Genel Tanımlar Öndeğerleri

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Genel Özellikler >

Genel Tanımlar Öndeğerleri

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

ÖNDEĞER

ANAHTAR KELİME

EK AÇIKLAMA

Açıklama alanlarında tuşa her basışta girilen kelimeyi ara

Açıklama

 

Geçmişe yönelik hareketleri yetkilere bağla

Geçmiş Hareketler

Tarih veya gün sayısı olarak belirtilen parametreye göre geçmişe yönelik hareketlerin değiştirilebilmesi veya silinebilmesi yetkiler ile kontrol edilmesi sağlanır.

Pasif hesapları gösterme

Kartlar

Tüm seçim kutuları ve kart listelerinde pasif kartların görüntülenmesi/görüntülenmemesi sağlanır.

Seriler için yetki kontrolü yap

Seri Yetki ve Öndeğerleri

Seri seçimlerinde, seri yetkilerinde belirtilen şekilde kullanıcı veya kullanıcı grubu bazlı yetkilendirme sağlanır.

Yetkili olunmayan seri belgeleri listelerde görünsün fakat belge açılamasın

Seri Yetki ve Öndeğerleri

Hareket izleme ekranlarında kullanıcının yetkili olmadığı hareket serilerine ait hareketler izlensin fakat belge açılamasın

Geçmiş hareket kontrollerinde hafta sonunu dikkate al

Geçmiş Hareketler

 

Raporlarda sahiplik kontrolu yapılsın

Şube Öndeğerleri

Raporlarda  kartlar ve hareketler için Gusto'da seçili olan şubeye göre filtreleme yapılması - şube seçimi kullanılmıyor ise gereksizdir

Hareket girişlerinde seriye göre sahiplik kontrolü yapılsın

Şube Öndeğerleri

Hareketlerde seçilen seriye göre hareketin ait olduğu şube belirlenecektir. Seri ile şube eşlemesine göre hareketin ait olacağı şube belirlenir.

Listelerde şube kriteri dikkate alınsın

Şube Öndeğerleri

Listelerde Gusto'ya girilen şubeye göre filtreleme yapılır.

Sürekli girişte seri numarası otomatik olarak arttırılsın

Seri Yetki ve Öndeğerleri

Belgelerde sürekli giriş işaretlenip belge kapandığında yeni numaranın kendiliğinden verilmesini sağlar. Eğer elle veri girişi çok ve sürekli giriş kullanılıyorsa gereklidir. Eğer sürekli giriş eski belgeleri açmak için kullanılacak ise işaretlenmemelidir

Gelen giden evrak seri ve numara bilgisi tanımlansın

Faks Gönderimi

 

Bütün kartlarda kullanıcı bazlı kart yetkileri devreye alınsın

Kart Yetkileri

Tüm kartlar için kullanıcı bazlı kart yetkileri tanımlanması sağlanır. Bu öndeğer devreye alındığında kart yetkileri ekranından gerekli tanımlamaların yapılması gerekir.

Beklenen ödeme/tahsilat belgelerinde otomatik seri numara kullanılsın

Beklenen Ödeme/Tahsilat

Beklenen ödeme/tahsilat belgelerine seri-no bilgisinin eklenmesidir. Seçilen serilere göre otomatik numara üretilecektir.

Kartlarda kodlama için şube öneki kullanılmasın

Şube Öndeğerleri

Şubeli yapılarda, kart kodu belirlenirken kart kodunun ilk 2 hanesinin şube sembolundan alınarak, kartın ait olduğu şube bilgisi kodlamada yer alması sağlanır.

Yeni açılan kartlar için şube yetkileri üst hesaptan otomatik aktarılsın

Şube Öndeğerleri

şubeli yapılarda, yeni kart açılırken kartın şube yetkileri üst hesaptan otomatik olarak alması sağlanır, değişiklik için kartın şube yetkilerinden gerekli değişiklikler yapılabilir.

Belgelerde kullanılan seriler değiştirilemesin

Seri Yetki ve Öndeğerleri

Hareket görmüş seriler değiştirilemez.

