Firma ve Şube Tanımlama

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Genel Özellikler >

Firma ve Şube Tanımlama

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Likom Gusto ERP Yazılımına giriş yapılırken Firma ve Şube seçim alanda seçilen Firmaları, Dönemleri ve Şubeleri tanımlamak için sol  üstteki Gusto menüsünden Tanımlar altında bulunan, Gusto Sistem Tanımlarına girmek gerekmektedir.

exp_collapse

 

tog_minusFirma Tanımlama

Firma tanımlamak için Likom Gusto Sistem tanımlarından Genel Tanımlar altında Firmalara tıklanmalıdır.

 

exp_collapse

 

Açılan ekran aşağıdaki gibidir.

 

tanım2

Yeni Firma: Likom Gusto ERP Yazılımına yeni firma eklemek için kullanılır. Tıklanmasının ardından Firma bilgileri ekranı açılır. Gerekli alanların doldurulmasından sonra kaydedilir.

tanım3

Değiştir: Seçili firmanın yukardaki firma bilgileri ekranı gelir. Gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra Kaydet butonu ilgili değişiklikler kaydedilebilir.

Sil: Seçili firmayı siler. Yapılan işleme onay alınması için gelen ekrana "Evet" yazılması gerekmektedir.

tanım5

 

tog_minusDönem Tanımlama

Dönem tanımlamak için Likom Gusto Sistem tanımlarından Genel Tanımlar altında Dönemlere tıklanmalıdır.

 

exp_collapse

 

Açılan ekran aşağıdaki gibidir.

 

tanım6

Yeni Dönem: Likom Gusto ERP Yazılımına yeni dönem eklemek için kullanılır. Tıklanmasının ardından Dönem bilgileri ekranı açılır. Gerekli alanların doldurulmasından sonra kaydedilir.

tanım7ı

Dönem Değiştir: Seçili firmanın seçili döneminin, yukardaki dönem bilgileri ekranı gelir. Gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra Kaydet butonu ilgili değişiklikler kaydedilebilir.

Dönem Sil: Seçili dönemi siler. Yapılan işleme onay alınması için gelen ekrana "Evet" yazılması gerekmektedir.

tanım5

 

tog_minusŞube Tanımlama

Şube tanımlamak için Likom Gusto Sistem tanımlarından Firmaya Bağlı Tanımlar altında Şube butonuna tıklanmalıdır.

 

exp_collapse

 

Açılan ekran aşağıdaki gibidir.

 

tanım14

Yeni Şube: Likom Gusto ERP Yazılımına yeni şube eklemek için kullanılır. Tıklanmasının ardından Şube bilgileri ekranı açılır. Gerekli alanların doldurulmasından sonra kaydedilir.

tanım30ı

Değiştir: Seçili şubenin, yukardaki şube  bilgileri ekranı gelir. Gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra Kaydet butonu ilgili değişiklikler kaydedilebilir.

Sil: Seçili şubeyi siler. Yapılan işleme onay alınması için gelen ekrana "Evet" yazılması gerekmektedir.

tanım4356