapılmasını sağlar. Belli bir hareket için sürekli olarak aynı açıklama girilmek durumunda ise açıklama Açıklama Tanımları’nda tanımlanır. Tanımın seçimi yapılarak işlem tekrarlığı önlenmiş olur.  Her hareket türü için başlık ve satır bilgileri için açıklama tanımı yapılabilir. Açıklama combolarından ilgili açıklama seçilebileceği gibi elle de yazılabilir.

Açıklama tanımları Gusto logosuna tıklanarak Tanımlar sekmesi altından Açıklamalar bölümünden yapılmaktadır.

exp_collapse

Açıklama Tanımları ekranı açılır. Bu ekranda öncelikle Başlık için mi yoksa Satır için mi açıklama tanımı yapılacağı seçilir. Açıklama penceresinin “Modüller” alanı, açıklaması girilecek modül seçimi için kullanılır. Açıklama girilecek modül üzerine farenin sol düğmesi ile tıklandıktan sonra açıklama girişi yapılmalıdır. Modül listesinden ilgili modül – hareket seçimi yapılır. Açıklama penceresinin “Açıklama” alanı, seçilen modülün başlık ya da satır açıklamalarını, klavyeden el ile girmek için kullanılır. Bu alanda bulunan satırlar üzerine tıklanarak, yansıması istenilen açıklama yazılmalıdır. Kaydetmek için bir alt satıra geçilir. Yapılan açıklama tanımı seçilen kriterlere göre ilgili hareketin başlık ya da satır açıklama combosunda listelenir. Açıklama penceresinin “Sil” düğmesi, herhangi bir satıra yazılan açıklamanın silinmesi amacıyla kullanılır. Silinmek istenilen açıklama seçildikten sonra bu düğmeye basılmalıdır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Örneğin Fatura Başlık bilgisi için ‘TAŞIMA GİDERLERİ FATURAYA DAHİLDİR’ açıklama tanımı yapılmıştır. Kullanıcı bu açıklamayı sürekli olarak faturaya girmek durumundaysa elle yazmak yerine açıklama combosundan seçim yapması çok daha kolay olacaktır.

Yapılan açıklama tanımı aşağıda gibi görülmektedir:

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Çoklu Dil Desteği

LİKOM GUSTO ERP YAZILIMI tümüyle uluslararası standartlarda, çok sayıdaki dilde rapor alınmasını sağlar. Firmaların İngiltere, Rusya ya da başka bir kıta ülkesindeki kullanıcıları, diğer kullanıcılarla aynı anda ve aynı veri tabanı üzerinde, kendi dillerinde rahatlıkla çalışabilir ve raporlar düzenleyebilir. Bu da dünya şirketi olan firmaların veri bütünlüğü ve anında durum raporları düzenleyebilmesi açısından küçümsenmeyecek bir ayrıcalıktır.

Kart ve Hareketlerde Kullanılan Ek Bilgiler’de tanımlanan Hesap Adları bütün modüllerde her yeni hesap için ilgili modülün kart listesinde tanımlı adı hariç 10 ayrı ad tanımlamak için kullanılır. Hesaplara sahip oldukları adlardan farklı 10 ayrı ad daha tanımlamanın amacı programda Türkçe dışındaki dillerden de rapor çıktısı alınabilmesini sağlamaktır. Bu nedenle, modüllerde hesap adları alanında dil tanımları aynı sırada girilmelidir.

Örneğin, Muhasebe modülü için bu alanda yapılan tanım aşağıdaki gibidir:

1.

İngilizce

2.

Almanca

3.

Fransızca

Bu durumda muhasebe raporlarında 2. hesap adına göre döküm alınmak istenildiğinde hesapların kartlarında tanımlanan İngilizce adlarıyla rapor alınabilir. Yani raporlarda hesap adları alanına hesapların İngilizce karşılıkları gelir. Bu işlemin sağlanması için de hesapların özellikler penceresindeki “Adlar” sekmesi doğru olarak doldurulmalıdır.