Kalite yönetiminde, uygunsuzluk girişi ekranında uygunsuzluk ekranı kullanılsın

Kalite Yönetimi

 

Cari/diğer cari/banka/kasa hareketlerinde, hareket dövizi, hesap dövizi olarak işlem görsün

Finans

Cari, diğer cari, banka, kasa ve personel hesap izleme ekranlarında dövizli bakiyenin dip toplamda izlenebilmesi için hareket dövizinin hesap dövizi olarak kaydedilmesi otomatik olarak sağlanır. Doğru sonuç alabilmek için hesap izleme ekranlarında diğer k

Çek/senet hareketlerinde finans hareket detayı alanı zorunlu olsun

Çek-Senet

Çek / senet kartlarına ait hareket girişlerinde finans hareket detay seçimi zorunluluğu sağlanır.

Cari kartlarda vergi numarası alanları(vergi numarası, vergi dairesi) girişi zorunlu olsun

Kart Öndeğerleri

Müşteri / Satıcı kartlarında tüzel kişiler için vergi dairesi ve vergi no, gerçek kişiler için TC Kimlik No girişi ve Yabancı kişiler için diğer alanından pasaport no veya diğer no girişi yapılması zorunlu hale getirilir.

Cari kartlarda vergi numarası türü T.C. kimlik numarası olarak seçildiğinde T.C. kimlik no kontrolü yapılsın

Kart Öndeğerleri

Müşteri / Satıcı kartlarında gerçek kişiler veya yabancı uyruklu olup TC Kimlik No sahibi olan kişiler için 11 haneli ve TCKN algoritması kontrolü yapılması sağlanır.

Cari kartlarda vergi numarası formatı kontrolü yapılsın

Kart Öndeğerleri

Müşteri / Satıcı kartlarında vergi no ile beyanda bulunan gerçek ve tüzel kişiler için 10 haneli vergi no kontrolü yapılması sağlanır.

Cari kartlarda vergi numarası tekillik kontrolü yapılsın

Kart Öndeğerleri

Müşteri / Satıcı kartlarında aynı vergi no/TCKN/Diğer No ile kontrol sağlanarak aynı carinin mükerrer olarak açılması engellenir.

Cari kartlarda grup kodu seçimi zorunlu olsun

Kart Öndeğerleri

Müşteri / Satıcı kartlarında cari için cari grup kodu seçimi zorunlu hale getirilir.

Stok kartları ağacında stok kısa adı da gösterilsin

Kart Öndeğerleri

Kodu + adı + kısa adı şeklinde gösterilir.

İzleme kodu kartlarında üretici kodu girişi serbest olsun (Tekillik kontrolü yapılmasın)

Kart Öndeğerleri

 

Stok ve izleme kartlarında ek bilgi yetki kontrolü yapılmasın

Kart Öndeğerleri

Tüm kullanıcılar için öndeğer olarak verilir, kartlar açılırken yetkiye bakılmaz. Kartın arkasında fazla ek alan olduğunda ve kullanıcı sayısı yüksek ise kullanılabilir. Kartlar açılırken yavaşlık var ise kullanılmalıdır.

İzleme kodu oluşturulurken özdeş dinamik özellik kontrolü yapılmasın

Kart Öndeğerleri

 

Günlük kur girişi sorulma saati (saat formatında)

Kur Girişi

 

Faks gönderim için ülke kodu

Faks Gönderimi

 

Faks gönderim için alan kodu

Faks Gönderimi

 

Faks gönderim için faks no

Faks Gönderimi

 

Faks gönderim için dış hat no

Faks Gönderimi

 

Varsayılan beklenen ödeme serisi

Beklenen Ödeme/Tahsilat

 

Varsayılan beklenen tahsilat serisi

Beklenen Ödeme/Tahsilat

 

Geçmişe yönelik hareketlerin düzenlenmesinde izin verilen gün sayısı

Geçmiş Hareketler

 

Şube yetkisi seçimi (Kayıt sırasında şube seçim ekranı gösterilsin, seri şube bağlantısı dikkate alınsın)

Şube Öndeğerleri

Şube yetkisi seçimi

Bu tarih öncesine kadar olan hareketlerin düzenlenmesine izin ver

Geçmiş Hareketler