Döviz Kur Girişi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Genel Özellikler >

Döviz Kur Girişi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Tanımlanan döviz cinslerinin ilgili tarihe ait kurlarının girilebileceği, izlenip değiştirilebileceği bölümdür.

Gusto > Tanımlar > Döviz Kur Girişi'ni tıklayarak ilgili ekrana ulaşılabilir. exp_collapse

 

Döviz kur girişi ekranı aşağıdaki gibidir;

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

clip1355dovizkürgirisi2

Yer : “Likom Gusto” ile dövizli çalışırken işlemlerin, hangi yerin döviz kuruna göre yapılması isteniyorsa bu alanda ilgili yerler tanımlanabilir. Dövizli çalışmalarını farklı yerlerin (Merkez Bankası, Serbest Piyasa vb.) döviz kurları üzerinden yapan firmalar, bu alanda ilgili yer tanımlarını yapabilir. Tanımlama sonrası Likom Gusto’da çalışılırken, Döviz sekmesinde bulunan Döviz Yeri alanında, açılan kutu (combo box) butonuna tıklanarak seçim yapılabilir.

Tarih : Hangi tarihe ait kurların girileceği/ izleneceğinin sorgulandığı alandır.

Yerel Para Birimi : Bir ülke için geçerli resmi para birimidir.

 

clip1356dovizkürgirisi6

Döviz Adı : Yabancı parayı temsil eden belgeler. Herhangi bir ülkenin parasının, başka bir ülkenin (veya ülkelerin) parasına dönüştürüldükten sonraki para biriminin adıdır.

Alış : Merkez bankasının belirlediği alış kurudur.

Satış : Merkez bankasının belirlediği satış kurudur.

Efektif Alış : Bir yabancı para biriminin ulusal para birimi türünden belirlenen fiyatıyla alımıdır.

Efektif Satış : Bir yabancı para biriminin ulusal para birimi türünden belirlenen fiyatıyla satışıdır.

Çapraz Kur : İki ülke parası arasında üçüncü bir ülkenin parasıyla belirlenen kambiyo sürüm değeri, üç ülke parasının birbirlerine oranı ya da birden fazla ulusal paranın aralarındaki kurların bir anahtar para cinsinden hesaplanan değeridir.

 

clip1356dovizkürgirisi4

Geçmişteki bir günden bugüne kopyala : Geçmişteki bir günden tanımlanan kurları bugüne kopyalanmasını sağlar.

Bugünden ileriye kopyala : Bugün tanımlanan kuru ileri tarihe kopyalanmasını sağlar.

 

clip1356dovizkürgirisi5

Çapraz kur değerlerini kullanarak diğer değerlerini hesapla : Çapraz kur değeri baz alınarak diğer değerleri hesaplamayı sağlar.

Efektif Alış değerlerini kullanarak çapraz kur değerlerini hesapla : Efektif Alış değeri baz alınarak çapraz kur değerleri hesaplamayı sağlar.