Diğer Uygulamalar

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Genel Özellikler >

Diğer Uygulamalar

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Gusto ERP: Gusto ERP Modüllerin bulunduğu, kartların açıldığı hareketlerin kaydedildiği, veri kaydının yapıldığı bölümdür. Bu bölümde kullanıcılar yetkilerine göre ilgili modüllerdeki işlemlerini gerçekleştirirler.  Hesap kartları girişleri, hareketler, kart listeleri, hareket listeleri ve raporlarla ilgili işlemler yapılır.

 

Gusto Sistem: Gusto Sistemde firma, dönem, kullanıcı, kullanıcı grupları, döviz yerleri, döviz türleri, ülke ve il tanımları, özel gün tanımları, fiyat endeksleri gibi Genel Tanımların, Firmaya Bağlı kod, kullanıcı tanımlı ek kod, maske, personel kayıtlarının yapıldığı bölümdür. Firma dönem kaydı oluşturulduktan sonra Firma / Dönem Aktarımları gerçekleştirilebilir. Firmaya Bağlı Tanımlar bölümünde firmanın çeşitli modüllerindeki işlemlerinde geçerli olacak Ön Değerler seçilir. Kullanıcı ve kullanıcı grubu tanımları yapıldıktan sonra kullanıcıların Gusto ERP’de yapacakları işlemler, görecekleri alanlar ile ilgili Yetkilendirme işlemi yapılır. Gusto Sistem sürekli olarak veri kaydı yapılan bir bölüm değildir. Gusto ERP projesi implementasyonu aşamasında yoğun olarak kullanılır.  Ayrıca Gusto Sistem’de Veri tabanı işlemleri altında kilitlerin silinmesi, Sıra Güncelleme vb. Veritabanı İşlemleri gerçekleştirilebilir.

 

Dinamik İzleme: Gusto Dinamik İzleme, Gusto’da yer alan tüm listelerin, işlemlerin kullanıcıların kullanabileceği bir bilgi kümesine dönüştürerek hızlı ve doğru olarak raporlanmasını amaçlamaktadır. Gusto Dinamik İzleme, Gusto içerisinde gerçekleşen işlemleri liste halinde ayrıntılı bir şekilde sunar ve parametrelerle istenilen kriterlere göre sonuç almayı sağlar. Dinamik izleme bölümündeki raporlar standart raporlar ve özel raporlar olmak üzere iki tiptir. Özel raporlar bölümünde kullanıcı taleplerine göre liste ve alt liste tanımları yapılarak, bilgilerin istenilen ilişkileri içerecek şekilde toplu olarak görüntülenmesi sağlanır.

 

Stok Maliyet: Gusto ERP Stok, Satın Alma, Satış ve Üretim vb.  modülleri işlemleri sonucunda oluşan stok maliyet hesaplarının yapıldığı bölümdür. İlgili maliyet kriterleri seçilerek en baştan ya da belli tarihler arası, tüm stoklar için ya da belli stok aralığı için çıkış hareketlerini de güncelleyecek şekilde stok maliyetlendirmesinin yapıldığı bölümdür.

 

Veri Transferi:  Gusto ERP’ye Dışarıdan Veri Alımı İçin kullanılır. Firma aktarılması istediği verileri belli formatlarda hazırlar(Excel, text vs.). Hazırlanan formata göre şablonlar hazırlanır, şablondan ilgili kart ya da hareket kayıtlarının aktarımları yapılır.

 

Gusto EDI: Gusto EDI, Electronic Data Interchange (Elektronik Veri Değişimi) teknolojisinin Gusto Kurumsal Kaynak Planlama için geliştirilen arayüzüdür. Gusto EDI ile elektronik ortamda saklanan birçok hareketin verileri Gusto’ya ve aynı şekilde Gusto’dan dışarıya aktarılabilir. Gusto EDI sayesinde, verilerin kullanıcı tarafından manuel sisteme girişi sırasında yaşanabilecek hataların önüne geçilmesi ve harcanan zaman en aza indirilmesi sağlanır.

El terminalleri ile oluşturulan irsaliyelerin aktarılması,

Özel yazılım veya başka yazılımlar ile hazırlanmış irsaliye, iş emri, teklif, sipariş vb Gusto’da karşılığı olan tüm belgelerin Gusto’ya aktarılması,

işlemleri Gusto EDI ile kolaylıkla yapılabilir.

 

Barkod Yönetimi: Barkod Yönetimi, barkodlu çalışılan stoklar için oluşturulmuş ara yüzüdür. Barkodlu stok giriş ve çıkış işlemleri barkod yönetimi aracılığı ile yapılarak manuel giriş esnasında ortaya çıkabilecek hataların önüne geçilmiş olur.

 

Konsolidasyon: Konsolidasyon, yapıları benzer durumda olan nesnelerin birleştirilmesi anlamına gelir. Farklı firmaların muhasebe hesaplarının bütünleştirip tek raporda, tek ekranda görüntülenmesi için kullanılır.

 

Kur Aktarımı: Gusto ERP’de dövizli çalışılıyor ve MB Doviz verilerini günlük olarak alınması isteniyor ise gerekli bağlantı ayarları Kur Aktarımı arayüzü altından yapılır. Hangi veritabanına bağlanacağı, hangi sunucuyu kullanacağı vs. bilgiler bu bölümden girilerek Döviz verilerinin alınması sağlanır. Bu bölümde sadece bağlantı ayarları yapılır. Hangi dövizlerin alınacağı vs bilgiler Gusto Sistem’den girilir.