F6 Stok Miktar İzleme

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Genel Özellikler >

F6 Stok Miktar İzleme

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Depolardaki stok miktarlarını, yapılan hareketin stok miktarlarını nasıl etkileyeceği görmek istenirse Stok kodu üzerinde F6 tuşuna basılmalıdır. F6 tuşuna basıldığı zaman Miktar Bilgi Ekranı açılır. Stok miktarları depo ve izleme kodunu içerecek şekilde listelenir. Liste depo ve izleme kodlarına göre ayrıntılandırılabilir. Stok kartında tanımlanan birimlere göre stok miktarları, rezervasyon miktarlar, kullanılabilir miktarlar, maliyet bilgileri görülmektedir. Miktar bilgi Ekranının görüntüsü aşağıdaki gibidir:

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Miktar Bilgi Ekranı Üzerindeki Kriterler;

İzlenen Bilgisi: Seçilen stok kaleminin stok kodu ve stok adı bilgileri görüntülenir. Stoğa bağlı izleme kodları var ise içlerinden herhangi biri seçilebilir. Stoğun birden fazla depodaki miktarları ayrı ayrı görülmek isteniyor ise depo seçimi yapılabilir. Depo seçimi yapılırsa sadece o depodaki miktarını gösterir. Depo seçimi yapılmazsa bütün depolardaki miktarını gösterir. Bu izleme kodu için de geçerlidir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Listeleme Kriteri: Depo koduna göre ya da izleme koduna göre miktarların listelenmesi sağlanabilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Öndeğer Olarak Kaydet:  Kriterler seçilip liste alındıktan sonra öndeğer olarak kaydet’e tıklanır ise F6’ya basıldığında Miktar Bilgi Ekranı seçili kriteri baz alarak açılacaktır.

Diğer Kriterler: Depo ve izleme kodu dışında başka kriterlere göre stok miktarları görülmek isteniyor ise kriter seçilip yenileye basıldığında ilgili miktarlar listelenir.

Depo Kodu / Adı – İzleme Kodu / Adı Dinamik Özellik : Stoğun hangi depoda izleme kodlarına göre ayrı ayrı görülebildiği alandır.

1. Birim Miktar: Stok için tanımlanmış 1. Birim cinsinden stok miktarını gösterir.

2. Birim Miktar: Stok için tanımlanmış 2. Birim cinsinden stok miktarını gösterir.

3. Birim Miktar: Stok için tanımlanmış 3. Birim cinsinden stok miktarını gösterir.

Rezerveli 1. Birim Miktar: Stok için tanımlanmış 1. Birim cinsinden rezerve edilmiş stok miktarını gösterir.

Rezerveli 2. Birim Miktar: Stok için tanımlanmış 2. Birim cinsinden rezerve edilmiş stok miktarını gösterir.

Rezerveli 3. Birim Miktar: Stok için tanımlanmış 3. Birim cinsinden rezerve edilmiş stok miktarını gösterir.

Kullanılabilir 1. Birim Miktar: Stok için tanımlanmış 1. Birim cinsinden kullanılabilir stok miktarını gösterir.

Kullanılabilir 2. Birim Miktar: Stok için tanımlanmış 2. Birim cinsinden kullanılabilir stok miktarını gösterir.

Kullanılabilir 3. Birim Miktar: Stok için tanımlanmış 3. Birim cinsinden kullanılabilir stok miktarını gösterir.

 

Stok Genel Bilgileri: Stok toplam miktarlarının cari ve birim bazında, son alış ve satış ayrıntılarını içerecek şekilde gösterildiği sekmedir. Toplam stok miktarlarının görülebileceği alandır.

clip0565

 

Maliyet Bilgileri: Yerel Para birimi, Hesap Dövizi ve Sistem Dövizi bazında maliyet türlerine göre stok maliyetlerinin listelendiği sekmedir.

Stok Seri Lot(Etiket): Miktarları tanımlı ise aşağıdaki kısımda gösterilir.

clip0568

Genel Grid İşlemleri: Üst Grid Tümünü aç ve Tümünü kapat özellikleri ile depoların altındaki izleme kodları açılır ya da kapatılır.

clip0571

Alt Grid işlemleri: Seri lot miktarı (1. Dönem) sıfır ve altında olanları gösterme işaretli ise seri lot kontrolü yapılan stoklarda 0 ve altındaki değerler gösterilmez. Miktar Bilgi Ekranı Set seçimi Stok olduğunda çalışmaktadır.